of 59232 LinkedIn

Gemeenten mist in met jaarrekening

Vier procent van de gemeenten mist een goedkeurend oordeel bij de jaarrekening van 2013 van hun accountant. Gemeenten behoren die te krijgen voor zowel het getrouwe beeld als voor de financiële rechtmatigheid. De redenen zijn volgens BZK veelal verkeerde aanbesteding en verkeerde waardering van hun grondposities.

17 Gemeenten missen een goedkeurend oordeel bij de jaarrekening van 2013 van hun accountant. Gemeenten behoren die te krijgen voor zowel het getrouwe beeld als voor de financiële rechtmatigheid.

Dat blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) naar de afgegeven controleverklaringen bij de jaarrekeningen van 2013 van decentrale overheden. Het Tweede Kamerlid Manon Fokke (PvdA) had om die inventarisatie verzocht, nadat uit een artikel in Binnenlands Bestuur bleek dat de gemeente Rotterdam jaren achtereen geen goedkeurende accountantsverklaring kreeg. Paul Hofstra, directeur van de Rekenkamer Rotterdam, meldde daarin dat hij sinds zijn aantreden in 2009 ‘nog niet één deugdelijke jaarrekening van de gemeente voorbij had zien komen. En stuk voor stuk nog te laat ingediend ook.’

 

Verkeerde waardering grondpositie

Van de 17 gemeenten zonder goedkeurende accountantsverklaring hebben er 13 het oordeel ‘met beperking’ gekregen. Daarbij draaide het bij 6 gemeenten puur om financiële rechtmatigheid. De redenen zijn volgens BZK veelal verkeerde aanbesteding en verkeerde waardering grondposities.

Van de 17 gemeenten hebben er 3 het oordeel ‘oordeelsonthouding’ gekregen op zowel rechtmatigheid als getrouw beeld, allemaal vanwege soms ‘hoge’ onzekerheden met betrekking tot grondposities van de gemeente. Eén gemeente heeft het oordeel ‘afkeurend’ gekregen met als belangrijkste reden een onrechtmatige aanbesteding voor een hoog bedrag waardoor het foutbedrag boven de 3 procent uitkomt.

 

Verbetering sinds 2008

De score van 96 procent ‘ok’ ligt iets hoger dan over 2008, het laatste jaar waarvoor een integrale inventarisatie van afgegeven verklaringen is uitgevoerd. Over 2008 kreeg 92 procent van de gemeenten een goedkeurende verklaring op zowel het getrouwe beeld als op rechtmatigheid. Bij de provincies ziet het er beter uit. Dat gold al in 2008, maar ook nu: alle 12 provincies hebben bij hun jaarrekening 2013 een goedkeurend oordeel gekregen voor zowel het getrouwe beeld als voor financiële rechtmatigheid.

 

Plasterk: ‘mooie uitkomst’

‘Deze mooie uitkomst bevestigt mijn beeld dat Provinciale Staten en gemeenteraden hun controlerende taak zeer serieus nemen’, aldus minister Plasterk van BZK. Gezien de veranderingen die de decentralisaties voor gemeenten betekenen zal hij de komende jaren een integrale inventarisatie naar de strekking van de afgegeven controleverklaringen blijven uitvoeren.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.