of 59221 LinkedIn

47 moties te veel voor raadsleden Bergen

Tweederde van de raadsleden van het Limburgse Bergen verlieten de raadszaal toen hoofdelijk moest worden gestemd over 47 moties van oppositiepartij KERN. Die protesteerde op haar beurt op deze manier tegen de 15 minuten spreektijd voor de begrotingsbehandeling.

Tweederde van de 15 raadsleden in de Limburgse gemeente Bergen verliet dinsdag de raadszaal toen hoofdelijk moest worden gestemd over 47 moties van oppositiepartij KERN.

Misbruik van reglement of democratie
‘Misbruik van het reglement’, vindt fractievoorzitter Jacob Knoops van coalitiepartij CDA (5 zetels). ‘Old boys club doet democratie geweld aan’, vindt Rolf Krijnen, fractievoorzitter van KERN (ook 5 zetels). Zo liggen de verhoudingen: KERN zit in de oppositie, samen met de VVD (2 zetels). Het CDA regeert samen met Progressieve Kombinatie (3 zetels). Bij de laatste verkiezingen in de 13 duizend zielen tellende gemeente verloor de toenmalige coalitiepartij VVD 2 zetels en won KERN er 2.

15 minuten spreektijd
Dinsdag werd de begroting behandeld in de raad en daarvoor was in het presidium besloten dat iedere fractie 15 minuten spreektijd kreeg. Volgens Knoops is dat al sinds jaar en dag zo bij de begrotingsbehandeling. ‘Om de behandeling ordentelijk te laten verlopen. De stukken zijn dan al binnen, zodat het debat goed is en het college kwalitatief goede antwoorden kan geven.’ Maar in 15 minuten een hele begroting van 93 pagina’s met veel informatie over de drie decentralisaties en voor een derde nieuw beleid behandelen lukt Krijnen niet. ‘Die tijd is voor coalitiepartijen misschien voldoende, maar voor mijn partij veel te kort.’

Uit presidium gestapt
Krijnen was zelf niet bij het besluit over de 15 minuten spreektijd, aangezien hij niet meer naar het presidium toe gaat. ‘Ik vertoon mij daar niet meer sinds ik de wind van voren kreeg toen ik een interne brief had geschreven met mijn zorgen over het niet nakomen van afspraken door bestuurders en raadsleden, omdat zij dan deelnemen aan activiteiten in de regio.’ Ook moet volgens Krijnen spreektijd worden opgelegd door de burgemeester en niet door de meerderheid van de raad. ‘Zo maken zij ons monddood. Dat vind ik niet chique.’ Krijnen wijst er ook op dat zijn partij eerder twee voorzitterschappen van raadscommissies op zich had genomen, maar deze zomaar werden afgenomen, zonder KERN te informeren. ‘Zo liggen de verhoudingen hier. Ik vind dat onbeschoft. Zo ga je niet met elkaar om.’

Niet over fatsoengrenzen heen
Gevraagd naar de gebeurtenissen in het presidium antwoordt Knops dat wie stevige politiek voert, ook stevige politiek terug kan verwachten. ‘Dat is ook gebeurd, waarbij we niet over fatsoengrenzen heen gingen.’ Dat Krijnen het presidium verliet past volgens Knops in een patroon. ‘Tijdens een verkiezingsdebat stapte hij ook al eens op.’ Natuurlijk hoort de op het CDA na grootste partij in het presidium beaamt hij. ‘Hij is dan ook van harte welkom.’ Maar als hij er niet is en besluiten deelt met de media, moet hij niet gek opkijken dat hij na afloop niet meteen wordt geïnformeerd over besluiten. ‘Dat komt dan in de raad aan bod en dan kan hij daar zijn mening geven.’

Noodsprong
Volgens Krijnen kon hij alleen maar zijn kiezers bedienen en een visie geven op de begroting met voorstellen voor wijzigingen als hij 47 moties zou indienen. ‘Er is geen beperking voor het indienen van moties. Ik wilde de boel niet op stelten zetten, maar binnen de grenzen van de gemeentewet blijven. Het was een noodsprong.’ De bijdrage duurde drie kwartier. Het college zei niet meteen op de moties te kunnen reageren net als de andere fracties. ‘De burgemeester noemde het een tegenbegroting. Daar kon men toch best zijn mening over geven, maar dat gebeurde niet. Dat was teleurstellend.’ Daarna volgde de vaststelling van de begroting. ‘We onderschrijven die grotendeels, maar ons eindoordeel was afhankelijk van de beoordeling van onze moties. Aangezien die niet werden behandeld, stemden we tegen.’

