of 59232 LinkedIn

‘College is geen duiventil voor job hoppers’

De woonplaatseis voor wethouders verdwijnt bij wijziging van de Gemeentewet in de prullenmand. De Tweede Kamer en minister Plasterk zijn het daar over eens.

De woonplaatseis voor wethouders verdwijnt bij wijziging van de Gemeentewet in de prullenmand. De Tweede Kamer en minister Plasterk zijn het daar roerend over eens.* Een nieuwe markt van wethouders in spe lijkt aangeboord. De winnaar van de Best Gejat Prijs 2014 van KING en voorzitter van de Wethoudersvereniging en wethouder in Westland Arne Weverling begrijpt de minister, maar is niet in de wolken.

Goed dat de woonplaatseis verdwijnt?
‘We hebben goede bestuurders nodig in steeds minder maar grotere gemeenten. Het werk wordt veel complexer. Als de vijver met potentiële wethouders groter wordt, dan juich ik dat in principe toe. Ik zeg in principe, want de eis dat de wethouder in de gemeente woont waar hij werkt, staat natuurlijk niet voor niets in de Gemeentewet. Om je werk als wethouder goed te doen, moet je een band hebben met de samenleving; met de mensen op straat en met het bedrijfsleven. Daarom zeg ik: bij voorkeur een wethouder uit de eigen gemeente, maar de bestuurlijke kwaliteiten dienen voorop te staan. Als het dan zo is dat iemand niet kan of wil verhuizen maar wel openstaat voor de samenleving waar hij wil werken, dan kan die woonplaatseis wat mij betreft de deur uit. De bereidheid om betrokken te zijn bij de lokale samenleving is belangrijker dan de woonplaatsvereiste.’

 

De woonplaatseis is toch niet meer van deze tijd?
‘De samenleving is veranderd en het gemeentebestuur ook. Wethouders kunnen van buiten de raad en ook van buiten de gemeente komen. Het leven van de wethouder is binnen het dualistische gemeentebestuur veel onzekerder geworden. Ik kan morgen op straat staan. Dan is het wel zuur als ik net in Naaldwijk ben komen wonen. Dat moet je mensen niet willen aandoen. Het schrikt potentiële kandidaten ook af. Maar het college is geen duiventil voor job hoppers. Coalitiepartijen die op zoek gaan naar een wethouder van buiten, moeten zoeken naar iemand die zich wel wil binden. We moeten niet lukraak gaan shoppen naar wethouders met een lekkere managementbabbel.’

 

Een wethouder van buiten in Westland?
‘Waarom niet, als hij maar no nonsense is en daadkrachtig. Hij moet de straat op willen. Met Google Maps komt hij een heel eind. Bij ons in het college is iedereen echt een Westlander, maar we hadden hier tien jaar geleden de Haagse Peter Smit als wethouder. Hij was fractievoorzitter in Den Haag en werd bij ons VVD-wethouder financiën, openbare ruimte en kernenbeleid in de eerste periode van de oprichting van één gemeente Westland. Daarna werd hij wethouder in Den Haag. Smit heeft bij ons prima gefunctioneerd’

 

Ook maar doen met de burgemeester?
‘Hij is de eerste burger, hè? De burgemeester moet één zijn met zijn gemeente. Hij moet er wonen, vind ik, maar de krampachtigheid van dat ene jaar waarvoor de gemeenteraad hem ontheffing kan geven, moet eraf. Zolang maar het vertrouwen bestaat dat iemand de bedoeling heeft om te verhuizen en om onderdeel te worden van de samenleving. Een burgemeester moet simpelweg in zijn gemeente willen wonen. Dat kan ook gemakkelijker, even afgezien van de tijdelijke moeilijkheden met de huisverkoop, want hij is door de kroon voor zes jaar benoemd en heeft een onafhankelijke rol. Dat is een immens verschil met de wethouder, die een politieke rol heeft en zijn leven niet zeker is.’
 

* De minister schrapt ook de woonplaatseis voor gedeputeerden uit de Provinciewet. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan op
Ik zie werkelijk niet in waarom de woonplaatseis voor de burgemeester wel zou moeten blijven gelden. De in dit artikel genoemde argumenten overtuigen me in ieder geval niet.
Door Goof van Vliet (gepensioneerd gemeenteman) op
We groeien steeds meer uit elkaar. Niet alleen hoogste inkomens en lagere inkomens maar vreemd genoeg ook lokaal. Landelijk wordt echter de lokale participatiesamenleving gepredikt. Dicht bij huis verleen je makkelijker mantelzorg en zul je beter voor je eigen omgeving zorgen. Zie de decentralisaties Jeugd, WMO, enz. Gratis want er is geen geld meer om dit collectief, als samenleving via de overheid te doen. Lokale verkiezingen worden echter steeds saaier en steeds minder capabele mensen willen zich - tijdelijk - voor het gemeentebestuur inspannen (zie de zeer kleine lidmaatschappen van partijen). Als we willen dat de politiek weer serieus wordt genomen zullen we volgens mij naar lokale burgemeestersverkiezingen moeten gaan. Dan gaat het echt over lokale items en goede en capabele mensen zullen zich kandidaat stellen. De grootste partij levert de burgemeester, de andere partijen (tot een meerderheid) een goede wethouder!. Want hij / zij had ook al burgemeester moeten kunnen zijn. Bewoners en bedrijven zullen zich herdoor ook weer meer gebonden voelen met hun gemeente / streek en met hun bestuur.
Door Nico (Consultant) op
Als je het woonplaatsbereiste laat vallen, stap dan meteen door naar een professioneel bestuur onder controle van de raad. Kies niet voor het onvolkomen selectieproces van politieke partijen, zet kwaliteit voorop, maak de burgemeester voorzitter van dit managementteam, bestuursteam of hoe je het ook noemt. Een wethouder hoort voort te komen uit de eigen, lokale bevolking. Ga niet krabbelen in de marge door het woonplaatsvereiste te laten vallen, maar maak een principileel andere keuze. Daar wordt het bestuur (wèl) beter van.