of 59232 LinkedIn

Jihadistenaanpak Bolsius stelt raad Amersfoort gerust

Na een vertrouwelijk overleg met burgemeester Bolsius hebebn fractievoorzitters in de Amersfoortse raad laten weten tot dusver tevreden te zijn over de aanpak van de burgemeester tegen radicalisering en jihadisme. SP-fractievoorzitter Ad Meijer verliet het overleg, omdat hij de zaak ook in het openbaar wilde bespreken.

Het overleg bleef geheim, maar de fractievoorzitters in Amersfoort zijn tot dusver tevreden over hoe burgemeester Lucas Bolsius omgaat met de situatie rond voormalig plaatsgenoot Jermaine W. die met zijn gezin naar Syrië is vertrokken.

Geen interviews
Bolsius geeft geen interviews over de zaak, aangezien hij volgens zijn woordvoerder slechts eigenaar is van een klein deel van de informatie en die deelt hij met de andere betrokken instanties. ‘Het is niet passend bij de rol van de gemeente of de burgemeester om een andere rol te spelen dan feitelijk aan de orde is.’

Rechtsstaat wordt getest
Bolsius las voor de raadsvergadering wel een verklaring voor over het Amersfoortse gezin dat vermoedelijk naar Syrië is gereisd om zich aan te sluiten bij een jihadistische groepering. ‘Onze rechtsstaat wordt getest’, zei hij daarin. Hij riep op een dialoog aan te gaan en discussie te voeren in alle geledingen van de gemeente. ‘Geen gemakkelijke opdracht, maar we zijn het verplicht aan vorige en komende generaties.’

Geruststellende woorden
In een brief aan de raad zei Bolsius vrijdag dat Amersfoort een alerte en pro-actieve houding wil aannemen in het herkennen van mogelijke signalen en het tegengaan van radicalisme. Hij stelt dat iedereen die verantwoordelijkheid heeft en gaat lokale maatschappelijke partners actief benaderen om hen op landelijke expertise hierover te wijzen. Volgens Bolsius zijn er geen aanwijzingen dat in de omgeving van het vertrokken gezin meer dan gemiddeld zorg voor radicalisering moet zijn en hoort Amersfoort niet bij de groep meest betrokken gemeenten waarmee de rijksoverheid regelmatig overleg hierover voert.

SP-fractievoorzitter verlaat overleg
Na de raadsvergadering was er vertrouwelijk overleg tussen Bolsius en alle fractievoorzitters over de kwestie. De inhoud van het gesprek blijft geheim, omdat het om privacygevoelige informatie gaat en de AIVD de zaak nog onderzoekt. Na afloop lieten fractievoorzitters weten tevreden te zijn met de aanpak van de burgemeester. Alleen SP-fractievoorzitter Ad Meijer verliet het overleg voortijdig. Hij vindt dat hij de burgemeester in het openbaar moet kunnen aanspreken op zijn verantwoordelijkheid. ‘Het is jammer dat het zo is gegaan. Ik wilde een scheiding tussen wat wel en niet openbaar kon worden besproken om mijn controlerende taak als gemeenteraadslid te kunnen uitvoeren.’

Zaak ook openbaar bespreken
De burgemeester leek hem wel genegen daarin mee te gaan, maar andere fractievoorzitters wilden dat Bolsius vrijuit moest kunnen praten en besloten tot geheimhouding, waarop Meijer het overleg verliet. ‘Ik ga mijn vragen wel stellen en die wil ik ook beantwoord krijgen. Dat kan vertrouwelijk. Ik wil weten wat onze verantwoordelijkheid als gemeente in deze kwestie is. Het is redelijk geruststellend dat radicalen hier niet op grote schaal aanwezig zijn, maar dat moet wel zo blijven. De burgemeester moet zijn politieke verantwoordelijkheid dan wel waarmaken.’

Recht in de ogen kijken
Fractievoorzitter Hans van Wegen van Burger Partij Amersfoort (BPA) was positief over het overleg. ‘Volgens ons heeft de burgemeester zijn werk prima gedaan.’ Hij is benieuwd naar wat voor open dialoog met de stad Bolsius gaat organiseren. ‘We moeten elkaar recht in de ogen kunnen kijken.’ BPA stelde eerder schriftelijke vragen over het vertrek van het gezin en vroeg zich af of de geruststelling van de burgemeester wel terecht is. Ook vroeg de partij of de gemeente religieuze organisaties wil oproepen afstand te nemen van verheerlijking van geweld.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.