of 59232 LinkedIn

Harde botsing accountants met gemeenten

De beroepsorganisatie van accountants, NBA, is ziedend op de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) omdat die haar leden oproept niet te betalen voor meerwerk als gevolg van strengere controleregels. Daardoor loopt volgens de NBA de kwaliteit van de controle bij gemeenten gevaar.

De beroepsorganisatie van accountants, NBA, is ziedend op de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) omdat die haar leden oproept niet te betalen voor meerwerk als gevolg van strengere controleregels. Daardoor loopt volgens de NBA de kwaliteit van de controle bij gemeenten gevaar.

Meerwerk beroepsrisico

De VNG-commissie Financiën adviseert gemeenten in een brief ‘met inachtneming van de voorwaarden in de reeds gesloten contracten’ in principe geen meerwerk te vergoeden als gevolg van strengere controleregels. De commissie vindt het een onjuiste ontwikkeling dat accountants nu bij de controle 2014 meerwerk doorberekenen in verband met de door hen zelf aangepaste controlestandaarden. ‘Wat betreft de bestaande contracten tussen gemeenten en accountants zou dit moeten worden gezien als beroepsrisico van de accountant’, aldus de VNG.

 

Hogere kwaliteitseis

Accountants moeten volgens de NBA bij de controle van gemeenten regelmatig meer werk doen dan oorspronkelijk verwacht. Dat kan zijn omdat er meer moet worden gecontroleerd, de kwaliteit van de financiële administratie of de interne controle bij de gemeente tegenvalt of omdat de controleregels zijn aangescherpt op aandringen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). ‘Bij het sluiten van een contract doen zij er goed aan rekening te houden met hogere kwaliteitseis’, stelt de NBA in reactie op het VNG-advies.

 

Complexiteit gemeentelijke financiën

Het advies van de VNG past volgens de beroepsorganisatie van accountants in een eerdere observatie van de NBA: “Als gevolg van de economische crises ontwikkelt de financiële positie van de gemeenten zich zorgelijk. Gemeenten zoeken naarstig naar mogelijkheden om op de vaste lasten van hun bedrijfsvoering te bezuinigen, waaronder de kosten van de accountant.” Dat schreef de NBA al in 2012. De NBA verwacht van haar leden dat zij de controles volgens de voorgeschreven en door de minister van Financiën goedgekeurde standaarden uitvoert. ‘Ook als dat meer werk vereist dan oorspronkelijk gedacht. Ook de AFM heeft recent aangedrongen op meer waarborgen voor een goede controlekwaliteit’, aldus de NBA. Gezien de decentralisatie en toenemende complexiteit van gemeentelijke financiën is investeren in de kwaliteit van de interne audit functie belangrijk, aldus de NBA.

De VNG heeft haar bezwaren niet gedeeld binnen de werkgroep Accountantscontrole, waar de NBA deel van uitmaakt. Omdat dat niet de eerste keer is, stapt de NBA uit de werkgroep.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gerrit Woltjer (adviseur bedrijfsvoering en control) op
Mijn indruk is dat accountants meer en strenger controleren dan in het verleden. Logisch omdat de AFM bij de Big Four onvoldoendes heeft uitgedeeld bij de review van de dossiers van een aantal gemeenten (zie uitkomsten van het onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties door de AFM).

Als ik het goed begrijp heeft de AFM gemeentes in dezelfde risico categorie ingedeeld als beursgenoteerde ondermingen gezien onze publieke taak. Voor vooral kleine gemeenten is het niet mogelijk en eigenlijk niet wenselijk (gezien de kosten) om haar interne beheersing op het niveau te krijgen dat ze voldoen aan de COS 610. Hierom zal de accountant meer werkzaamheden moeten verrichten om een eventueel dossier review van haar toezichthouder te overleven. Dat de accountant de rekening hiervan bij de gemeenten probeert neer te leggen kan ik als (ex)assistent accountant begrijpen. Onze accountant heeft gelukkig aangegeven als we genoeg aanvullende werkzaamheden verrichten en goed opleveren bij de balanscontrole we geen meerwerk in rekening gebracht wordt.

