of 59236 LinkedIn

‘Begin in maart nog met voorbereiding Vpb’

Gemeenten, provincies en waterschappen moeten deze maand nog beginnen met de voorbereiding van de invoering van de Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Vpb). Een speciaal door de koepelorganisaties VNG, IPO en UvW, het ministerie van Financiën en de Belastingdienst opgestelde handreiking wijst de lokale overheden de weg hoe dat te doen.

Gemeenten, provincies en waterschappen moeten deze maand nog beginnen met de voorbereiding van de invoering van de Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Vpb).

 

Met de invoering van de Vpb vanaf 1 januari 2016 valt een deel van de activiteiten van lokale overheden onder de vennootschapsbelastingplicht. Volgens de wet moeten overheden dan over de winst die ze behalen met activiteiten die concurreren met de markt in principe vennootschapsbelasting (25 procent) betalen. De invoering heeft ingrijpende gevolgen voor zowel de administratie, de automatisering als het financieel beleid en beheer. Een speciaal door de koepelorganisaties VNG, IPO en UvW, het ministerie van Financiën en de Belastingdienst opgestelde handreiking wijst de lokale overheden de weg.

 

Verlies- en winstrekening

De eerste en belangrijkste aanbeveling om de invoering van de Vpb per 1 januari 2016 mogelijk te maken, is dat de lokale overheden tijdig voorbereidingen treffen. Daarbij wordt gedacht aan het beoordelen van de belastingplicht, het opstellen van een openingsbalans, het bepalen van de prijsstelling en de fiscale verlies- en winstrekening zijn voor de betrokken partijen ingewikkelde en nieuwe thema’s.

Een goede implementatie is belangrijk. Het gaat er niet alleen om dat decentrale overheden juist, volledig en tijdig aangifte doen, maar ook dat ze de financiële effecten in beeld krijgen en, zo nodig, tijdig maatregelen kunnen treffen ter beperking van de financiële gevolgen en risico’s.

 

Projectleider aanstellen

Aanbevolen wordt de Vpb-gevolgen via een zogeheten projectstructuur op te pakken, dat wil zeggen met een projectplan, een opdrachtgever, projectleider, projectgroep en een stuurgroep. De projectgroep moet de voortgang toetsen en het tijdpad bewaken. ‘De invoering van de Vpb is complex en veel zaken zijn op dit moment nog niet duidelijk’, waarschuwen de opstellers Hans Westra en Freek Verbakel. Dat betekent dat op dit moment niet alle consequenties in de volle omvang kunnen worden onderkend dan wel juist kunnen worden ingeschat. Op onderdelen zullen later eventueel aanpassingen moeten worden doorgevoerd. ‘Daarom adviseren wij met nadruk het projectteam nog in maart 2015 te formeren’, aldus de opstellers.

De handreiking ten behoeve van de invoering van de Vpb wordt opgeknipt in edities. De deze week gepubliceerde editie krijgt de komende maanden een serie aanvullingen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
De wereld gaat ten onder aan ongebreidelde regelzucht. Weer een nieuw fenomeen toegevoegd door de EU/ het Rijk. Zou het aantal regeltjes niet minder worden?
Door Een ander geluid op
Waarom behandelen we de overheid niet als een bedrijf? Zijn we van alle ingewikkeldheden af (geen eigen wet BBV, geen eigen regels, geen aparte financiele experts, geen aparte financiële systemen) en dient de overheid zich eindelijk te houden aan de regels die ze alle andere oplegt. En waarschijnlijk wordt het voor de gemeente een stuk eenvoudiger. Nu kennen sommige gemeenten: stichtingen, verenigingen, BV's, GR'n, het normale apparaat en allerlei samenwerkingsvormen met bedrijven. Hoezo ingewikkeld? Hoe doen ze dat in het buitenland?
Door P op
Ik wens ze bij de belastingdienst veel succes in het bepalen wat een ecenomische activiteit. Of kan je dat ook aan de 'markt' overlaten? Dan moeten ze zelf vpb gaan betalen :)
Door John (Manager) op
We hebben de invoering opgepakt en komen tot de conclusie dat de VPB vooral een administratieve rompslomp is. Net als de werkkostenregeling!
Hoezo minder regels en verlaging administratieve lastendruk.
Door M. van der Stelt (directeur) op
Een goede zaak jarenlang hebben de lagere overheden ook omzetbelasting teruggevraagd en gekregen, ze maken op onderdeken winst en dienen dus terecht vennootschapsbelasting te betalen en moeten dan ook VpB-aangiften doen, dat hadden ze altijd al moeten doen. Met name met de grondbedrijven zijn jarenlang superwinsten behaald, nu schreeuwen ze moord en brand nu de prijzen dalen
in dat geval maken ze verlies en verlies in compensabel, maar dan ook betalen over de winsten.
Ze beleggen in Icesafe terwijl ze gewoon hun geld moeten stallen op de BNG, ze kopen aandelen etc.
Door Peter Bos (Projectleider ruimtelijke ontwikkeling) op
Is reeds duidelijk of de gemeentelijke grondexploitatie of een Grondbedrijf gezien wordt als vennootschapsbelastingplichtig bedrijf? Ik ken weinig klachten uit de private sector ten aanzien van deze bedrijven, maar wellicht zijn er andere aanleidingen.
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Helemaal mee eens! Uiteindelijk kan de burger opdraaien voor dit fiscale verzinsel !
Door albert (jurist) op
De overheid runnen als een vennootschap is een onzalige gedachte. Er wordt nu een ingewikkelde operatie uitgedacht en opgezegd om een zogenaamd gelijk speelveld te creëren. Maar uiteindelijk is het gewoon rondpiompen van belastinggeld, zonder dat de gemeenschap als geheel daar daadwerkelijk beter van wordt. vooropgesteld dat de overheden zich alleen met echte overheidstaken bezig houden en niet allerlei nevenactiviteiten gaan ontwikkelen.