of 59221 LinkedIn

Beste overheidsorganisatie 2014

De zoektocht naar de beste overheidsorganisatie is opgezet door de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) in samenwerking met onder andere Binnenlandse Zaken, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, KING en ICTU. Bedoeling is dat de prijs een reeks van verschillende verkiezingen in het overheidssegment – beste werkgever, beste overheidsmanager – samenbrengt tot een geïntegreerde prijs voor beste overheidsorganisatie.

Nederland kent straks officieel een nieuwe titel: de Overheidsorganisatie van het jaar. De verkiezing ervan vindt plaats tegelijk met de bekendmaking van de Overheidsmanager 2014.

De zoektocht naar de beste overheidsorganisatie is opgezet door de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) in samenwerking met onder andere Binnenlandse Zaken, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, KING en ICTU. Bedoeling is dat de prijs een reeks van verschillende verkiezingen in het overheidssegment – beste werkgever, beste overheidsmanager – samenbrengt tot een geïntegreerde prijs voor beste overheidsorganisatie. Die ‘deelverkiezingen’ kijken alleen maar naar een klein aspect van de organisatie, aldus de VOM.

Om alle overheidsorganisaties – ministeries, provincies, waterschappen, gemeenten, zelfstandig bestuursorganen en agentschappen – in één format te kunnen beoordelen, heeft de VOM de hulp ingeroepen van bestuurskundige Paul ’t Hart. Die heeft een set van tien criteria opgesteld die als leidraad dient om de deelnemende organisaties te kunnen ‘afrekenen.’ Tot de criteria behoren onder andere effectiviteit, kostenbewustzijn, betrouwbaarheid, deskundigheid, openheid, werkgeverschap en maatschappelijke betrokkenheid van de organisatie.

Op het gebied van effectiviteit dient de organisatie bijvoorbeeld duidelijk te maken welke concrete maatschappelijke effecten de organisatie binnen een bepaalde periode nastreeft, welke activiteiten de organisatie daartoe verricht en in hoeverre deze effecten ‘toerekenbaar’ zijn aan de organisatie. Op het vlak van kostenbewustzijn moet de organisatie laten zien te beseffen met publiek geld te werken. Dat vereist dat de bedrijfsvoering strak en transparant is en de overhead en interne bureaucratie beperkt zijn.

Elke organisatie hoeft niet van elk criterium data aan te leveren, volgens VOM-medewerker Coen Haer. Ze moeten de jury vooral zien te overtuigen – in eerste instantie via een paper. Selectiecommissie en jury kijken vervolgens welke onderbouwende data voorhanden zijn.

Met het initiatief wordt aangesloten bij de Europese evenknie, de EPSA-award voor beste overheidsorganisatie. De winnaar van de Nederlandse verkiezing geldt ook meteen als de genomineerde voor de  Europese verkiezing. Om die reden worden grofweg dezelfde criteria gehanteerd.

De organisatoren mikken op een deelname van 30 tot 50 organisaties. De jury krijgt de tien beste inzendingen voorgelegd. Uit die groslijst rollen uiteindelijk drie genomineerden. Minister Plasterk reikt begin november in de Ridderzaal de prijs aan de winnende organisatie uit.

Meer info op www.overheidsorganisatievanhetjaar.nl

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door TIP! (PR-/Imagospecialist) op
Welke externe willen ze nu weer een vette financiele opsteker geven?!?!? en welke non-productieve beleidsambtenaren worden hiermee weer aan de pen gehouden. Honderden werkvloerambtenaren zien zich wegbezuinigd, terwijl besturen en managers externe vriendjes (old boys network) binnenhalen voor dit soort streken. Kunnen ze straks weer met de kop op de voorpagina. En dan lees ik: "Op het vlak van kostenbewustzijn moet de organisatie laten zien te beseffen met publiek geld te werken.". Laat dan het ophouden met dit soort fratsen de eerste goede stap zijn in dat ze het publiek snappen; niemand van het publiek zit hierop te wachten! Er wordt veel te veel geld weggegooid aan onzin! Al blijf je verkopen dat iets rood is, ziet een "simpele" burger nog steeds dat het blauw is wanneer het blauw is! Deze wordt alleen heel erg moe om het telkenmale te moeten aangeven; ooit tegen muren gesproken. Geen plank maar een balk voor de kop?!?!?
Door m.sikkel@caop.nl (Organisatie en mz adviseur) op
Betrek de medezeggenschap!
Door Sjampion (Prijs uitreikert) op
Lachen die ambtenaren, elkaar prijsjes geven, van de burger krijgen ze die niet, dus doen ze het zelf.