Niet meewerken aan poppenkast
Vervolgens kwamen de stemmingen en dus ook over de 47 moties. Dat moest van Krijnen hoofdelijk. ‘Ik wilde van sommige personen weten wat ze zouden stemmen en het moest natuurlijk ook een beetje pijn doen. Ze houden hier niet van latertjes.’ Het CDA stelde nog voor om in een keer over alle moties hoofdelijk te stemmen. Knoops: ‘Ik wilde verbindend optreden.’ Daarvoor was de Progressieve Kombinatie al opgestapt, omdat ze niet meer wilde werken aan de “poppenkast”. Na de weigering van KERN om alles in een keer af te handelen verlieten ook CDA en VVD de raadszaal. Knoops: ‘Een duidelijk signaal. Dit is niet de wijze van omgang in deze gemeente. Het ergste is nog de suggestie dat we hen monddood maken. Daar gaat het fout. Dat is ontzettend jammer. Ze doen het zichzelf aan. Een serieuze inbreng was afwezig.’

Extra raadsvergadering
De burgemeester beëindigde de vergadering, maar de moties liggen nog te wachten. Krijnen: ‘We gaan nu een extra raadsvergadering beleggen, waar we gaan stemmen over de 47 moties. Als de anderen daar ook zijn, dan worden ze weggestemd. Zijn ze er niet, dan vind geen stemming plaats. Dan volgt opnieuw een raadsvergadering en zijn wij bevoegd om de moties aan te nemen. Daarna zal het college ze naast zich neerleggen.’ Maar Knops zal wel degelijk bij de extra raadsvergadering aanwezig zijn. ‘We hebben ons signaal gegeven en volgen het reglement. Dit is vooral de koers van de fractievoorzitter van KERN. Zo lang hij steun heeft zal het zo doorgaan. Bij een vorige vergadering was hij op vakantie en nam een collega het over. Dat was een stevig, maar goed debat. Het kan dus ook anders. Het is een kwestie van wat ze willen.’

Landelijk tegen lokaal
Krijnen spreekt over de “old boys club” van landelijke partijen tegen de lokale partij (PK zou zijn voortgekomen uit PvdA en GroenLinks). ‘De democratie wordt hier geweld aangedaan en ze geven ons de zwartepiet. De kern van de democratie is dat de meerderheid beslist, maar dat de meerderheid respectvol omgaat met de minderheid. Dat gebeurt in deze gemeente niet en daardoor krijg je dit soort uitwassen. Krijnen, oud-gemeentesecretaris van Arcen en Velden, concludeert dat de bijdrage van zijn partij met capabele raadsleden aan de gemeente niet wordt gewaardeerd. Hij gaat zijn pijlen richten op burgemeester Manon Pelzer (CDA). ‘Zij vervult geen goede rol. Ik heb een gesprek aangevraagd om haar daarmee te confronteren. Zij moet bereid zijn haar rol op te pakken en de verhoudingen te sturen zodat we beter met elkaar kunnen omgaan. En als ze niet verandert, stap ik naar de Commissaris van de Koning.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Marchand op
Jammer dat zo'n partij zichzelf te kijk zet door op deze wijze het gelijk te halen. Dit los van wie gelijk heeft. Je ondergraaft daarmee je eigen argumenten rond democratie en omgang, onhandig. Oud-gemeentesecretaris? Kan me dan iets voorstellen bij 'oud', als je het systeem zo misbruikt.
Door Pierre op
Het is bizar dat overal!! zoveel moties worden ingediend.

Als het goed is is in het voortraject van zo'n begrotingsproces er al een afweging voor nieuwe beleids- en investeringsvraagstukken geweest.
Bijvoorbeeld een kadernotitie voor de raad, of iets dergelijks. In dat geval heeft de raad dan eerder aardig zitten slapen!

Moties dienen te vaak als bestuurlijke sabotage en voor statements voor de bühne. Dekkingsvoorstellen zijn er vaak zelden bij. Daar hoort de raad ook naar te kijken. Vaak ook moties op flutposten.( de lokale winkeliersvereniging, de harmonie. Meestal geen motie over extra budget van het miljoenen kostende wegennet inclusief een dekkingsrichting)

Moties hebben meestal niets met dualisme en het toezichtdoel van de raad te maken. Meer: visieloos/ reageren op de waan van de dag/ brevet van onvermogen.
De Gemeentewet zou m.i. in de nabije toekomst voor moties een duidelijke kaderstelling moeten geven.
Door Nieuw op
Verfrissend, een partij die net zo achterbaks handelt als alle andere partijen, maar er dan open over is.
Door stephan op
Belachelijk - 15 minuten spreektijd om het over de begroting te hebben.
Door Marinke op
Wat een kinderachtige manier van handelen! En die mensen moeten de richting bepalen voor een hele gemeente. Hiervan zijn de burgers dan afhankelijk!
Zorgwekkend!
Door Jacob Knoops (Fractievoorzitter CDA) op
Dagblad De Limburger vanochtend in een opiniestuk door journalist Peter Heesen: 'Het lijkt er meer op dat Kern moeite heeft met democratie. Ze legt zich vervolgens zelden neer bij besluiten die in meerderheid zijn genomen' en 'Door zich vooral te gedragen als een verwend kind dat zijn zin niet krijgt, plaats Kern een cordon sanitair om zichzelf heen'