of 59232 LinkedIn

CPB onderzoekt relatie herindeling en verkiezingsopkomst

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken laat het Centraal Planbureau (CPB) onderzoeken of er een relatie is tussen gemeentelijke herindeling en de opkomst bij verkiezingen.

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken laat het Centraal Planbureau (CPB) onderzoeken of er een relatie is tussen gemeentelijke herindeling en de opkomst bij verkiezingen.

Op 19 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen. De opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen vertoont – met uitzondering van een kleine opleving in 2006 – een dalende trend. In vergelijking met 2010 is de opkomst 0,3 procent gedaald, van 54,1 naar 53,1 procent. Terwijl de opkomst 20 jaar geleden in 1994 nog boven de 65 procent lag.

 

Relatie omvang gemeente en opkomst

Naar aanleiding van de lage opkomst bij de recente gemeenteraadsverkiezingen, verzocht de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken de minister op zoek te gaan naar een verklaring. Specifiek vroeg de Tweede Kamer om een onderzoek naar een eventuele verhouding tussen het opkomstpercentage en de omvang van de gemeente en het aanwezig zijn van een relatie tussen het opkomstpercentage en recente gemeentelijke herindelingen. Die twee specifieke vragen laat de minister onderzoeken door het CPB.

 

Evaluatie verkiezingen

Plasterk verzoekt om in een lange termijn onderzoek de opkomst voor de herindeling te vergelijken met de opkomst na herindeling waarbij tenminste rekening gehouden wordt met de schaalgrootte van gemeenten. Als blijkt dat opkomstpercentages na herindelingen verschillen bij gemeenteraadsverkiezing ten opzichte van gemeenten die geen herindeling hebben ondergaan maar niet bij Tweede Kamerverkiezingen, dan wil hij daar van het CPB ‘waar mogelijk’ een nadere verklaring voor.

Plasterk wil de uitkomsten van het onderzoek voor 1 november hebben om ze vervolgens te betrekken in de evaluatie van de verkiezingen. Het is gebruikelijk dat de minister van Binnenlandse Zaken na iedere verkiezing een evaluatie aan de Tweede Kamer zendt. Omdat dit jaar niet alleen gemeenteraadsverkiezingen plaatsvonden maar ook de verkiezingen voor het Europese Parlement, wordt een gecombineerde evaluatie uitgevoerd.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door John (ambtenaar) op
Zitten er weer een paar vriendjes zonder werk? Zal wel weer een paar ton kosten! En de uitkomst weten we al.
Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Het lijkt me voor de hand liggen dat dit onder andere met herindelingen te maken heeft. Hoe groter de verbanden hoe minder de inwoners zich er in herkennen. Wel goed dat de minister tot inkeer lijkt te komen na a die rare escapades rond 100.000+ gemeenten.
Door johannes (ambtenaar) op
Volkomen overbodig, en weggegooid geld. De politiek heeft dit zelf veroorzaakt. Zien zij nu nog steeds niet dat het vertrouwen al lang weg is. Dit tekent maar weer het politieke onbenul vanuit Den Haag.
Door Wiet ten Doeschate (directeur/eigenaar ixad, vormgeving-communicatie-marketing) op
Wie stelt de kamervragen aan de minister:
Wat zijn de kosten van het onderzoek?
Wat gaat de minister doen met de uitkomsten?
Weet de minister echt niet iets zinnigers te bedenken?
Door Wiet ten Doeschate (directeur/eigenaar ixad, vormgeving-communicatie-marketing) op
Citaat: 'In vergelijking met 2010 is de opkomst 0,3 procent gedaald, van 54,1 naar 53,1 procent.'
Optie a: opkomst is gedaald van 54,1 naar 53,8
Optie b: opkomst is 1 procentpunt gedaald naar 53,1
Optie c: opkomst is met 1,85% van 54,1% gedaald naar 53,1%.
Door Ron (Raadslid in fusiegemeente per 1-1-2011) op
Weer een volkomen overbodig onderzoek. Plasterk blijft geld over de balk gooien. Geld dat er niet is als ik kijk met wat voor aalmoes gemeenten straks de zorgtaken moeten gaan uitvoeren. Laat deze man weer teruggaan naar de Universiteit om te onderwijzen, want besturen kan hij niet.
Door Thomas (onderzoeker) op
Heel goed, maar een beetje laat. Ipsos deed direct na GR14 al onderzoek naar het politieke profiel van mensen die niet zijn gaan stemmen met de GR14.
http://www.ipsos-nederland.nl/content.asp?target …
Het blijkt dat vooral mensen die in de landelijke verkiezingen van 2012 op PVV of 50Plus hadden gestemd, zijn thuisgebleven. Maar liefs 60% van de PVV stemmers is thuisgebleven met GR14. Laten dat nu juist de partijen zijn die met de gemeenteraadsverkiezingen in de meeste gemeenten niet mee deden. De gemeentelijke herindeling lijkt mij zeker geen belangrijke reden voor de lagere opkomst.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Een volkomen overbodig onderzoek en weggegooid geld. Iedere onbenul weet dat de teruglopende opkomst bij verkiezingen vooral te maken heeft met de onbetrouwbaarheid van de politiek, met name in de laatste paar jaar. Dat deze minister zich voor dit karretje laat spannen toont tegelijkertijd aan dat hij niet op zijn taak is berekend.
Door HJ op
Kan het CPB dit ook al? Sinds wanneer hebben ze daar verstand van dit soort onderwerpen?
Door Thijs (Projectleider) op
Ik geloof dat we in de laatste fase van het romeinse rijk zitten. Iets doen en daarna controleren, onderzoeken, evalueren, bestuderen tot we iets vinden waar we ons weer druk over kunnen maken en actie op kunnen ondernemen. Als we maar met zijn allen bezig blijven.