of 59232 LinkedIn

Kwaliteit dienstverlening lijdt niet onder daling gemeentelijke uitgaven

De gemeentelijke uitgaven en geleverde diensten aan burgers dalen gestaag. De kwaliteit van de dienstverlening lijdt er echter nauwelijks onder. Dat blijkt uit het onderzoek Maten voor Gemeenten 2014 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

De gemeentelijke uitgaven en geleverde diensten aan burgers dalen gestaag. De kwaliteit van de dienstverlening lijdt er echter niet of nauwelijks onder.

Onderzoek Maten voor Gemeenten

Dat blijkt uit het onderzoek Maten voor Gemeenten 2014 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). In de periode 2007-2012 namen de gemeentelijke uitgaven af met gemiddeld 0,1 procent per jaar – gecorrigeerd voor inflatie. Tot 2009 namen de uitgaven toe. Vanaf 2010 daalden de uitgaven steeds sneller, tot gemiddeld 2,8 procent per jaar. De hoeveelheid geleverde diensten daalden in deze periode met gemiddeld 1,1 procent per jaar. In diezelfde periode veranderde tegelijkertijd weinig aan de kwaliteit van de door de gemeente geleverde diensten. ‘De vermindering van de gemeentelijke uitgaven is niet ten koste gegaan van de kwaliteit van de geleverde diensten’, aldus de SCP-onderzoekers Evert Pommer, Ingrid Ooms en Saskia Jansen.

 

Kwaliteit onderwijshuisvesting

Volgens hen zijn er weinig aanwijzingen gevonden die aangeven dat de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening is verminderd. Die kwaliteit is afgemeten aan oordelen van inspecties en cliënten. ‘Meestal treedt weinig verandering of enige verbetering op. Alleen bij onderwijshuisvesting liet de kwaliteit van het binnenklimaat, het onderhoud en de schoonmaak in de beschouwde periode te wensen over. De ontevredenheid van ouders over de staat van onderhoud van de schoolgebouwen is volgens de SCP-onderzoekers in de loop der tijd alleen maar toegenomen. Uit ander onderzoek blijkt dat ook tussen 20 en 45 procent van de schoolleiders ontevreden of zeer ontevreden zijn over bijvoorbeeld het binnenmilieu, de multifunctionaliteit, de flexibiliteit en de uitstraling van het gebouw. Wel voldoet de onderwijshuisvesting volgens het SCP nog steeds aan de minimumnormen.

 

Effectiviteit gemeentelijke dienstverlening

De SCP-monitor is bedoeld om signalen op te pakken die betrekking hebben op het uiteenlopen van gemeentelijke prestaties en uitgaven. Waar uitgaven en prestaties uiteenlopen, zien ze doorgaans geen verminderding van de kwaliteit of effectiviteit van gemeentelijke dienstverlening. Het achterblijven van prestaties op gemeentelijke uitgaven hangt volgens het SCP-rapport soms ook samen met een verminderde vraag van burgers naar bijvoorbeeld openbare bibliotheken, zwembaden en sportvelden. ‘De tijd moet leren of gemeenten er in die situaties in slagen hun uitgaven op de veranderde omstandigheden af te stemmen. Al met al geven de uitkomsten in dit rapport geen verontrustende signalen over de prestaties die gemeenten met de beschikbare publieke middelen leveren’, aldus de onderzoekers.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Een ander geluid op
Ik denk dat de conclusie op hoofdlijnen wel klopt. Gemeenten hebben de afgelopen jaren bezuinigd. Hierdoor zijn de kosten iets (niet veel) omlaag gegaan. Uiteraard hebben de bezuinigingen ook gevolgen voor de burgers. De meeste dienstverlening (balie) is gedigitaliseerd. Hierdoor iets goedkoper, maar de service is minder. Het beheer van de openbare ruimte is verslechterd. Dit is door scp echter niet te meten. Alles een tandje minder dus.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Het probleem bij de meeste gemeenten is dat het geld in hoogconjunctuur wordt uitgegeven aan onnodige en/of de verkeerde (megalomane) projecten met hoge exploitatielasten. Zodra het in financieel economisch opzicht dan wat minder gaat en er minder (meer!!) kan worden uitgegeven is het lijden in last. Vergeleken met wat burgers moeten bezuinigen zijn de bezuinigingen bij gemeenten peanuts.
Door Gonny (specialist gegevensbeheer/ambtenaar) op
Welke dienstverlening of valt alles zelf regelen ook onder de dienstverlening van de gemeenten?
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
Volgens het SCP zijn er weinig aanwijzingen gevonden die aangeven dat de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening is verminderd. Die kwaliteit is afgemeten aan oordelen van inspecties en cliënten. Kan het zo zijn dat de inspecties wat soepeler zijn geworden door gebrek aan geld en mankracht en dat de cliënt het zat is om zich nog in te spannen nu hij steeds nul op rekest krijgt? De conclusie van het SCP geeft de indruk van voorbedachten rade.
Door henk op
De dienstverlening van de gemeente is er kwalitatief en kwantitatief dik op achteruit gegaan. Gaten in wegen, troep in de plantsoenen, slechte parkeervoorzieningen, geen hulp in de huishouding voor ouderen, slechte bereikbaarheid (wel een telefoniste, maar geen ambtenaar), minder zwembaden, etc. Daar waar geprivatiseerd is zijn de resultaten ook zichtbaar (voorbeeld ophalen huisvuil): meer kleueren containers, minder ophalen en duurder
De kwaliteit van onderzoek is ook flink op achteruit gegaan :)
Door Nico van Duijn (Raadslid) op
Je kunt ook overdrijven met bezuinigen en doelmatigheid van de dienstverlening. In het Almeerse stadhuis is de balie in de hal vervangen door "touchscreens" met 10 "buttons". Verdwenen zijn de vriendelijke en effectieve baliemedewerkers. Als voor jouw vraag geen "button" bestaat kun je je vraag stellen aan rondlopende gastvrouwen... , die je de "buttons" uitleggen
Door opmerker op
ik mis andere punten zoals onderhoud openbare buitenruimte, integraal beheer van gebieden. wat men kan waarnemen is dat waar in wijken/buurten minder wordt geknipt (of juist teveel - uit bezuiniging) en geveegd, bewoners slordiger worden. het gaat echt niet automatisch dat burgers de gemeente hgaan helpen schoonhouden.