of 59232 LinkedIn

Geen verdere stappen tegen Marjolein Faber (PVV)

De Gelderse politiek onderneemt geen verdere stappen tegen PVV-fractievoorzitter Marjolein Faber, die het bedrijf van haar zoon betaalde met fractiegeld. Dat hebben de fractievoorzitters van Provinciale Staten besloten na een extra vergadering.
26 reacties

De Gelderse politiek onderneemt geen verdere stappen tegen PVV-fractievoorzitter Marjolein Faber, die het bedrijf van haar zoon betaalde met fractiegeld. Dat hebben de fractievoorzitters van Provinciale Staten woensdag besloten na een extra vergadering. Er komt wel een commissie die gaat toezien op de besteding van fractiegelden, omdat dat in het verleden onder andere bij de PVV vaker fout is gegaan.

Niet aftreden
Faber was bij het begin van de vergadering, maar verliet de bijeenkomst na een verklaring waarin ze onder meer van leer trok tegen commissaris van de koning Clemens Cornielje en de griffier van de provincie, die haar publiekelijk aan de schandpaal zouden hebben genageld. Volgens Faber heeft zij geen regels overtreden. Ze is dan ook niet van plan de politiek te verlaten. Faber is kandidaat voor de Eerste Kamerfractie van de PVV.

Formeel in orde
Faber vindt dat zij ‘formeel juridisch en in de geest van de regelgeving’ geen regels heeft overtreden. Toen bekend werd dat het bedrijf van haar zoon met fractiegeld was betaald, heeft zij dat bedrag uit eigen zak aangezuiverd. Hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga vond ook dat Faber geen regels had overtreden. ‘Hij wordt nu weggezet als handlanger van de PVV. Het is een schande’, aldus Faber. (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door John (ambtenaar) op
Kinderen bemint elkander en sla elkaar met zachtheid de koppen in!
Door Ayna op
Fritz,

'Frustraat' is geen scheldwoord, maar een psychologische verklaring voor iemand die stelselmatig aan karaktervervalsingen doet van onschuldige mensen.

Zoals jij.

Over elkaar in de waarde laten gesproken, dat zijn in jouw geval slechts holle kreten.

De druiven zijn zuur, want de PVV heeft hier glansrijk gewonnen, ik begrijp het wel.

Het zou je sieren om voortaan niet alleen maar te praten over 'elkaar in de waarde laten' en 'respect', maar dat ook te tonen aan onschuldige mensen, zoals mevrouw Faber, in plaats van rancuneuze karaktervervalsingen waar je je mee bezig houdt.

Veel succes ermee, Fritz:)

Door Fritz op
Mevrouw,
Als er iemand is, die respect heeft voor andermans mening, dan ben ik dat wel. Ik respecteer uw mening, maar kennelijk is het voor u niet mogelijk om de mijne te respecteren. U zult mij niet kunnen betrappen op het bezigen van scheldwoorden, niet naar u, niet naar de PVV, niet naar mevrouw Faber. Kennelijk vind u het normaal om iemand die met u van mening verschilt, voor 'frustraat' uit te maken. Het is niet mijn manier van het voeren van een discussie, maar goed. Ik laat u in uw waarde, u mij kennelijk niet. Een discussie die niet gebaseerd is op wederzijds respect, kan naar mijn mening beter niet gevoerd worden of verder gevoerd worden. Ik laat het daarom hier maar bij en wens u voor het overige het allerbeste toe.
Door Ayna op
Fritz: Ik begrijp best dat de druiven voor PVV-frustraten, zoals aangetoond aan de hand van jouw gebruikte retoriek, heel zuur zijn.

Mevrouw Faber is onschuldig, er was geen enkele reden om zich in een kamer vol achterbakse en bevooroordeelde commissieleden af te laten branden, hoe graag jij dat ook had willen zien.

Mevrouw Faber heeft het e.e.a. ook zeer goed verwoordt, ze is onschuldig, de fopcommisie likt nu hun wonden, en het zou van respect getuigen als jij niet aan karaktervervalsing van een onschuldig persoon zou doen, alleen maar omdat diegene een PVVer is.

Leer respect te hebben voor andere mensen, Friz.
Door Fritz A. von Geusau op
Beste Ayna,
Mevrouw Faber sprak, aan het begin van wat u betitelt als een heksenjacht en proces, zelf van een vergadering. Zij stelde dat 'ze er een goede vergadering van ging maken'. Dat rijmt dan niet met het voorlezen van een verklaring en vervolgens vertrekken. Dat is geen vergadering, geen debat en, in mijn beleving, evenmin een proces of heksenjacht. Voor het overige heeft u, in mijn ogen, niets aangetoond doch enkel uw eigen mening gegeven. Naar uw mening gaat het hier om een PVV heksenjacht. Dat is uw mening, die ik verder respecteer, maar als ik uitga van een vergadering of debat, komt u met persoonlijke verwijten aan mijn adres. Ik heb in beginsel niets tegen mevrouw of haar partij, wat u daarover ook mag beweren. Ik heb enkel mijn mening over een bepaalde gang van zaken gegeven. Dat mondt bij u uit in het bezigen van beschimpingen die overigens niet eens in de Woordenlijst Nederlandse Taal voorkomen. Dat is niet het niveau waarop een discussie gevoerd dient te worden. U ziet dat kennelijk wel als een normale manier van het voeren van een discussie. Welnu, dan lijkt me een verdere voortzetting niet zo zinvol. Ik respecteer uw mening, u respecteert de mijne kennelijk niet. Laten we het daarbij dan maar houden.
Door Ayna op
Fritz, nu begin je weer met een PVV-heksenjacht te noemen als 'een debat'.

