of 59232 LinkedIn

Miljoenen euro’s Muiden redden herindeling

Met de toekenning van ruim 10 miljoen euro voor Muiden lijken de belemmeringen weggepoetst voor de herindeling met Naarden en Bussum. Het geld wordt aan Muiden toegekend in het kader van artikel 12 van de Financiële Verhoudingenwet.

Met de toekenning van ruim 10 miljoen euro voor Muiden lijkt het pad geëffend voor herindeling met Naarden en Bussum. De herindelingspartners willen dat de nieuwe gemeente de Gooise Meren met een financieel schone lei kan beginnen. Met de tien miljoen euro wordt Muiden ‘schoon aan de haak opgeleverd, zonder financiële tekorten’, stelt Muiden in een reactie op de aanvullende uitkering uit het gemeentefonds.

Zwarte cijfers

Met de 10.230.000 euro die Muiden krijgt, in het kader van artikel 12 van de Financiële Verhoudingenwet, worden de risico’s afgedekt van de eventuele claims die voortvloeien uit De Krijgsman (voorheen KNSF); een belangrijke ontwikkellocatie. Hiervoor krijgt de gemeente 9,3 miljoen euro. Met de overige 930.000 euro kan de gemeente het achterstallig wegenonderhoud wegwerken, aldus het Artikel 12-rapport. Muiden 2015 dat is opgesteld ter beoordeling van de aanvraag. Met deze uitkering krijgt Muiden een structureel sluitende meerjarenbegroting en is de negatieve algemene reserve weggewerkt, aldus het rapport dat door het ministerie van Binnenlandse Zaken is opgesteld.


Eenmalige bijdrage

Begin vorig jaar sloot Muiden de vaststellingsovereenkomst De Krijgsman om een einde te maken aan een jarenlange juridische strijd. Hiermee was ook de mogelijke claim van KNSF van tafel. Door het aangaan van de overeenkomst ontstond een financieel tekort. Daarvoor heeft Muiden een beroep gedaan op artikel 12, waarbij om een eenmalige bijdrage is gevraagd.


Keiharde garanties

De financiële risico’s van Muiden hing de laatste weken als een donkere wolk boven de herindelingsplannen van Bussum, Muiden en Naarden. Bussum en Naarden eisten keiharde garanties van ‘Den Haag’ om de nieuw te vormen gemeente in ’t Gooi te vrijwaren van toekomstige financiële claims. Zonder waterdichte regeling is er in de gemeenteraden van Bussum en Naarden geen draagvlak meer voor de fusie van de drie gemeenten tot Gooise Meren, lieten de burgemeesters van Bussum en Naarden aan de Kamer weten tijdens een hoorzitting over het wetsvoorstel voor de samenvoeging van de drie gemeenten in februari. De plannen gaat uit van herindeling per 1 januari 2016.

 

'Schoon aan de haak'

Met de BZK-rapportage over de artikel 12 bijdrage ‘ontstaat voor Muiden duidelijkheid en zekerheid over een gezonde financiële toekomst. De gehele financiële huishouding is doorgelicht’, stelt de gemeente in een schriftelijke reactie. ‘Het rapport geeft de beoogde fusiepartners inzicht hoe Muiden er financieel voor staat, nu en in de toekomst: Muiden wordt schoon aan de haak opgeleverd, zonder financiële tekorten.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Guus Kroon (groepsleerkracht basisonderwijs) op
Tien miljoen, zomaar cadeau? Dat gelooft toch niemand. Muiden of de fusiegemeente zal dit nog jaren moeten terugbetalen, met rente.
Door Pieter de Jong (gepensioneerde medewerker van de gemeente Weesp) op
Wat een frustraties Peter. Ik laat dit graag aan jou over. Weet je wat nog veel erger is trouwens: de betrokken gemeenten praten ondertussen bijna al zo'n 10 jaar over het al of niet herindelen. De kleinste gemeente met ca. 6000 inwoners blinkt uit door slecht bestuur en heeft door politieke beslissingen meerdere keren de plank misgeslagen met als resultaat dat er nu tien miljoen belastinggeld bij moet worden gelegd. Geld dat door de burgers wordt opgebracht. Zonder deze financiële impuls was de gemeente ook failliet gegaan. Dit had voorkomen kunnen worden door de gemeente veel eerder op te heffen en over te gaan tot herindeling. Dit getuigt niet van een slagvaardig beleid van alle betrokken bestuurders (gemeenten, provincie en het rijk).
Door Peter (Beleidsadviseur) op
Groeten uit een recent heringedeelde gemeente. Er is hier geen enkel ambtenaar te vinden die de herindeling een succes vind. In vrijwel geen enkel opzicht. Hier krijgen burgers en ambtenare spijt van. En politici? Die zitten geheel in de eigen werkelijkheid. Het succes van een herindeling wordt nooit geevalueerd.
Door Plafond op
Gooise Meren, ik zou een lokale partij oprichten enkel en alleen om die stompzinnige naam ongedaan te maken.
btw het Gooimeer ligt bij Huizen..