of 59232 LinkedIn

Bruls: ‘Meer dan ooit tijd voor ruimer belastinggebied’

Dat gemeenten van het kabinet de vrije hand krijgen in de besteding van 10 miljard euro voor de nieuwe taken op het gebied van jeugd, zorg en werk is flinke opsteker voor ze. Als ze straks ook nog meer lokale belastingen kunnen heffen om de ermee verbonden uitgaven te bekostigen, is het plaatje helemaal rond. Volgens vice-voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, is nu het moment voor Den Haag om door te pakken en gemeenten die financiële vrijheid te gunnen. ‘Bij de uitgaven horen ook de inkomsten’

Dat gemeenten van het kabinet de vrije hand krijgen in de besteding van 10 miljard euro voor de nieuwe taken op het gebied van jeugd, zorg en werk is flinke opsteker voor ze. Als ze straks ook nog meer lokale belastingen kunnen heffen om de ermee verbonden uitgaven te bekostigen, is het plaatje helemaal rond.

Bij uitgaven horen inkomsten

Volgens vice-voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, is nu het moment voor Den Haag om door te pakken en gemeenten die financiële vrijheid te gunnen. ‘Bij de uitgaven horen ook de inkomsten’, zegt hij in reactie op de plotselinge ommezwaai van het ministerie van Binnenlandse Zaken het deelfonds sociaal domein en de bijbehorende bestedingsvoorwaarden te schrappen.

 

Nieuw schot voorkomen

Dat minister Plasterk eind vorige week, bij het scheiden van de markt, de vorming van een sociaal deelfonds schrapte en de 10,2 miljard euro die hij daarin wilde stoppen uiteindelijk zonder bestedingsvoorwaarden via een integratie-uitkering aan de gemeenten ‘overmaakt’, juicht Bruls toe. Dat was volgens hem een intens gekoesterde wens van de gemeenten. ‘Waar wij als gemeenten schotten willen weghalen tussen verschillende beleidsvelden, zou zo’n deelfonds alleen maar een nieuw schot vormen. Het zou ons belemmeren in efficiënt en flexibel werken’, zegt Bruls.

 

Noodzaak groter lokaal belastinggebied

Dat laat onverlet dat gemeenten in financiële zien meer dan ooit afhankelijk zijn van het rijk. Voor de verreweg de meeste gemeenten is de algemene uitkering uit het gemeentefonds de grootste inkomstenbron. Dat gemeentefonds groeit alleen maar: de omvang neemt volgend jaar in één klap toe van zo’n 15 naar ruim 25 miljard euro – zo’n anderhalf keer groter. Volgens Bruls kan het niet anders dan dat die decentralisaties ‘uit zichzelf’ de noodzaak van een ruimer lokaal belastinggebied op de Haagse agenda zetten. Nieuwe verantwoordelijkheden vragen op termijn ook om meer financiiële vrijheid. Hij put hoop uit de adviezen die gerenommeerde instellingen als het Centraal Planbureau, de Raad voor het openbare bestuur, de Algemene Rekenkamer en niet in de laatste plaats de Raad van State het kabinet in die richting gaven.

 

Goed voor lokale democratie

Veel taken en weinig zeggenschap is volgens de CDA-bestuurder een weeffout in het Nederlandse democratische stelsel. In Europa is Nederland daardoor zelfs het absolute buitenbeentje. ‘En vergeet niet: het is ook goed voor de lokale democratie. Als gemeenten zelf het verschil kunnen maken, hebben hun inwoners een reden te meer om naar te stembus te gaan’, zegt Bruls.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Annemiek (ICmedewerker) op
Gerrit beleidsadviseur
Je taal mag dan wellicht in orde zijn, de inhoud van je boodschap is toch wat minder. Die burgers aan wier belang zogenaamd wordt gedacht, Hebben toch echt hebben aan betere uitvoering: handhaving, zorg, onderwijs, bijvoorbeeld. Daar schort het aan en aan de verminderde efficiency bij het besteden van het nu beschikbare geld. Bovendien leidt hogere gemeentebelasting niet tot lagere rijksbelastingen of tot minder bestuurslagen aldaar. Nog meer poen, nog meer praters, is het huidige devies. Daar schiet geen burger iets mee op. Trouwens, heeft iemand onlangs nog wel eens aan de burger gevraagd of hij nog meer wil betalen voor weer minder? Het antwoord kon weleens nee zijn. En of de democratische overheid daar dan naar gaat luisteren? Beter maar niet vragen dus.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Bruls kan beter wat minder brullen en volop aandacht besteden aan kredietbewaking van de gemeentelijke uitgaven. Het is gewoon een kwestie van niet meer uitgeven dan 10 miljard in het sociale domein of wel ook niet meer dan je in je portemonnaie krijgt/hebt.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Gemeenten moeten helemaal geen ruimer belastinggebied hebben. Er gaat bij een groot aantal gemeenten nu al veel te veel geld over de balk en/of naar statussymbolen en politiek hobbyisme. Hopelijk gebruiken dit Kabinet en de volksvertegenwoordigers op rijksniveau hun verstand en gaan zij niet in op deze wensen van gemeentelijke geldverslindende lobbyisten.
Door Hans (afdelingsmanager) op
Weer zo'n plannetje van een ongekozen bestuurder. Als het dan moet dan onder de absolute voorwaarde dat de totale belastingdruk niet stijgt en dat de totale inningskosten evenmin stijgen.
Door P. Pluim op
Nog meer geld bij de burgers stelen is ronduit schandalig en zeker niet voor al dat geklungel bij de gemeenten.
Door Jakov op
Wie zal dat betalen, wie heeft zoveel geld....
Door Ron (adviseur) op
Je hebt gelijk Gerrit m.b.t. tot t Nederlands (te snel op verzenden gedrukt en dan geen gelegenheid meer tot aanpassen:-) maar niet m.b.t. de vrijheid die aan gemeentes wordt gegeven om de lokale heffingen te verhogen. Teveel gemeenten worden amateuristisch bestuurd en als de gevolgen van dit amateurisme te eenvoudig op burger afgewenteld kunnen worden vind ik dat betreurenswaardig
Door Jan op
Voor de burger is dit een slechte boodschap. Denk je nu echt dat de Rijksbelastingen dan omlaag gaan? Ja, eventjes misschien, daarna stijgen ze weer.
Door Gerrit (beleidsadviseur) op
@ Ron Door in ieder geval nog eens je grammaticaregels van het Nederlands erbij te pakken.

Overigens is dit voor gemeenteraden een welkome boodschap. Zij hebben nu de mogelijkheid om in hun rol als volksvertegenwoordiger de noodzakelijke investeringen in deze operatie af te zetten tegen de tot voor kort beschikbare middelen waar de colleges de bestedingsgrens op vastlegden.
Door van ruiten (adviseur) op
ik vind dit pure stemmingmakerij, het rijk wil graag bij de gemeenten een flinke vinger in de pap hebben in het voorzieningenniveau. Dus krijgt de gemeente heel weinig ruimte. Als ik kijk naar bijv de parkeertarieven, dan zal de gemeente(raad) altijd kiezen om deze te verhogen voor extra inkomsten en niet kiezen voor hogere ozb-tarieven om haar burgers te ontzien. De gemeente gaat dus altijd de confrontatie het liefst uit de weg met haar burgers. En kiest daarom, politiek beschouwd, om liever afhankelijk te zijn van het rijk. Het argument 'voting by feet' bij hoge gemeentelijke belastingdruk zie ik niet ontstaan.