Deze commissie heeft zonder mevrouw Faber in te lichten, haar achter haar rug schuldig lopen verklaren in de media.
Dat is onbetamelijk, onfatsoenlijk, en achterbaks.
Dat geeft mevrouw Faber ook aan.

Dat jij vind dat iemand zich moet schikken naar een commissie die bezig is met een PVV-heksenjacht, en dat 'debat' durft te noemen, zegt meer over jouw gebrek aan persoonlijkheid, dan die van mevrouw Faber.

Ik heb al aangetoond dat jij, in tegenstelling tot wat je beweert, behoorlijk gefrustreerd bent op de PVV, die in de vorm van mevrouw Faber, zichzelf adequaat heeft gedistantiëerd van een onterechte heksenjacht.

Natuurlijk is dat je eigen mening, en uit die mening van jou heb ik dus aangetoond dat er valt te destilleren dat je een PVV-frustraat bent.

Tja, dat is geheel voor jouw rekening, Fritz.


Door Fritz A. von Geusau op
Beste Ayna,
Ik laat u uw conclusies, ook al zijn ze zeer bezijden de waarheid. Ik ben iemand met een eigen mening over hetgeen zich daar heeft afgespeeld. Klaarblijkelijk mag dat niet van u, zonder dat u mensen gaat betitelen als 'frustraat', wat dat ook moge zijn. Iedere politicus die bij een debat wegloopt, voordat het debat goed en wel is begonnen, vind ik geen knip voor de neus waard, welke stroming hij of zij ook aanhangt. Dat ik dat kennelijk van u niet mag vinden, laat ik geheel voor uw rekening.
Door henk op
Deze hele discussie is in gang gezet door de VVD als afleiding op het door de mand vallen van hun VVD sjoemelaars en deals (met criminelen). Om hoeveel geld ging het ook alweer met Teeven (4,5 miljoen!!!!!)
Door Ayna op
Door Sjaak op 12 maart 2015 09:04
PVV'ers kenmerken zich door autistisch handelen. Zij presenteren hun eigen 'gelijk' en tonen zich niet ontvankelijk voor argumenten van anderen. Mevrouw Faber handelt ook in deze lijn (uitzenden en niet willen ontvangen).

------------------

Maar mevrouw Faber heeft ook gelijk, Sjaak.

Je moet wel heel gefrustreerd zijn om iemand die gelijk heeft, voor autist uit te maken.

Net als dat clubje wat stenen door de ruiten gooit, huizen bekladt en verkiezingsposters wegscheurt van de PVV...

Het is een teken aan de wand van tegenstanders als ze onschuldige mensen voor autistisch gaan uitmaken of geweld gaan gebruiken om anderen de mond te snoeren, Sjaak.

Door Ayna op
Door Fritz A. von Geusau op 12 maart 2015 08:19
Beste Ayna,
Nee hoor. Ik vind enkel dat, wanneer zelfs politici weglopen voor een debat, -terwijl het voeren van een debat toch hun sterkste zijde moet zijn-, dit een teken van zwakte of van angst is. Dat vond ik toen de SP in de Tweede Kamer wegliep en dat vind ik nu. Welke kleur de politicus in kwestie heeft, interesseert me daarbij totaal niet.

----------

Wel hoor.

Fritz, jij kan vinden wat je wilt, maar niemand liep weg van een debat, want er was helemaal geen debat.

Er was slechts een fopproces, en mevrouw Faber heeft de aanwezige fopcommissie adequaat op hun plek gezet!

De teleurstelling van mensen niet hun favoriete scene hebben kunnen meemaken van een PVV-schaapje wat zich gewillig voor de slachtbank in stukken liet snijden, is duidelijk zichtbaar.

Kom, je kan wel ontkennen dat je een PVV-frustraat bent, maar je retoriek is te doorzichtig, Fritz:)

Mevrouw Faber van de PVV is on-schul-dig, en de commissie die haar aan heeft geklaagd, liet weer eens perfect zien hoe politiek correcte partijen de democratie misbruiken om hun tegenstanders te proberen te tackelen.

En daarvan afstand nemen, vind jij bezwaarlijk...dat noem jij 'weglopen van een debat'.
Je laat jezelf weldegelijk kennen als een PVV-frustraat, Fritz.