of 59232 LinkedIn

Lichte stijging opbrengst lokale heffingen in 2015

Gemeenten verwachten in 2015 8,8 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dat is 1,9 procent meer dan dit jaar. Van de drie belangrijkste heffingen stijgt de opbrengst van de onroerendezaakbelasting (ozb) het meest, gevolgd door de rioolheffingen. De begrote opbrengst van de reinigingsheffingen daalt licht, zo maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend.

Gemeenten verwachten in 2015 8,8 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dat is 1,9 procent meer dan dit jaar.

Opbrengst ozb stijgt het meest

Van de drie belangrijkste heffingen stijgt de opbrengst van de onroerendezaakbelasting (ozb) het meest, gevolgd door de rioolheffingen. De begrote opbrengst van de reinigingsheffingen daalt licht, zo maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend.

De opbrengst van de ozb, die de gemeenten vrij kunnen besteden, groeit in 2015 naar verwachting met 3,3 procent. Dat is volgens het CBS een relatief geringe toename: de afgelopen vijf jaar was de gemiddelde stijging van de ozb 4,2 procent.

 

Reinigingsheffing: dalende trend

De rioolheffingen brengen in 2015 naar verwachting 1,5 miljard euro op. Dat is 2,4 procent meer dan in 2014. Bij de reinigingsheffingen begroten gemeenten een daling van 1,1 procent. Ook in 2014 daalde de begrote opbrengst van de reinigingsheffingen – met 1,3 procent. Bij de riool- en reinigingsheffingen mogen gemeenten niet meer heffen dan de begrote kosten.

 

Precariobelasting met sitp op één

Van de kleinere gemeentelijke belastingen stijgt de precariobelasting in 2015 het meest: 16,4 procent. De precarioheffing is een belasting die een gemeente kan heffen voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven de gemeentegrond. De stijging is in lijn met de gemiddelde opbrengststijging van 12 procent per jaar in de jaren 2012–2014. De forse toename hangt volgens het CBS vooral samen met de groei van het aantal gemeenten dat precariobelasting heft op ondergrondse kabels en leidingen of de tarieven daarvan verhoogt.

Het CBS heeft de begrotingen van 393 gemeenten onderzocht. Omdat uitgegaan is van de  oorspronkelijke begrotingsgegevens – voor de begrotingsbehandeling door de gemeenteraad – zijn mogelijke  begrotingsbijstellingen niet in de uitkomsten opgenomen.


Ontwikkeling begrote opbrengsten van gemeentelijke heffingen in 2015 ten opzichte van 2014 (in procenten)

Onroerendezaakbelasting: + 3,3
Toeristenbelasting: + 2,4
Parkeerbelasting: + 0,8
Precariobelasting: + 16,4
Reinigingsheffingen: - 1,1
Rioolheffingen: +  2,4
Bouwvergunningen: - 1,8
Secretarieleges:  + 1,1
Overige heffingen:  + 2,1

 


 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Taeke Wahle (beleidsadviseur) op
Ik volg de OZB tarieven van gemeenten al enkele jaren en constateer verhogingen van de tarieven voor met name de categorie niet-woningen met percentages hoger dan de waardedaling en macronorm. Zo verhoogd de gemeente Oldambt de tarieven met 8 %. Daar komt de tariefstijging van de waardedaling en macronorm nog bovenop. Er is al jaren sprake van een scheefgroei tussen de tarieven van de woningen en niet-woningen. Hier past een maximale verhouding tussen beide tarieven van bv. 125-150 %. Ik kom situaties tegen waar het tarief van de categorie niet- woningen (dit zijn de bedrijven en instellingen die voor werkgelegenheid zorgen) vier keer hoger zijn dan die van de woningen. Samen met het feit dat onze leden agrariërs voor hun productiewijze (vee en akkerbouwproducten) ruime gebouwen nodig zijn (=hogere WOZ-waarde) leidt dit ertoe dat agrariërs tot 8-10 keer een hogere OZB aanslag dan een particulier toegezonden krijgt.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Het beeld is duidelijk. In verhouding met de inkomens van de bevolking stijgen de gemeentelijke heffingen véél te snel. Sommige bevolkingsgroepen staan qua inkomensontwikkeling sinds 2008 al op min 10% of meer. Hoogste tijd dat gemeenten ook eens de tering naar de nering gaan zetten. Verruiming van het belastinggebied is in ieder geval niet op zijn plaats.