of 59232 LinkedIn

'Gemeenten gebaat bij digitalisering bestuursrecht'

De rechtspraak gaat digitaliseren. Minister Ivo Opstelten (V&J) en voorzitter Frits Bakker van de Raad voor de rechtspraak voorzien weinig problemen, maar gemeenten moeten zich wel voorbereiden.

De rechtspraak gaat digitaliseren en voor gemeenten en andere overheden brengt dat verplichtingen met zich mee. Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie en voorzitter Frits Bakker van de Raad voor de rechtspraak voorzien weinig problemen.

Rechtspraak moet wel
De rechtspraak ontkomt er niet meer aan: digitalisering. Het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) is opgezet om de komende jaren geleidelijk het digitaal procederen in te voeren en tegelijkertijd de rechtspraak waar nodig te vereenvoudigen. Minister Ivo Opstelten, die eindverantwoordelijk is voor het goed verlopen van het project, zegt persoonlijk toe te zien op het goede verloop. 'Het is belangrijk. De hele wereld digitaliseert. De burger is ingesteld op communiceren met ICT. Daar moeten de rechtspraak en de wetgeving dus op inspelen.'

Ook vereenvoudigen
KEI draait niet alleen om het digitaliseren van de rechtspraak. Het moet vooral begrijpelijker, toegankelijker en sneller worden. 'Digitalisering is daarbij een tool, geen doel', zegt Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, die verantwoordelijk is voor de organisatorische en technische kant van de modernisering en digitalisering van de rechtspraak. 'We proberen wel het nuttige met het aangename te verenigen. Als je gaat digitaliseren, loop je er al snel tegenaan dat het makkelijker is om één werkproces te digitaliseren, dan een heleboel werkprocesjes die maar weinig van elkaar verschillen. Dus daar kwam de noodzaak uit voort om te vereenvoudigen.'

Ook een kans
Bakker denkt dat gemeenten niet zo zullen schrikken van de verplichting digitaal te procederen in bestuursrechtzaken, een verplichting die uiterlijk in 2016 ven kracht wordt. 'Maar dan nog vergt het wel een aantal aanpassingen.' Opstelten, die als burgemeester in onder andere Utrecht en Rotterdam vaak juridische zaken in zijn portefeuille had, noemt de digitalisering voor gemeenten en andere decentrale overheden een kans. 'Uiteindelijk zal het voor gemeenten gemakkelijker zijn. Ze raken van een hele papieren rompslomp af. Ik denk dat achterstanden op die manier makkelijker te voorkomen zijn. Dat is goedkoper en je doet de burger daarmee recht.'

Voorbereidingen treffen
De voorbereiding van gemeenten bestaat uit het zich afvragen of ze uit de voeten kunnen met een inlog bij de rechtbank via 'Mijn Zaak'. De andere mogelijkheid is een rechtstreekse koppeling tussen computersystemen. Verder moet de gemeente beschikken over technologie voor het digitaliseren (scannen) van documenten en over een 'digitaal bewaardossier'. Voor de toegang moet de gemeente beschikken over eHerkenning (de zwaardere bedrijfsvariant van DigiD), waarbij ook moet worden vastgesteld hoeveel en welke medewerkers via eHerkenning worden gemachtigd om toegang te krijgen tot het centrale digitale systeem. 

 

Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur nr. 16 van deze week.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door van Koll op
LOL


Als je als burger je DigiD niet vaak genoeg gebruikt verloopt die. Als je die dan nodig hebt voor die ene keer dat je met de overheid te maken krijgt dan moet je een nieuwe aanvragen.
In het verleden kreeg je binnen vijf dagen een bericht van DigiD voor je nieuwe code.
Nu is er een nieuw systeem en krijg je twee berichten om je nieuwe DigiD te activeren. In het gunstigste geval heb je na één week een nnieuwe DigiD. Je verliest daar dus veel tijd mee. Ik kan me zomaar voorstellen dat dit bij rechtspraak (waarbij alles via voorop gestelde termijnen verloopt) niet erg ondersteunend werkt.
Door L. Quint (Jur adv-West NL) op
1.2 miljard namen, inloggegevens en e-mailadressen liggen op straat ! Wie draait er aan de knoppen bij digitaal procederen ?