Naar mijn mening zou de VNG bij bij de landelijke politiek moeten aangeven dat de druk van de AFM mogelijk een hogere kwaliteit van de accountantscontrole bij de gemeenten tot gevolg heeft, maar dat de kosten hiervan (en van toegenomen interne controle werkzaamheden) niet opwegen tegen het feit dat hierdoor minder middelen beschikbaar zijn voor andere gemeentelijke taken.

Door Geradr op
Beste @Toine. Wat een emotioneel betoog over waarom accountants doen wat ze moeten doen. Ontroerend. Allemaal regels waar ze zich aan houden En dat kost geld. En dat moet worden betaald. Snap ik. Maar jij somt regels en toezichthouders op die al jaren bestaan en al jaren deze regels hebben uitgebracht. Daar had onze accountant bij de aanbesteding dus gewoon rekening mee kunnen houden in de prijs die werd gevraagd. Nu blijken ze zelf niet zo goed volgens het boekje en de regels te leven en nu komen er plotseling extra kosten. Dat is niet te rijmen met jouw verhaal. Die regels bestonden immers al. Dus waarom nu zo afgeven op de gemeenten? Die hebben toch gewoon een contract waar ze zich nu al willen houden? De vorig jaar verleende opdracht is immers nog steeds volgens wet-en regelgeving. Dus hoezo extra kosten? Logisch dat de VNG haar leden toch wijst op mogelijke stappen?
En dit heeft allemaal niks te maken met de rol van college of raad. Onze gemeenteraad heeft als eerste aangeven niet akkoord te gaan met meerkosten. Onze gemeenteraad is nu in overleg met de accountant. Ook gemeenteraden zitten niet op deze basis te wachten op dit soort extra kosten.
Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
@Pierre,

Gemeenten weigeren te accepteren dat zij in het kader van het oplossen van de diepe vertrouwenscrisis een enorme slag op het gebied van integriteit, de kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming en de verantwoording daarover moeten maken.

Die bal ligt noch bij de gemeenteraad, noch bij de accountant. Wel is het logisch dat zij beiden, buiten de ambtelijke en bestuurlijke organisatie om, rechtstreeks in gesprek met elkaar gaan en bestuur en uitvoering laten zien dat het menens is.
Door Pierre op
Het zou ook juist goedkoper moeten worden. Met name Deloitte werkt bij gemeenten sinds een jaar met digitale dosssiers in een zelfbedacht strak format. Soms op het belachelijke af. Veel controlewerk is aldus "afvinkwerk" geworden en daarbij is de noodzaak tot fysieke aanwezigheid bij /reistijd naar de klant ook veel minder geworden.

Ik zou het toejuichen als raadsleden als de heer Mul zelf eens een initiatief zouden nemen. Schop echter eerst uw eigen griffie eens onder de kont. Had deze bijvoorbeeld als uw ondersteunersorganisatie niet proactiever kunnnen zijn?

Vaak zit daar personeel wiens werk bestaat uit simpelweg doorzenden van vragen naar de ambtelijke organisatie, zonder zelf eerst eens even goed na te denken/ te kijken. Ik heb dit nu al bij zeker tien gemeenten gezien, dus het is een rode draad. En dat dan vaak tegen veel te hoge vergoeding, in relatie tot de werkelijke taakvervulling. Vorm een tegenhanger. Het geklaag dat raadsleden zelf op achterstand staan: u heeft een dure griffie, doe er eindelijk eens iets betekenisvollers mee!
Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
Op accountant.nl schreef ik al een korte reactie op de onzin brief van de VNG:

Geplaatst door Toine Goossens 17-12-2014 15:21:02

Hahaha, die VNG.

Wat betreuren gemeentes het dat zij geen eigen landelijke wetgevende bevoegdheid hebben. VWS moest het in de loop van het jaar al bezuren over de kwaliteitseisen die bij de delegatie van taken aan gemeenten worden opgelegd. En I&M worstelt nog steeds met de gebrekkige handhaving van omgevingswetten.

Het wordt zo langzamerhand lachwekkend hoe gemeentes zich verzetten tegen landelijke normen en eisen. Die tasten namelijk de gemeentelijke autonomie aan. En foei, dat is tegen Thorbecke.

