of 59236 LinkedIn

Nieuws

 • De provincie Noord-Holland heeft zich de maat laten nemen. Aan 55 externe partijen is gevraagd wat zij van de provincie vinden. Een van de veelgehoorde adviezen vanuit de zogeheten Omgevingsscan is dat de provincie meer lef moet tonen.

  Provincie moet meer lef tonen

  De provincie Noord-Holland heeft zich een spiegel laten voorhouden. Aan 55 externe partijen is gevraagd wat zij van de provincie vinden. Wat zijn de sterke en wat de zwakke punten van het ambtelijk apparaat. En vooral ook: wat kan beter. Een van de veelgehoorde adviezen vanuit de zogeheten Omgevingsscan is dat de provincie meer lef moet tonen.

 • Volgens Q-Park zijn de parkeertarieven die de gemeente Veenendaal in haar eigen drie parkeergarages met 936 plaatsen hanteert niet kostendekkend. De gemeente compenseert dat verlies met belastinggeld. Maar volgens de Wet markt en overheid mag een gemeente geen publieke middelen gebruiken voor activiteiten die een commercieel bedrijf ook uitvoert. Daarom wil de ACM dat Veenendaal haar tarieven aanpast of andere maatregelen neemt om te voldoen aan de wet.

  Veenendaal parkeert te goedkoop

  De gemeente Veenendaal moet op last van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de parkeertarieven voor haar parkeergarages verhogen. Daardoor wordt een eind gemaakt aan de oneerlijke concurrentie met Q-Park, de exploitant van twee Veenendaalse parkeergarages met in totaal 780 plaatsen die de kwestie bij de AFM aanhangig had gemaakt. 

 • Een verzoenende brief van burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem aan de gemeenteraad over de verziekte bestuurscultuur in Arnhem, is bij de oppositie volledig verkeerd gevallen.

  Ruzie in Arnhem woedt verder

  4 reacties

  Een verzoenende brief van burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem aan de gemeenteraad over de verziekte bestuurscultuur in Arnhem, is bij de oppositie volledig verkeerd gevallen. Waar Marcouch dinsdag voorstelde om binnenskamers persoonlijk met elkaar te praten over wederzijds onbegrip, heeft bijna de voltallige oppositie nu een openbaar raadsdebat afgedwongen. Het debat wordt maandag gehouden, aldus de raadsgriffier.

 • Lobbyen in gemeentenland werpt voor lokale lobbyisten nog weinig vruchten af, schrijven onderzoekers verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

  ‘Mismatch lokaal bestuur en lobby’

  Lobbyen in gemeentenland werpt voor lokale lobbyisten nog weinig vruchten af, schrijven onderzoekers verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Een mismatch van prioriteiten tussen lokale bestuurders en lobbyisten zou daar mede de oorzaak van zijn.

 • Onderzoek van Citisens / Necker van Naem in opdracht van Binnenlands Bestuur onder 880 raadsleden wijst uit dat zeker de helft van de zittende raadsleden gaat voor een nieuwe periode. Twee op de tien raadsleden geeft aan niet meer verkiesbaar te zijn.

  Raadslid houdt het krap zes jaar vol

  Van alle zittende raadsleden komt bijna de helft opnieuw op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Een kwart wil wel, maar wacht op het partijbestuur. Toch houdt een steeds kleiner deel het twee periodes of meer vol. 

 • Arnhem gaat het centrum sluiten voor dieselauto's van voor 2004. Daarmee maakt Arnhem de regels voor de milieuzone in de Gelderse hoofdstad nog strenger dan die in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam, zegt de gemeente. De stad wil de nieuwe regels zo snel mogelijk, maar in elk geval voor 2019 invoeren.

  Arnhem krijgt strengste milieuzone

  6 reacties

  Arnhem gaat het centrum sluiten voor dieselauto's van voor 2004. Daarmee maakt Arnhem de regels voor de milieuzone in de Gelderse hoofdstad nog strenger dan die in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam, zegt de gemeente. De stad wil de nieuwe regels zo snel mogelijk, maar in elk geval voor 2019 invoeren.

 • De gemeente Den Haag gaat bij de komende gemeenteraadsverkiezingen voor de voorraad stembiljetten uit van een opkomst van 160 procent. De gemeente hoopt op die manier te voorkomen dat er een tekort aan stembiljetten ontstaat, zoals gebeurde tijdens de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen.

  Den Haag heeft stembiljetten voor 160 procent opkomst

  4 reacties

  De gemeente Den Haag gaat bij de komende gemeenteraadsverkiezingen voor de voorraad stembiljetten uit van een opkomst van 160 procent. De gemeente hoopt op die manier te voorkomen dat er een tekort aan stembiljetten ontstaat, zoals gebeurde tijdens de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen.

 • Marcouch wil samen met collegeleden ‘de beelden die zijn ontstaan’ nader onderzoeken. Verbetering is volgens hem niet mogelijk zonder dat er ‘in een veilige setting’ is gepraat. Volgens het college is het verstandig om pas daarna in een openbaar raadsdebat te praten over de bestuurscultuur.

  Burgemeester Marcouch gaat praten met Arnhemse raad

  3 reacties

  Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem gaat persoonlijk praten met raads- en collegeleden over de slecht bestuurscultuur in zijn stad. Door die gesprekken moet wederzijds begrip ontstaan, zodat een start gemaakt kan worden met betere omgangsvormen, schrijft hij dinsdag in een brief aan de raad.

 • Het ministerie van Binnenlandse Zaken, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Kenniscentrum Europa decentraal hebben het initiatief genomen om het Brexit-loket in te richten bij kenniscentrum Europa decentraal in Den Haag. Het loket heeft als doel om informatiestromen omtrent de Brexit richting de decentrale overheden te communiceren en te kanaliseren.

  Brexit-loket voor decentrale overheden

  Speciaal voor gemeenten, provincies en waterschappen is er sinds deze week een Brexit-loket. De decentrale overheden kunnen er terecht met vragen en zorgen over de gevolgen van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

 • Atelier van Van Gogh in Nuenen

  Brabant krijgt 39 Van Gogh Monumenten

  Reageer

  Zo'n 39 locaties in Brabant staan vanaf 30 oktober officieel te boek als Van Gogh Monument. Negen gemeenten, drie erfgoedorganisaties, de provincie Noord-Brabant en Stichting Van Gogh Brabant ondertekenen op die datum het Convenant Van Gogh Monumenten.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers