of 59232 LinkedIn

Fusiegemeenten eisen compensatie

De raden van Bussum, Muiden en Naarden hebben in een brief aan de Tweede Kamer concrete voorstellen gedaan om het wetsvoorstel tot fusie van de drie tot Gooise Meren aan te passen. Het rijk moet zich onder meer garantstellen voor het betalen van eventuele claims die voortvloeien uit De Krijgsman (voorheen KNSF); een belangrijke ontwikkellocaties in Muiden.

De gemeenteraden van Bussum, Muiden en Naarden hebben in een brief aan de Tweede Kamer concrete voorstellen gedaan om het wetsvoorstel tot fusie van de drie tot Gooise Meren aan te passen. Hier had de Kamer onlangs om gevraagd tijdens een hoorzitting over de herindeling.

Artikel 12

De drie gemeenten willen onder meer compensatie van de eigen bijdrage die de nieuw te vormen gemeente moet opbrengen vanwege de artikel 12-status van Muiden. Daarnaast moet het rijk zich garantstellen voor het betalen van eventuele claims die voortvloeien uit De Krijgsman (voorheen KNSF); een belangrijke ontwikkellocaties in Muiden.

 

Onredelijk

De raden schrijven in hun brief aan de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken dat het onredelijk is om de inwoners van de nieuwe gemeente met extra lasten op te zadelen. Daarom willen ze ook compensatie voor de geleden en nog te lijden schade van Muiden, zoals ambtelijke kosten en de kosten van de vaststellingsovereenkomst voor het project De Krijgsman.

 

Draagvlak weg

Bussum, Naarden en Muiden willen dat de Kamer een amendement met deze strekking indient op artikel 7, dat een financieel vangnet voor de nieuwe gemeente regelt. De drie vinden dat het voorgestelde vangnet eenduidig noch waterdicht is. Als er geen keiharde garanties komen, is er binnen de gemeenten geen draagvlak meer. Op het ontbreken van draagvlak is eerder een voorgenomen herindeling van deze gemeenten in de Tweede Kamer stukgelopen.

 

Grenscorrectie

De gemeenteraden willen ook dat de Kamer artikel 3 van het wetsvoorstel gaat amenderen. De gemeenten zijn tegen de in de wet voorgestelde grenscorrectie van de Bloemendalerpolder. Deze ontwikkellocatie zou aan Weesp worden toebedeeld. De raden hebben aan de Kamercommissie voorgesteld om die grenswijziging, en daarmee heel artikel 3, te schrappen.

 

Mislopen miljoenen

De geplande woningbouw in de Bloememdalerpolder is van strategisch belang, schrijven de drie gemeenten. Als de grenscorrectie doorgaat, deelt de nieuw te vormen gemeente wel in de lasten, maar niet in de opbrengsten van de locatie. De geplande woningbouw zou vrijwel helemaal in Weesp komen te liggen. Gerekend over tien jaar zal Gooise Meren ruim twee miljoen euro aan leges en zo’n een miljoen euro aan ozb mislopen. Muiden heeft al veel kosten gemaakt om de ontwikkeling mogelijk te maken, tekenen de drie gemeenten daarbij aan.


Eerste stap

Het is nog niet bekend wanneer de Tweede Kamer het wetsvoorstel behandelt. De beoogde fusiedatum is 1 januari 2016. De voorgenomen herindeling van deze drie gemeenten is een de eerste stap in verdere opschaling – en daarmee versterking van de bestuurskracht − in de hele regio Gooi en Vechtstreek. Op verzoek van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland wordt onderzocht welke schaalgrootte op de middellange nodig is voor de hele regio.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Frits van Vugt (adviseur en onderzoeker openbaar bestuur) op
Dit lijkt me een gemakkelijke afweging voor zowel de drie fusiegemeenten en de Tweede kamer.

Of Muiden blaast de plannen voor deze controversiële uitbreidingslokatie af (het zijn nog slechts plannen waar de gemeenteraad nog geen definitief 'ja' heeft gezegd) óf de twee andere gemeenten haken zelf af.

Mochten de drie gemeenten wel de lusten willen delen (stel dat het financieel wel een succes gaat worden), maar niet de lasten, dan is het helder dat de 2e Kamer hier niet mee akkoord mag gaan. De rekening wordt dan omgeslagen naar alle andere gemeenten, die toch al extra moeten betalen door wanbeleid en slecht risicomanagement in de gemeenten Vlissingen (100 miljoen tekort op het Scheldekwartier) en een groot gat in de begroting van Delft (spoorzone), die een art. 12 status hebben aangevraagd (= bargoens voor: als armoedzaaier op de kosten van de gemeenschap schuldenvrij gemaakt worden).
Zulke Griekse toestanden hoeven echt geen navolging in het binnenlands bestuur te krijgen!