of 59232 LinkedIn

Gemeenten veel kritischer bij vergunning race-evenement

Anderhalve week geleden was er ook een monstertruckshow in Groningen, maar daar werd geëist dat het publiek op veel meer afstand stond, en maar aan één kant van de  baan. Gemeenten zijn sinds het ongeluk in Haaksbergen kritischer op het verlenen van een vergunning.

Het ongeluk met de monstertruck in Haaksbergen heeft heel Nederland geschokt. De discussie is losgebarsten of dit soort riskante evenementen nog wel mogen. Gemeenten kijken nu extra kritisch naar aanvragen voor vergunningen waarbij met monstertrucks of andere voertuigen gestunt wordt. Ook Groningen doet dit. Anderhalve week geleden, vóór Haaksbergen, vond daar eveneens een monstertruckevent plaats, al was de locatie ver buiten de binnenstad. ‘Zoiets zouden we nooit toestaan op bijvoorbeeld onze Grote Markt, daar gebruiken we een buitenterrein met een heel groot uitloopgebied voor,’ zegt ambtenaar Luuk Mees die over evenementenvergunningen gaat.

Publiek aan één kant
Bij de recente stuntshow met motoren en monstertrucks in Groningen kwamen er heel wat veiligheidsmaatregelen kijken. Het publiek kon de show maar vanaf één zijde bekijken. Bij de start, finish, en het keerpunt was het verboden voor publiek. ‘De voertuigen waren alleen van de zijkant te zien, dus op geen enkel moment werd er richting de mensen gereden. Ook was er een flinke veiligheidszone ingebouwd. Minimaal zo’n twintig meter afstand tussen het publiek en de trucks.’


Politieke keuze
De gemeente Groningen ziet vooralsnog geen reden om het evenement, dat overigens door een ander bedrijf georganiseerd is dan die in Haaksbergen, de volgende keer te weren. ‘Of het moet een politieke keuze zijn, ‘ zegt Luuk Mees. ‘Natuurlijk kijken we na zo’n heftig ongeluk wel extra kritisch bij een vergunningsaanvraag voor een dergelijk evenement. Maar dit team komt al sinds 2009 naar de stad en ze hebben het goed voor elkaar. Een keurig draaiboek, eigen bewakers en medewerkers die continu met de bestuurder in contact staan in verband met het beperkte zicht van de monstertruck.’

Doden bij rally Amsterdam
Amsterdam had vorig jaar ook te maken met een dodelijk ongeluk, tijdens een rally in het Westelijk Havengebied. Ook hier vloog een wagen uit de bocht en reed het publiek in. Een 41-jarige vrouw en een 11-jarig jongetje kwamen om het leven. Stadsdeel West heeft naar aanleiding hiervan geen veranderingen in het beleid doorgevoerd, maar let wel strenger op de veiligheid. ‘We handhaven nu extra,’ zegt Edwin Raap, woordvoerder van het Amsterdamse stadsdeel West. ‘Het verschil is dat we ook met de meest onwaarschijnlijke situaties rekening gaan houden.’

Burgemeester voert discussie
De rally die al 30 jaar in Amsterdam wordt gehouden gaat een jaar na het ongeluk overigens niet door. De organisatie heeft dit besloten uit piëteit met de nabestaanden. Of het volgend jaar wel doorgaat is niet zeker. ‘Als het draaiboek helemaal goed is en alles is veilig, verlenen we gewoon de vergunning,’ zegt de stadsdeelwoordvoerder. ‘Maar de discussie wordt hier in de politiek ook gevoerd. Zo heeft de burgemeester de vraag opgeworpen of zo’n evenement nog wel gewenst is. De kans is dus aanwezig dat er helemaal niet meer op deze manier geracet wordt.’ 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Robert (Gemeentejurist) op
Bestuurlijke en ambtelijke zelfreflecties zijn uiteraard op zijn plaats na een dergelijk ongeluk. Degenen die denken dat (alsmaar) verdergaande regelgeving de oplossing is, slaan de plank natuurlijk mis.
Er is inderdaad een tendens waarin evenementen-vergunningen zodanig kort voor het evenement verleend worden dat rechtsbescherming door middel van bezwaar of beroep effectief niet meer mogelijk is. Maar die rechtsbescherming ziet primair op het belang van het evenement ten opzichte van de belangen van andere belanghebbenden (zoals omwonenden) en niet zozeer op de veiligheidsvoorschriften van de betreffende vergunning.
Neemt niet weg dat ik in mijn gemeente blijf pleiten voor een zo vroegtijdig mogelijke evenementen-vergunning.
Door EMLS Urecht - Haaksbergen op
Ongeluk met monstertruck in Haaksbergen. Nederlandse wetgeving onvoldoende ?

Voor het organiseren van een evenement zoals in het Nederlandse dorp Haaksbergen plaats heeft gevonden heeft men een evenementenvergunning nodig. Deze vergunning moet in Nederland bij de gemeente worden aangevraagd.

Niet alleen is de vergunningverlening van belang maar meer nog de vergunningaanvraag.
De vergunningsaanvraag moet worden gepubliceerd doch ook de vergunningverlening moet tijdig voor het evenement worden openbaar gemaakt zodat belanghebbenden, omwonenden en anderen des nodig juridische stappen kunnen ondernemen als men het niet eens met het te houden evenement. Een Nederlandse burger moet dus ook de tijd hebben om een bezwaarschrift in te dienen om aan de Nederlandse bestuursrechter om een voorlopige voorziening en/of om schorsing te vragen van de verleende evenementvergunning om aldus meer specifieke voorschriften t.a.v. de veiligheid m.b.t. het te houden evenement af te dwingen en om bijv. een voorzorgs- en ontruimingsplan te eisen enz.

De evenementenvergunning in Haaksbergen is op 24 september 2014 (vijf dagen voor datum dat het evenement werd gehouden) verzonden aan de organiserende stichting. Of de aanvrage en de afgifte van de evenementenvergunning is gepubliceerd was steller dezes op moment van schrijven van dit artikel niet bekend.

De wettelijke basis in Nederland is veelal de Algemene Plaatselijke Verordening ( APV ) welke in Haaksbergen in 2010 door het gemeentebestuur werd vastgesteld.

Het ongeluk tijdens de Love Parade in de Duitse stad Duisburg waarbij 20 doden zijn gevallen en grote aantallen festivalgangers gewond zijn geraakt toen duizenden mensen klem kwamen te zitten in een voetgangerstunnel gaf eens te meer de noodzaak aan van een door de centrale overheid afgegeven evenementenvergunning en ook om zulk soort vergunningen niet te doen laten regelen via plaatselijke verordeningen door het gemeentebestuur.

In Nederland laat men het vergeven van evenementenvergunningen en meldingen over aan de 403 gemeenten waarbij veelal de burgemeesters als bevoegd gezag gelden. Doch de plaatselijke lokale bestuursorganen hebben veelal de expertise niet in huis om de risico’s op zijn merites te kunnen beoordelen. De Nederlandse wetgeving is t.a.v. het houden van risicovolle evenementen een grijs gebied. Als een land gebrekkige wet- en regelgeving introduceert en/of laat voortbestaan handelt zij onzorgvuldig en daardoor onrechtmatig.

EMLS
=====
Utrecht / Haaksbergen, 30 september 2014