Uit de reactie van de VNG blijkt dat de betrokken wethouders financiën geen enkel benul hebben van de processen die leiden tot wet/ en regelgeving voor financiële verslaggeving en accountancy.

Sinds 1977 worden de NV COS regels opgesteld door het IFAC in New York. De NBA vertaalt deze regels en komt met aanpassingen voor de Nederlandse situatie. Daarna volgt een periode waarin iedereen commentaar en aanvullingen in kan brengen. Na deze consultatie volgen de definitieve teksten. Na goedkeuring daarvan door het ministerie van financiën neemt het bestuur van de NBA het besluit dat zij definitief van toepassing zijn.

Behalve het IFAC zijn er nog tal van andere internationale instanties waar normen, waarden en richtlijnen voor financiële verslaggeving worden opgesteld.

Sinds 2005 staan zij allemaal onder toezicht van de PIOB.

Public Interest Oversight Board

De Public Interest Oversight Board (PIOB) is opgericht in februari 2005 om te garanderen dat, internationale financiële verslaggeving en assurance, ethiek, en onderwijs, en normen voor het accountantsberoep op een zodanig transparante manier tot stand komen, dat daarin het algemeen belang reflecteert.

De PIOB is een wereldwijde onafhankelijke toezichtsraad en gezamenlijke inspanning van IFAC en de internationale financiële regelgeving gemeenschap-toezicht op de International Auditing en Assurance Standards Board (IAASB), de International Accounting Education Standards Board (IAESB), de International Ethics Standards Board voor Accountants (IESBA), en IFAC Compliance Advisory Panel . De PIOB houdt ook toezicht op de respectieve Raadgevende adviesgroepen van de IAASB, IAESB en IESBA.

Daarmee staan alle wereldwijde organisaties voor jaarverslaggeving en audit, zowel privaat als publiek, onder één overkoepelend toezicht.

De VNG zou daar belet kunnen vragen. Ik leg de winterkleren voor de delegatie alvast klaar. Zij komen van een bitter koude kermis thuis.
Door Hendrik op
Peter Mul heeft gelijk. Wethouders Financiën in de in de commissie Financiën hebben zich niet te bemoeien met de aanbesteding van accountantswerk. Het werk van het college en in het bijzonder de wethouder Financiën wordt gecontroleerd door de accountant in opdracht van de raad. Het werk van de accountant wordt beoordeelt door de raad.

Hier wreekt zich weer de eenzijdig samengestelde commissies van de VNG.
Door Peter Mul (raadslid D66) op
http://www.accountant.nl/Accountant/Nieuws/NBA+K …

Het artikel zegt nog meer:

Gemeenteraad moet rol pakken

De VNG-commissie Financiën, die bijna geheel uit wethouders bestaat, kondigt aan met een handreiking te komen voor de aanbesteding van de accountantscontrole. De NBA vindt dit echter een verantwoordelijkheid van de gemeenteraad. Het is immers de Raad die over de aanbesteding van de controle en de aanstelling van een accountant gaat. Gezien de decentralisatie en toenemende complexiteit van gemeentelijke financiën is investeren in de kwaliteit van de interne audit-functie belangrijk, aldus de NBA.
Door een ander geluid op
Ook onder de oude regles waren er al interne opdrachten voor accountants als Deloitte om te streven naar 100% meerwerk. What else is new. Accountants zijn urentjes fabrieken.
Door Evert (ambtenaar) op
Accountants moeten eens de hand in eigen boezem steken. Jarenlang hebben zij broddelwerk geleverd en keer op keer worden zij daar op gewezen (laatstelijk door de AFM). Accoutnants zijn tegelijkertijd rijkelijk beloond voor ondermaats werk. Het wordt tijd dat de tarieven van overgewaarde accountantsdiensten ter discussie komen te staan. Dit soort berichten helpen ook niet mee om het standpunt van de accountants te steunen: http://www.accountant.nl/Accountant/Nieuws/Ook+P …

Hou op met zeuren en lever eerst eens kwaliteit