of 59232 LinkedIn

Lastenstijging waterschappen ‘laagste van alle overheden’

Het valt volgens minister Plasterk van Binnenlandse Zaken relatief gezien wel mee met de stijging van de waterschapsbelastingen. ‘In veel gevallen wordt een grotere stijging van het ene tarief gecompenseerd door een minder grote stijging van een ander tarief.’

Het valt volgens minister Plasterk van Binnenlandse Zaken relaief gezin wel mee met de stijging van de waterschapsbelastingen. ‘In veel gevallen wordt een grotere stijging van het ene tarief gecompenseerd door een minder grote stijging van een ander tarief.’

Dat schrijft de PvdA-bewindsman aan de Tweede Kamer in reactie op een rapport van het Centrum voor onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo). In dat rapport, ‘Kerngegevens ontwikkeling waterschapsheffingen 2009-2015’, staat dat de waterschapsbelasting voor ingezetenen de afgelopen 4 jaar met gemiddeld 4,4 procent per jaar is gestegen, terwijl de zuiveringsheffing jaarlijks met 2 procent omhoog ging.

 

Meerdere tarieven

Het Coelo heeft volgens Plasterk de ontwikkeling van de tarieven bij de waterschappen van de afgelopen jaren op een rij gezet en laten zien dat de ontwikkeling van tarieven per waterschap verschilt. Die verschillen zijn volgens de minister mede te verklaren omdat waterschapsbelastingen regionale belastingen zijn. De hoogte ervan hangt af van de inrichting van het gebied, de specifieke taken van het waterschap en de eisen die aan het gebied worden gesteld.

Daarnaast is het volgens Plasterk zo dat huishoudens en bedrijven meerdere tarieven betalen. ‘In veel gevallen wordt een grotere stijging van het ene tarief gecompenseerd door een minder grote stijging van een ander tarief. Daarom zou ook moeten worden gekeken naar wat een huishouden en een bedrijf in totaliteit aan waterschapsbelastingen betaalt’, zegt hij. Verder wijst de minister erop dat de stijgingen die het Coelo weergeeft niet zijn gecorrigeerd voor inflatie. ‘Uit het jaarlijkse overzicht van de Unie van Waterschappen over de ontwikkeling van de waterschapsbelastingen blijkt al enkele jaren dat de ontwikkeling van de belastingopbrengsten van de waterschappen, in vergelijking met de overige decentrale overheden over de periode 2006-2014, de laagste stijging kent’, aldus de minister.

 

Nadere verkenning bekostiging

Hij wijst er bovendien op dat de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) Nederland gebruikt als een mondiale referentie op het gebied van waterbeheer tegen relatief lage kosten. De OESO constateert onder andere dat het Nederlandse waterbeheer een stabiele financiële structuur kent, ‘maar dat er voor de lange termijn ook een aantal uitdagingen zijn om het bekostigingssysteem duurzaam en toekomstbestendig te maken.’ Het gesignaleerde bekostigingsvraagstuk wordt volgens Plasterk ‘nader verkend.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gerrie op
Waterschappen zijn goed in bedrijven op kosten te jagen. Torenhoge acceptgiro's te sturen. Ivoren torens te bouwen en grote landrovers te rijden. Dat zijn de kernwaarden van een waterschap.
Door Spijker op
Het is wel duidelijk dat Plasterk geen rekenwonder is. Heel veel burgers staan al jaren op de nullijn, zonder inflatiecorrectie, en hij heeft het over jaarlijkse stijgingspercentages van 4,4%, waarin de inflatiecorrectie niet eens is meegenomen. Het is algemeen bekend dat de waterschapsheffingen de afgelopen 10 jaar veel meer dan gemiddeld zijn gestegen. Zijn vriendjes bij het Coelo kunnen daaraan niets veranderen. Hoogste tijd dat dit soort ministers hun biezen pakken.
Door EEn ander geluid op
Interessant. Vlak voor de verkiezingen steunt plassterk (PVDA) de waterschappen. Zou hij (de PVDA) bang zijn dat de huidige hoge kostenstijging (4,4 %) in afgelopen 4 jaar aan de huidige bestuurders van de provincie (toezichthouder waterschap) wordt toegerekend?
Grappig dat hij de periode aanpast naar 8 jaar. Hij weet prima dat alle andere overheden de afgelopen 4 jaar wel hebben bezuinigd, dus... pas je de periode aan. Er zijn kleine leugens, grote leugens en statistieken :-).
Door Willem op
Wacht maar tot Marcel Houtzager namens de VVD wordt gekozen voor Waterschap Delfland. In zijn tijd als wethouder in Leidschendam-Voorburg was hij mede aanstichter van een verlies van bijna 20 miljoen voor het onzinnige Duivenvoordecorridor-project. Ik zie niet alleen het waterpeil maar ook de lasten van Delfland in de nabije toekomst al stijgen...
Door A. Willemsen op
@Linda, volledig mee eens. De grootverdieners hebben geen flauw benul van het feit dat de middenklasse onder dit kabinet wordt weggevaagd. Je hoort nu tot de onderklasse of de bovenklasse. De middeninkomens betalen altijd de rekening en daar is nu een eind aan gekomen. De middenklasse is opgehouden te bestaan.
Door Linda op
Plasterk is een grote zak. Dat er door de lastenstijgingen op alle frontenhonderdduizenden de laatste jaren in grote financiele problemen zijn gekomen, interesseert hem totaal niets. Een salonsocialist die geen idee heeft wat er werkelijk speelt in de samenleving. En hij doet ook geen enkele moeite om daar wat over te weten te komen. Het boeit hem totaal niet.
Door henk op
Hoezo 0 lijn? Geldt dat niet voor de waterschapslasten? En dan ook nog zeggen dat het meevalt. Plassterk moet zich schamen.
Door Sander Heutink (Algemeen Bestuurder WS Rivierenland) op
Waterschappen zijn niet de meest transparante overheidsorganisaties, zoals zij beloven te zijn. Niet alle geldstromen worden opgenomen in de jaarrekening. Cultuur van "slager keurt eigen vlees" moet veranderen. NU-lezing van SER door Yves Leterme - OESO over Governance van BV Nederland en indirect ook Waterschappen blijkt ook fundamentele kritiek te geven. Zie: https://www.youtube.com/watch?v=OxZmp2TGGT0
Door John op
Daar hebben we minister Flaphoed weer. Heeft altijd wat te mouwen over andere overheden, of het nu provincies, gemeenten of waterschappen zijn. Maar op zijn eigen deprtement doet hij niets. De rijksambtenaren wachten al meer dan 4 jaar op ern CAO. Mister Flapdrol blijft zijn handen zitten.