of 59232 LinkedIn

Limburg kleurt meest buiten de lijntjes

Van alle provincies besteedt Limburg het meeste geld aan taken die buiten de eigenlijke kerntaken vallen. Utrecht kleurt het meest binnen de lijntjes: krap 0,1 procent van het budget belandt buiten het profiel. Dat blijkt uit een overzicht van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) over taken, activiteiten en geld dat de provincies buiten het profiel uitvoeren dan wel uitgeven.

Van alle provincies besteedt Limburg het meeste geld aan taken die buiten de eigenlijke kerntaken vallen. Utrecht kleurt het meest binnen de lijntjes: krap 0,1 procent van het budget belandt buiten het profiel.

Dat blijkt uit een overzicht van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) over taken, activiteiten en geld dat de provincies buiten het profiel uitvoeren dan wel uitgeven.

 

Promotie Friese taal

Binnen het profiel vallen die kerntaken die zijn afgesproken met het rijk en zijn vastgelegd in Kompas 2020, de visie van de verzamelde provincies op de maatschappelijke opgaven en de provinciale rol daarin. Onder de kerntaken behoren alle activiteiten op het terrein van ruimtelijke ordening, regionale economie, natuur en landschap, verkeer en vervoer, krimp, kwaliteit openbaar bestuur en cultuur, waar dit de lokale belangen overstijgt. Ook activiteiten die niet zijn gerelateerd aan die beleidsterreinen maar wel een wettelijke basis kennen, rekent BZK tot de taken binnen het profiel. Dat zijn bijvoorbeeld het bibliotheekwerk en – in het geval van Friesland – de promotie van de Friese taal in het onderwijs.

 

Ondersteuning lokale sportvoorzieningen

Uit de cijfers en aanvullende informatie van de provincies blijkt dat vrijwel alle uitgaven van de provincies plaatsvinden ten behoeve van de provinciale kerntaken: gemiddeld 98,7 procent kan direct toegerekend worden aan taken binnen het profiel. De uitgaven buiten het profiel – gemiddeld 1,3 procent - liggen in de meeste gevallen in het verlengde van de provinciale taken op het gebied van regionale economie, krimp en maatschappelijke ondersteuning.

De meest voorkomende bestedingen buiten het profiel zijn subsidies aan sociaal-maatschappelijke instellingen. Voorbeelden zijn het financieren van projecten om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan, achterstanden in het onderwijs terug te dringen of de leefomgeving aantrekkelijk te maken. Ook worden er lokale of regionale sportvoorzieningen gefaciliteerd. Dat type uitgaven komt vooral voor in landelijke gebieden.

 

Dalende tendens

Limburg besteedt 3,8 procent van het totale budget aan taken buiten het profiel. Dat is drie keer zoveel als het gemiddelde van alle provincies. Zeeland volgt met 2,3 procent op de tweede plaats. Utrecht besteedt van alle provincies verreweg het minst van het budget buiten de kerntaken: 0,1 procent. Ook Overijssel en Zuid-Holland zitten met respectievelijk 0,6 en 0,5 procent ver onder het gemiddelde.

Uit de gesprekken die het ministerie met de provincies heeft gehouden, blijkt overigens dat er sprake is van een dalende tendens. Zo zijn eerdergenoemde subsidies aan sportverenigingen en maatschappelijke instellingen de afgelopen jaren al fors verminderd. Volgens de provincies is de verwachting dat die tendens de komende jaren doorzet. Het huidige beeld en de voornemens van de provincies zijn voor Plasterk dan ook geen aanleiding om nadere afspraken te maken met de provincies.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Frank van Oosten op
Het rijk verkwistte al tientallen miljarden aan ICT-projecten. Dat viel en valt onder verantwoordelijkheid van BZK. En nu komt Minister Flaphoed eventjes melden dat een paar provincies wat miljoenen hebben besteed aan zaken die hij minder relevant vindt.
Maar wanneer gaat Plasterk nu eindelijk zelf eens wat doen ? Die uitvreter zit van onze centen een beetje de brave politieagent te spelen.
Door doeterniettoe (-) op
En wat moeten we hiermee?
Enkele overheden besluiten dus om geld uit te geven aan volgens dit stuk nog steeds maatschappelijk relevante zaken. Maar dat zijn andere zaken dan Den Haag heeft besloten, in haar oneindige wijsheid.
En dan zijn er ook nog pipo's die blind gaan raaskallen dat 'we die gebieden maar moeten opheffen' terwijl zonder die gebieden Den Haag vrij weinig voorstelt.
Door Gerrit op
@ Aug en Willem: maar als jullie een weekendje weg gaan of langer narr Limburg (Maastricht bijv.) dan is er niets mooiers.
Jullie geven weer een mooi visitekaartje van jezelf af. Dapper!
Door Willem op
Limburg kleurt buiten een heleboel lijntjes, een beetje teveel lijntjes. Eesn met @Aug, weg ermee of maak er op z'n minst een overzees gebiedsdeel van. Een gouverneur hebben ze al.
Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Lees net in BB dat de Gedeputeerde Staten van Gelderland (VVD, CDA, PvdA en D66) 5 miljoen uittrekt om de wielerronde van Italie (Giro) naar Gelderland te halen. Weten de inwoners van Gelderland meteen op wie ze niet moeten stemmen.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Het subsidiëren in bepaalde sportvoorzieningen kan wel degelijk ook een economisch dienen (o.a. toerisme, werkgelegenheid).
Door Aug Biels (gewezen ambtenaar) op
Ik zeg "Verheijen". Ik zeg "Van Reij". Lees "De Vriendenrepubliek" van Joep Dohmen.

Dan verbaast je dit bericht voor geen meter. Ik zeg verkoop die zandbak aan Duitsland. Ik zeg verkoop die zandbak aan België.

Maar zorg dat we er van afkomen. Geef het weg aan Aruba, voor mijn part.