of 59232 LinkedIn

Burgemeester Verhoeve heeft nog net tijd om zijn kippen te voeren

Stel je bent burgemeester en er breekt vogelgriep uit op een boerderij in je gemeente. Peter Verhoeve van Oudewater vertelt wat er dan op je afkomt.

Hij heeft zijn bed niet op het stadhuis staan, maar burgemeester Pieter Verhoeve (SGP) heeft sinds de uitbraak van de vogelgriep in zijn gemeente nauwelijks rust gekend.  Voor het ruimen van de kippen is hij niet verantwoordelijk, wel voor het faciliteren ervan en voor de rust eromheen. Meer dan een dagtaak, zo blijkt uit een telefonisch interview.

 

Wanneer hoorde u van de mogelijke besmetting?

‘Ik werd zaterdagochtend gebeld door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit dat er een vermoeden van besmetting was. Helaas was dat het geval en bleek zondag dat het zelfs om de meest besmettelijke variant ging. Vanaf dat moment ren ik van crisisoverleg naar bewonersbijeenkomst en weer terug. Ik probeer er voor zoveel mogelijk mensen te zijn’.

 

Wat komt er dan op je af als burgemeester?

‘Je schiet onmiddellijk in een aantal rollen die je als eerste burger nu eenmaal hebt. Ik ben niet verantwoordelijk voor de ruiming en de directe afhandeling van de crisis. Als voorzitter van het Kern Gemeentelijk Beleidsteam moet ik dat wel faciliteren en de voorwaarden scheppen waaronder de mensen van het ministerie rustig en ongestoord hun werk kunnen doen.

Aan de andere kant heb ik natuurlijk mijn taak als burgervader. De inwoners informeren, zorgen dat het gewone leven zoveel mogelijk doorgaat. Maar ook bellen met de getroffen boer. Ik hoor zijn verhaal aan en probeer hulp te bieden waar mogelijk. Hij is vanzelfsprekend zwaar aangeslagen, temeer daar zijn stal twee jaar geleden is getroffen door een grote brand.’

 

Weten de mensen deze twee rollen uit elkaar te houden?

 ‘Er zijn veel vragen , maar gelukkig wonen hier veelal nuchtere mensen. De informatiebijeenkomsten verlopen rustig en waardig. De mensen vinden het vreselijk en zijn bezorgd, maar hebben begrip voor de maatregelen.’

 

Weet u de rollen uit elkaar te houden?

‘Ja, ik zie ze ook niet als tegenstrijdig.  Ik ben uiteraard één persoon, maar de taken doe ik beide zo goed mogelijk. Ik ga ze ook niet tegen elkaar uitspelen: er is ruimte voor emotie, maar tegelijkertijd weet ik ook hoe belangrijk de eerste 72 uur zijn voor het indammen van het besmettingsgevaar.  Dus neem ik alle maatregelen die daarvoor nodig zijn’.

 

Hoe verloopt de samenwerking met het ministerie? Hebt u nog iets te zeggen op uw eigen stadhuis of heeft de NVWA het overgenomen?

‘Niet bepaald nee, ik zit echt niet in een zijkamertje toe te kijken. De samenwerking verloopt soepel, ik heb rechtsreeks contact gehad met de staatssecretaris, we respecteren elkaars rollen en verantwoordelijkheden. Ook hier geldt weer: die staan niet tegenover elkaar, integendeel, ze versterken elkaar’.

 

Het genootschap van burgemeesters suggereerde dat u voor advies zou kunnen bellen met uw collega van Zeewolde, waar de laatste uitbraak was. Gaat u dat doen?

 ‘Sterker:  ik heb van het weekeinde al met hem aan de lijn gehangen. Het is goed ervaringen te delen en te leren van elkaar. Het ging vooral over praktische zaken: hoe krijg je de schoolkinderen in de klas met die wegafzetting, dat soort zaken. Heel nuttig. Ook van andere collega’s en buitenstaanders heb ik trouwens veel sympathiebetuigingen ontvangen’.

 

Hebt u uw bed op het stadhuis gezet of slaapt u gewoon thuis?

‘Gelukkig het laatste. Ik ga nu naar huis, eten met mijn gezin en dan door naar de volgende bewonersbijeenkomst. Wel even mijn eigen kippen voeren, die zitten in hun nachtverblijf, opgehokt. ‘

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.