of 59232 LinkedIn

Burgemeester moeten integriteit kunnen afdwingen

Interview met burgemeester Eduard van Zuijlen, burgemeester van Menterwolde, die zijn taken heeft neergelegd.

Burgemeesters moeten de wettelijke instrumenten krijgen om hun zorgplicht voor integriteit handen en voeten te geven.

Machteloos
Dit zegt oud-burgemeester van Menterwolde Eduard van Zuijlen in een interview met Binnenlands Bestuur. De burgemeester wordt steeds vaker verantwoordelijk gemaakt voor de integriteit en de zorgvuldigheid van het openbaar bestuur. Iedere gemeente dient een integriteitscode te hebben, maar iedereen kan die code ongestraft schenden. Een raadslid kan alleen uit de gemeenteraad worden gezet als hij artikel 15 van de Gemeentewet overtreedt. Zeg maar handelen met de gemeente. Voor de rest is het vrij spel en staan gemeenteraad en burgemeester als het erop aankomt machteloos’, aldus Van Zuijlen.

Ritselen
Eduard van Zuijlen (GroenLinks) stapte vorige week na ruim acht jaar op als burgemeester van Menterwolde, omdat hij zich niet kon vinden in de terugkeer van de oude bestuurscultuur van de Groningse gemeente. ‘Ik bemerkte in de raad en in het college bij enkelen een toenemende heimwee naar de tijd van ritselen en regelen’, aldus Van Zuijlen. Zo regelde de raad, daarin gesteund door het college en terwijl er zwaar bezuinigd wordt op andere posten, een vaste baan voor 14 mensen bij de plaatselijke sociale werkplaats. 'Willekeurig, zonder goed na te denken, buiten de begroting om en tegen de ambtelijke adviezen in', aldus Van Zuijlen.

Nevenfuncties
Hij noemt in het vraaggesprek ook het voorbeeld van een oud PvdA-wethouder en huidig raadslid voor Kritisch Menterwolde, die vorig jaar van de raad te horen kreeg dat hij met zijn nevenfuncties de gemeentelijke integriteitscode overtreedt. ‘Hij heeft zich er niets van aangetrokken en diende zelfs een amendement in ten gunste van een stichting waarvan hij bestuursvoorzitter is’, aldus Van Zuijlen. ‘Naming and shaming is niet genoeg gebleken. En ik zie bij raad en college in toenemende mate een houding van ‘het zou niet moeten, maar laten we nou maar niet moeilijk doen’.

Zwakker
In het wetsvoorstel over de institutionele bepalingen van het decentraal bestuur (aangenomen door de Tweede Kamer en nu bij de Eerste Kamer) staat dat de burgemeester de bestuurlijke integriteit van de gemeente bevordert. ‘Hij krijgt er dus een verantwoordelijkheid bij, maar geen bevoegdheden’, aldus Van Zuijlen. ‘Daarmee maakt de minister de positie van de burgemeester niet sterker maar zwakker. Er wordt iets van hem verwacht, maar hij kan niet leveren. Als je echt een einde wilt maken aan integriteitsschendingen en belangenverstrengeling, dan moet de wetgever de burgemeester de instrumenten geven om zijn onafhankelijke positie van waar te maken.’

Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur nummer 8 (inlog)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Paul Kemperman op
De opvolger van burgemeester Van Zuijlen heeft vandaag gemeentesecretaris Henk van der Wal de deur uit gezet. Tweederde van de medewerkers voelt zich onveilig.
Vergelijk dat vooral nog even met de eerste reactie van B&W: http://www.menterwolde.nl/document.php?m=17&file …
Door Nicole Markus (transitiemanager) op
Het lijkt mij dat de burgemeester al verantwoordelijk was/is voor de bestuurlijke integriteit in zijn gemeente. Uit zowel de wetgevende als bestuurlijke reactie blijkt dat dit inderdaad niet zo is. Wetgevend probeert het af te dwingen. Bestuurlijk zegt geef me een machtsmiddel, dan ga ik het pas doen. Hoe zit het dan met leiderschap, cultuur, vertrouwen etc. Ik denk met concrete invulling van integer werken in het werk en horizontale verantwoordelijkheid en 'controle' in teams veel meer te realiseren valt dan met macht. Maar ook dan begint het wel met dat 'iemand', bijvoorbeeld de burgemeester zich verantwoordelijk voelt en die verantwoordelijkheid ook draagt en er naar handelt. Zo moeilijk is het toch allemaal niet?!
Door Ton Geul (entrepeneur) op
Misbruik van macht en integriteitsschendingen zitten voor een gedeelte ingebakken in de AWB. Laten we daar nu eens een einde aanbrengen.
Om een voorbeeld te geven : Een burgemeester is verantwoordelijk voor Openbare Orde en Veiligheid. Besluiten worden in principe genomen op basis van feiten en doen alleen vermoedens er niet toe, sterker nog deze mogen geeneens betrokken worden. Indien werkelijke feiten dus ontbreken kan hij vrij eenvoudig een Bibob procedure opstarten en zo worden, leert de praktijk, vermoedens gebruikt om een negatief beeld te vormen. Het negatief Bibob rapport is dan een feit, maar gebaseerd op slechts vermoedens. Indien hij op basis daarvan een voornemen of besluit neemt, is zijn straatje schoon. Uiteraard is mogelijk bezwaar tegen zijn besluit te maken. Echter de AWB laat toe dat het bezwaarschrift op dit besluit wordt behandeld door dezelfde persoon.
De slager keurt zijn eigen (rotte) vlees.
Hoe integer is dit en hoeveel macht is hier misbruikt?
Door Paul Kemperman op
Kort voordat burgemeester Van Zuijlen opstapte, is in Menterwolde een onderzoek gestart naar intimidatie en machtsmisbruik door de gemeentesecretaris en de daarmee samenhangende angstcultuur. De heer Van Zuijlen steunde de gemeentesecretaris door dik en dun en heeft als uitgangspunt voor dat onderzoek laten vastleggen dat er pas sprake is van een angstcultuur als minimaal 30% van de ambtenaren door de gemeentesecretaris wordt geïntimideerd. Een verwerpelijk en ook vreemd uitgangspunt als je weet dat intimidatie en machtsmisbruik ook integriteitsschendingen zijn.