Kwetsbare mensen
Wel wordt tegemoetgekomen aan de kritiek op het plan om jeugdbeschermingszaken, zoals ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen, te verplaatsen naar grotere rechtbanken. Het gaat volgens de Raad voor de Rechtspraak 'om zeer kwetsbare mensen, die zoveel mogelijk dichtbij huis terecht moeten kunnen.' Jeugdbeschermingszaken worden daarom toegevoegd aan de zeven locaties die straks door de bezuinigingen geen volledig takenpakket meer hebben.

Extra eisen
In het bezuinigingsplan worden zwaardere rechtszaken niet meer in de zeven genoemde steden behandeld. Die zaken stellen extra eisen aan de rechtbanken, zoals het in stand houden van grote zittingszalen en cellenblokken. Bovendien is meer beveiligingspersoneel nodig. Dat zou de kleinere locaties duur en inflexibel maken. In die steden komen volgens het plan nog maar 75 procent van de rechtszaken aan de orde. Dan gaat het om veel voorkomende kwesties, zoals politierechterzaken, geschillen in het bestuursrecht en zaken rondom familierecht en jeugdbescherming. (ANP)