of 59250 LinkedIn

Dubbele pech gedupeerden nieuwjaarsbrand Alkmaar

Drie Alkmaarse ondernemers die in de nieuwjaarsnacht hun winkelpand in vlammen zagen opgaan, moeten bij herbouw de kosten voor verplicht archeologisch onderzoek betalen.De eigenaren moeten elk zo’n 60.000 euro dokken voor het archeologisch onderzoek.

Drie Alkmaarse ondernemers die in de nieuwjaarsnacht hun winkelpand in vlammen zagen opgaan, moeten bij herbouw de kosten voor verplicht archeologisch onderzoek betalen.

Verstoorder betaalt

De eigenaren moeten elk zo’n 60.000 euro dokken voor het archeologisch onderzoek. Ze worden bij herbouw aangemerkt als verstoorder van de bodem onder hun voormalige pand. De regel ‘de verstoorder betaalt’ is volgens minister Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, PvdA) terug te voeren op het Verdrag van Valletta. ‘Het veroorzakersprincipe gaat er vanuit dat de initiatiefnemer die de bodem verstoort - en daarmee ook het bodemarchief verstoort - primair moet zorgdragen voor het behoud van de archeologische informatie door middel van archeologisch onderzoek’, antwoordt de minister op kamervragen van het CDA.

 

Omgevingsvergunning

In de Wet op de archeologische monumentenzorg is dat uitgangspunt gekoppeld aan de omgevingsvergunning. Zo’n is in de regel noodzakelijk voor een ruimtelijk initiatief als gevolg waarvan het bodemarchief verstoord zou kunnen worden. In het geval van Alkmaar gaat het om een omgevingsvergunning voor de herbouw van de door brand verwoeste panden. Het is volgens Bussemaker aan de gemeente om de reikwijdte van het veroorzakersprincipe te bepalen, ‘middels de afweging die de gemeente maakt in het kader van de omgevingsvergunning.’

 

Historisch centrum

De wet bevat volgens haar nadrukkelijk geen verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek, maar gaat uit van een systematiek waarin door de betrokken gemeente het archeologisch belang wordt afgewogen tegen andere belangen. ‘Het maken van deze afweging is verplicht, niet het doen van onderzoek’, antwoordde Bussemaker op eerdere kamervragen. Gemeenten maken volgens haar hun afweging op basis van ‘trapsgewijs verkregen informatie.’ Vanwege de locatie van de afgebrande panden in het historische centrum en vanwege eerdere naburige opgravingen koos de gemeente Alkmaar voor geheel of gedeeltelijk opgraving van archeologische resten.

 

Halvering kosten

Op de vraag of de minister of de minister het billijk vindt dat de gedupeerde van een woningbrand bij het aanvragen van een bouwvergunning voor een nieuw huis als verstoorder worden aangemerkt – en dus opdraaien voor de kosten voor het archeologisch graafwerk - antwoordt Bussemaker dat ze begrip heeft voor de situatie waarin de gedupeerden zijn terecht gekomen. ‘Echter, voor de bescherming van archeologische resten maakt het niet uit wat de aanleiding is van de bouwactiviteit die plaatsvindt. Wel kan de situatie aanleiding zijn voor de gemeente om een passende afweging te maken. Dit heeft er in het Alkmaarse voorbeeld toe geleid dat de kosten voor het archeologisch onderzoek zijn gehalveerd’, schrijft de minister. In eerste instantie kregen de vastgoedeigenaren een rekening van 120.000 euro gepresenteerd voor het archeologisch graafwerk.

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Frank van Unen (Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit) op
In Deventer is een aantal jaren geleden eenzelfde probleem opgetreden. Na uitgebreide studies is besloten de panden op de intact gebleven 16e of 17e eeuwse funderingen te herbouwen. Geen nieuwe verstoring en dus ook geen archeologisch onderzoek nodig. Dat kan dus ook.
Door Nobby (Animal Cop) op
Wie komt er op het idee zich te verzekeren tegen brand? Of ander onheil. Momenteel is het in binnensteden zo dat je geen scheet meer kan laten. Teveel functies op een klein grondgebied. Juist daarom brandoverslag waardoor je een verzekering neemt. Inmiddels is archeologisch onderzoek ook standaard, niet alleen in binnensteden. M.i. een punt waar een moderne ondernemer rekening mee moet houden. Maar je kunt het risico nemen..... maar dan moet je ook niet zeuren als het zich voordoet. Dan ook een flinke vent zijn en geen huilebalk
Door J. de Geus (projectingenieur) op
eens met @Nobby, zijn gevolgeffecten voor herbouw na brand. Afhankelijk van de polisvoorwaarden zou dit bij herbouw in oorspronkelijke staat onder de verzekering vallen. Bij uitbreiding van het bouwplan is dit uiteraard voor de eigenaar en niet voor de verzekering. Wijze van verzekeren is een persoonlijke afweging. Als een derde veroorzaker is dan mogelijkheid dat eigen verzekering dit claimt bij de tegenpartij. Allemaal erg formeel maar zo zijn de "afspraken".
Door Ernst (beschouwer) op
Als ondernemers ook hun voordelen eerlijk zouden delen hebben ze recht van spreken. Eén van de ondernemers gaat er flink op vooruit. Het nieuwe pand zal groter worden en flink meer geld gaan opbrengen.
In de brand, uit de brand!
Door Wiet ten Doeschate (directeur ixad vormgeving - communicatie - marketing) op
Als we democratisch besluiten dat het vastleggen van het archeologisch archief het algemeen belang dient zouden we ook moeten bepalen dat de kosten die daarmee gemoeid zijn door ons allemaal worden gedragen. Nu is het weer zo'n verstikkende maatregel die de rekening bij een ander neerlegt.
Door Ruud (Nuchtere Hollander) op
Regels zijn prima maar Bussemaker geeft al aan dat het onderzoek niet verplicht is. Dus wees blij dat je ondernemers in je stad hebt en dupeer ze niet nog meer dan nodig!
Door Stephan op
Bussemaker is een socialist. En voor socialisten kunnen ondernemers nu eenmaal verrekken.
Door Niels op
Zoals ik het lees heeft de gemeente zelfs meegedacht met betrokkenen en konden de kosten gehalveerd worden. Goed bezig Alkmaar. Ik begrijp onderstaande negatieve reacties dan ook niet goed...?
Door p op
@Lex en Linda. Ongetwijfeld zijn er ook andere voorschriften (en ook bijkomende voordelen) wat je nu enemaal hebt als je een pand in de binnenstad wil hebben...
Door Linda op
Weer een treffend voorbeeld tot welk een achterlijke uitkomsten de bureaucratische regelgeving kunnen leiden.