of 59232 LinkedIn

Keuze tussen herindeling of samenwerking

Vier scenario's zijn in kaart gebracht voor de bestuurlijke toekomst van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Deze variëren van herindeling tot verdergaande samenwerking. Het onderzoek is uitgevoerd door de hoogleraren bestuurskunde Pieter Tops en Stavros Zouridis van de Universiteit van Tilburg.

Voor de bestuurlijke toekomst van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk zijn vier scenario’s in beeld gebracht. In twee daarvan gaat het om gemeentelijke herindeling; in de andere twee om varianten van vergaande samenwerking. Voor de zomer moet de politiek een knoop doorhakken.

Maatschappelijke partners

De eerste van de vier scenario’s gaat uit van de nu bestaande situatie, waarbij de drie Langstraat-gemeenten zelfstandig blijven en hun samenwerking voortzetten. In het tweede scenario blijven de drie gemeenten zelfstandig, maar gaan ze intensiever samenwerken. Die samenwerking wordt bovendien uitgebreid met andere overheden en maatschappelijke partners.

 

Duingemeente

Als gekozen wordt voor herindeling, worden de drie gemeenten samengevoegd tot een Duingemeente. Een variant daarop – het vierde scenario – behelst een fusie van de drie gemeenten met daarbij intensivering van de relaties met de omliggende steden Tilburg, Breda en Den Bosch in de vorm van een netwerk bestuur. Doel daarvan is te komen tot een (veer)krachtige regio.

 

(Veer)krachtig bestuur

De scenario’s staan beschreven in het vrijdag gepresenteerde onderzoek naar de toekomst van de drie Brabantse gemeenten, uitgevoerd door de hoogleraren bestuurskunde Pieter Tops en Stavros Zouridis van de Universiteit van Tilburg. Het is op initiatief van de drie gemeenten uitgevoerd. Aanleiding was het verzoek van Gedeputeerde Staten van Brabant aan alle Brabantse gemeenten om – in het kader van de provinciale visie ‘(Veer)Krachtig Bestuur’ – met concrete toekomstplannen te komen.

 

Consultatie

Het rapport komt eind januari/begin februari op tafel in de drie gemeenteraden. De drie colleges stellen hun raden voor om in het voorjaar een maatschappelijke consultatie te houden over de toekomst van de Langstraat-gemeenten. Voor de zomer moet een keuze worden gemaakt over de (bestuurlijke) toekomst.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.