of 59221 LinkedIn

Kwaliteit communicatie Valkenswaard is 'dramatisch’

De gemeenteraad heeft zware kritiek op de afdeling communicatie van die gemeente. De stukken die verstuurd worden zouden onleesbaar en onbegrijpelijk zijn.
10 reacties

De gemeenteraad van Valkenswaard is helemaal klaar met de beroerde communicatie van de gemeente. In een raadsvergadering van afgelopen donderdag luchtten de raadsleden hun hart over onbegrijpelijke brieven en verordeningen.

Niet uit te leggen
De beroerde communicatie van de gemeente Valkenswaard is vaker aangekaart door de raad, meldt het Eindhovens Dagblad. Dit keer was de aanleiding een deel uit de verordening rechtspositie raadsleden en wethouders. Volgens CDA-raadslid Monique Krikhaar is uit de tekst onmogelijk op te maken hoe de financiële vergoeding voor het gebruik van de eigen computer voor raadswerk kan worden berekend. Zelfs de griffier kon haar niet uitleggen wat er stond. De raadsleden van Valkenswaard vinden het 'onbestaanbaar' dat ze klakkeloos stukken krijgen toegestuurd met stukken tekst die niemand begrijpt. Andere raadsleden herkenden zich inhaar kritiek.


Toenemende irritatie

Fractievoorzitter Peter van Steensel van Valkenswaard Lokaal noemde de communicatie van de raadsstukken ‘vaak dramatisch’. Ambtelijke stukken zijn volgens hem veel te vaak onleesbaar of er zitten fouten in. 'Dit roept een toenemende irritatie op.' Niet alleen de schriftelijk informatie is vaak onbegrijpelijk, ook de timing stuit op kritiek. Zo is wethouder Hetty Tindemans veel te laat met volksuniversiteit De Draaikolk gaan praten toen de subsidie aan hen werd stopgezet . De wethouder benadrukte daarvoor excuses te hebben gemaakt. Volgens Tindermans blijft communicatie bij het college en intern bij de gemeente 'een aandachtspunt'.


Voor de fijnproevers

Ter illustratie artikel 9 uit de bekritiseerde verordening van de gemeente. Complimenten wie kan doorgronden wat hier staat (en of het klopt): 'Het raadslid van wie de arbeidsverhouding ingevolge artikel 4, aanhef en onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 voor de toepassing van die wet als dienstbetrekking wordt aangemerkt kan op aanvraag deelnemen aan de voor het gemeentelijk personeel geldende spaarloonregeling.'


(Bron: Communicatie Online. Auteur: Jasper Mulder)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door opmerker op
niveau raadsleden? telt dat ook mee? in de toelichting op stukken kan jip en janneke-taal worden "gebezigd"
Door chrisla op
De verordening, de gemeentelijke regeling, is net als andere wetgeving de grondslag voor onze raads- en collegevoorstellen en onze beschikkingen. Maar nergens staat dat we die verordening (net als andere wetgeving) niet mogen uitleggen. Terwijl we bijna altijd nalaten in bestuurlijke documenten en/of beschikkingen. Voorbeeld: in een gemeentelijke verordening staat in artikel 2 dat "kamerverhuur niet wordt toegestaan omdat dit een ontoelaatbare inbreuk op het geordend woon-en leefmilieu veroorzaakt ". In een raads-collegevoorstel of in een beschikking kun je ook schrijven:
"geen kamerverhuur omdat dit zorgt voor teveel overlast (zie artikel 2)". Het gaat er volgens mij vooral om dat je als schrijver in staat bent om (onbegrijpelijk) beleid helder uit te leggen aan een ander. Of dit nu een raadslid of een inwoner is. @Niels: ik adviseer dan ook in eerste instantie mijn schrijvende collega(ambtenaar) ;-)
Door Niels op
@Chrisla. Helemaal mee eens. We moeten het in ieder geval altijd nastreven. Kun jij, vanuit jouw adviseursrol, eens beginnen met advies aan VNG inzake modelverordeningen?
Door jan op
Spaarloon is in 2011 afgeschaft om de overdrachtsbelasting van 6 naar 2% te brengen.
Door Jeroen op
Tuurlijk. De toelichting moet helder zijn Chrisla, maar de tekst van een verordening hoeft dat volgens mij niet.
Of iemand wel of niet recht heeft op de secundaire arbeidsvoorwaarden van ambtenaren hangt af van het soort dienstbetrekking dat je als raadslid aangaat. Als je dat niet helder definieert (in dit geval door te verwijzen naar de wet loonbelasting) kun je problemen krijgen.
Door chrisla (ambtenaar/jurist/adviseur Heldere Taal ) op
Het is heel goed mogelijk om juridisch houdbare bestuurlijke stukken/beschikkingen te schrijven in heldere en begrijpelijke taal! Door je te richten op de lezer (wat moet die nou écht weten), eigentijdse taal te gebruiken, geen vaktaal, een logische opbouw van het stuk (begin met de belangrijkste boodschap) en nog meer uitgangspunten van 'Heldere Taal' te gebruiken. In de gemeente Eindhoven hebben we hier goede ervaring mee! Heldere bestuurlijke stukken en daarna begrijpelijke besluitvorming naar de inwoners: het kan echt!
Door Mark op
Toen de heer Van Steensel dat las, heeft hij direct de telefoon gepakt en de ambtenaar, die bovenaan het stuk staat, gebeld die het geschreven heeft.
Over communicatie gesproken.
Door Toeschouwer (Waarnemer) op
Deze raad moet vooral bij zichzelf te rade gaan alvorens met een beschuldigende vinger naar anderen te gaan wijzen. Heeft deze raad ooit vastgelegd aan welke kwaliteitscriteria raadsvoorstellen moeten voldoen, heeft deze raad nergens in het raadsproces een moment waarop kan worden bepaald of een voorstel rijp is voor besluitvorming, hoe functioneert de duale driehoek, enzovoorts enzovoorts. Verbeter het proces en begin bij jezelf, zou ik zeggen!
Door Cor (Jurist) op
Het is juist de inhoud van zo'n bepaling waar de belangenvereniging van gemeenteraadsleden zich sterk voor maakt. Beetje flauw van die raadsleden in Valkenswaard om over een regeling voor henzelf zo'n ophef te maken. Even de eigen belangenclub bellen, zou ik zeggen en je wel druk maken over communicatie met de inwoners van de gemeente.
Door Jeroen (ambtenaar) op
Het is een gemeentelijke verordening mensen. Die moet technisch kloppen. Wat hier staat klopt volgens mij gewoon. Vraag is hoe de toelichting opgeschreven is, maar juridische stukken moeten juridisch kloppen.