Zie ook het artikel van 7 augustus 2014 op www.emls.eu
Computerhackers zijn in staat op grote schaal bankrekeningen te plunderen, gegevens van bedrijven, instellingen en particulieren te verkrijgen. De kennis en de gebruikte inbraak-technologie van de hackers worden steeds slimmer.

In de eerste week van augustus 2014 werd bekend dat een buitenlandse hackers-groep de grootste verzameling internetgegevens ooit heeft gehackt namelijk 1.2 miljard namen, inloggegevens en e-mailadressen.

De onbekende digitale tegenstanders zijn gecommitteerd om hun acties te richten op organisaties waar ze waardevolle data kunnen stelen, dienstverlening kunnen ontregelen en toegang kunnen verkrijgen voor misbruik, zowel nu als wel in de toekomst.

Ook bestaat er een techniek (FF-programma) waardoor computers kunnen worden geïnfecteerd om op afstand bestanden te kopiëren, screenshots te maken en om toetsaanslagen te registreren.

Uit een nieuw rapport van een Amerikaanse beveiligingsbedrijf en de Amerikaanse denktank Center for Strategic and International Studies is berekend dat cybercrime de wereldeconomie jaarlijks zeker 325 miljard euro kost. De afdeling operaties van het European Cybercrime Center (EC3) laat via haar afdelingshoofd weten dat bedrijven bang zijn voor reputatieschade en laten daarom vaak nog niet weten als ze doelwit zijn geweest van cyberaanvallen.

De Nederlandse rechtsstaat heeft een groot probleem. Er zijn 2 miljard mensen die internet gebruiken. De achterdeuren zijn onvoldoende beveiligd. Hoe hebben de Nederlandse Rechtbanken en Gerechtshoven, Raad van State en Hoge Raad hun achterdeuren vergrendeld?

Aan de betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid van het elektronisch verzenden van verzoeken en mededelingen met betrekking tot de rolberichten worden weliswaar eisen gesteld doch ook het door rechtbanken en gerechtshoven daarvoor gebruikte systemen dienen niet alleen in staat te zijn om de verzenders van berichten te identificeren doch ook te controleren of de bij de griffie binnenkomen berichten authentiek zijn doch ook afkomstig van de verzenders.

EMLS verwacht dat datalekken zich ondanks ict-protocollen en toegepaste beveiligingsmaatregelen zich zullen blijven voordoen ondanks de NEN-ISO Code voor Informatiebeveiliging

Zie ook: http://www.bijzonderstrafrecht.nl/2014/kamerbrie …

EMLS opent de discussie en geeft als voorzet : Digitaal procederen, stop er mee als je niet zeker weet wie er aan de knoppen draait.


Door Oud raadslid op
Graag niet zomaar iets roepen.
In de meeste gemeenten zijn de raadstukken geheel gedigitaliseerd. Daar kunnen veel - ook commerciele organisaties - een voorbeeld aan nemen.
Door Dwarskijker (Lezer) op
"Ivo Opstelten is persoonlijk verantwoordelijk voor het project. " De juiste man op de juiste plek. Zou hij zelf al een pc hebben, of laat hij zijn secretaresse de mailtjes nog afdrukken?
Door Opmerker op
Nachrift: goed voor de rechtspraak, maar al die kilo's raadsstukken in de bijvoorbeeld gemeentelijke ambtenarij is in dit "moderne" tijdperk nog steeds om te rillen.....
Door Opmerker op
Hahahahahahaha, nu al die raadsleden in Nederland nog.