of 59232 LinkedIn

Laatste waarschuwing voor vals concurrerende gemeenten

Sinds de wet Markt en Overheid dit jaar is ingegaan, moeten gemeenten zich houden aan strenge regels als ze economische activiteiten uitoefenen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) gaat uitgebreid handhaven.

Gemeenten die zich nog niet houden aan de nieuwe Wet Markt en Overheid kunnen binnenkort een bezoekje van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) verwachten. ‘De voorlichtingsperiode is voorbij, we gaan nu op pad om te handhaven,’ waarschuwt een woordvoerder van de ACM.

Ten koste van ondernemers
Sinds 1 juli van dit jaar is de nieuwe wet van kracht. Hierin zijn de gedragsregels vastgelegd waar decentrale overheden zich moeten houden wanneer ze de concurrentie aangaan met bedrijven. Toch komt het nog regelmatig voor dat gemeenten economische activiteiten bedrijven ten koste van plaatselijke ondernemers.

Raadsbesluit
Oneerlijke concurrentie kan bijvoorbeeld zijn: het aanbieden van BHV cursussen door de brandweer, het verhuren van vastgoed, vergaderzalen of ligplaatsen in havens. Maar ook het exploiteren van ICT-producten en overheidsdata zijn niet zomaar toegestaan. ‘Ze moeten zich dan wel aan de vier regels houden,’ benadrukt Murco Mijnlieff van ACM, ‘als een overheid vindt dat een economische activiteit écht in het algemeen belang is, dan moet ze dat expliciet besluiten in een zogenaamd ‘algemeen belang besluit.‘

Kostprijs
Volgens de wet moeten gemeenten rekening houden met kostendoorberekening, dus ze mogen niets onder de kostprijs aanbieden. Verder is er het bevoordelingsverbod, hierbij mag de overheid de eigen overheidsbedrijven niet bevoordelen ten opzichte van concurrerende bedrijven. Een voorbeeld is het aanbieden van een gunstige financiering. Daarnaast moet er rekening gehouden worden met gegevenshergebruik. De gegevens waarover de overheid beschikt mag alleen hergebruikt worden voor andere, economische activiteiten als andere organisaties of bedrijven ook over de gegevens kunnen beschikken. De overheid heeft namelijk vaak informatie die ondernemers niet hebben. Zoals gegevens over burgers uit de gemeentelijke basisadministratie of het Kadaster.

Belangenverstrengeling
Tot slot is er de functiescheiding. De overheid moet belangenverstrengeling voorkomen. Als een overheid voor bepaalde economische activiteiten een bestuurlijke rol heeft en die economische activiteiten ook zelf uitvoert, mogen niet dezelfde personen betrokken zijn bij de bestuurlijkeen de economische activiteiten van die organisatie. Een gemeenteambtenaar die aanvragen voor een kapvergunning behandelt, mag bijvoorbeeld niet tegelijkertijd betrokken zijn bij het aanbieden van kapwerkzaamheden aan particulieren.


Gericht onderzoek
Murco Mijnlieff: ‘We hebben drie sectoren uitgekozen waar we nader gaan onderzoeken; bij sportfaciliteiten, parkeergarages en bij het verwerken van bedrijfsafval. In deze branches komt oneerlijke concurrentie door de overheid regelmatig voor.’ De woordvoerder zegt dat het vervolgens niet meer alleen bij een waarschuwing zal blijven. ‘Mocht de gemeente zich dan nog niet houden aan de wet, dan leggen we een zogenoemde ‘last onder dwangsom’ op. En dat kan aardig oplopen. Hoeveel, dat ligt aan de geleden schade van de ondernemers.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Erwin Nieuwenhuis op
Tegenwoordig zie je steeds meer dat Gemeenten op parkeerterreinen en zelfs in garages geen slagbomen meer plaatsen (i.v.m. 21% BTW heffing). Auto kan inrijden op kenteken en na betaling of op rekening weer uitrijden op kenteken zonder slagbomen. Indien men niet betaald krijg je een naheffing vanuit de Gemeente in je brievenbus. Dit lijkt mij oneerlijke concurrentie t.o.v. de commerciële marktpartijen zoals Q-Park e.d.. Maar is dat ook zo?
Door H. Wiersma (gepens.) op
Je zou mogen verwachten dat dit Kabinet (met de VVD als belangrijkste deelnemer) een einde zou maken aan de ongebreidelde regelzucht in ons land. Maar het lijkt er op dat het tegendeel het geval is. Hier hebben we in ieder geval te maken met regelzucht ten top.
Door Bert op
Een terechte actie van deze autoriteit, want waar een gemeente diensten aanbiedt doet ze dat zelden op juiste economische overwegingen. Gemeenten zijn nauwelijks in staat om een juiste kostendoorberekening te maken, dus hun prijsstelling slaat vaak nergens op. En dat kan een concurrentievoordeel opleveren op bedrijven die zich aan de wet houden en wel alle kosten moet verrekenen. Het kan overigens ook zijn, dat de prijs bij overheden een politieke overweging is. Zie het parkeren in Amsterdam: nergens ter wereld is het duurder.

Daarbij zijn overheden zelden in staat om dergelijke diensten concurrerend aan te bieden, omdat de overhead bij gemeenten veel te groot is, het overschot aan personeel enorm en de Cao-afspraken te rigide om goed te kunnen aansluiten op de geleverde dienst. Mede daarom zullen gemeenten nooit een eerlijke kostenberekening maken, als ze daar al toe in staat zijn. Want daaruit zal blijken dat de overheid een duur en ondoelmatig apparaat is. Kosten hoog, prestaties laag.
Door Nobby (animal cop) op
Inderdaad @Jos, dit is typisch doorgeschoten regelgeving. En hoe vreemd ook; een gevolg van het neoliberalisme wat ons in de financiele crisis gedreven heeft. Eigenlijk niet nodig want door de bezuinigingen gaan de gemeenten toch (inmiddels voor de derde keer) hun kosten doorrekenen in de tarieven en hier moet het voor 100% (wat bij belastingen juist het maximum is). Maar goed; we zijn weer een tijdje van de straat.
Door Pierre op
In aansluiting op Frank: gunstige financiering door overheden valt onder de wet Fido. Dus moet er een publiek belang zijn, wat als zodanig door de raad is erkend. Toezichthouder Fido is de Provincie. Niet ACM, m.i..
Door Frank (jur. adv.) op
Een juridisch onjuist artikel. Het is: of je houden aan de 4 regels, of een algemeen-belang-besluit nemen.
Dat laatste kan overigens alleen als er bijv. sprake is van marktfalen. In alle mediaberichten (en de ten onrechte kritiek op de overheid - FinDagbl) lees je daar niets over.
Door Jos op
De autoriteit Consument en Markt? Ik vraag me serieus af of de consument met dit nieuwe gedrocht, dat naar mijn mening voortkomt uit het rigide marktdenken van de huidige machthebbers, zo blij zal zijn. Er zijn al diverse sectoren die laten zien dat de marktwerking niet overal heilig is en niet echt tot betere dienstverlening heeft geleid. Parkeren en sporten zullen echt niet goedkoper worden als alle faciliteiten in handen van de markt gaan komen. En is dat het algemeen belang. Verenigingen die omvallen omdat ze de commerciële tarieven van accommodaties niet kunnen bekostigen. Of die extra inkomsten zien wegvallen omdat "de sportkantine" niet meer zelf beheert mag worden. Ik zet vraagtekens bij dit neoliberale denken. Maar ik hoor graag waarom ik het mis heb!