of 59232 LinkedIn

Nieuws

 • Een eigenaar van twintig strandhuisjes in Kijkduin dreigt tussen twee botsende bestuurslagen te worden vermalen. De rechter haalde een streep door de omgevingsvergunning, toen de huisjes er al stonden. De gemeente verstrekte weliswaar een nieuwe vergunning, maar daar is Zuid-Holland boos over.

  Vergunningen strandhuisjes onder vuur

  Een eigenaar van twintig strandhuisjes in Kijkduin dreigt tussen twee botsende bestuurslagen te worden vermalen. De rechter haalde een streep door de omgevingsvergunning, toen de huisjes er al stonden. De gemeente verstrekte weliswaar een nieuwe vergunning, maar daar is Zuid-Holland boos over.

 • De provincie Noord-Holland gaat per direct de vergoedingen voor Statenleden van de SP op de bankrekening van de leden zelf storten en niet meer op rekening van de partij. Daarmee volgen ze het advies dat minister Plasterk van Binnenlandse Zaken samen met de VNG en het IPO deze week gaf in een brief aan alle gemeenten.

  Noord-Holland stopt betaling raadsvergoeding aan SP

  3 reacties

  De provincie Noord-Holland gaat per direct de vergoedingen voor Statenleden van de SP op de bankrekening van de leden zelf storten en niet meer op rekening van de partij. Daarmee volgen ze het advies dat minister Plasterk van Binnenlandse Zaken samen met de VNG en het IPO deze week gaf in een brief aan alle gemeenten. 

 • Aan de financiële solidariteitsregeling voor de jeugdzorg in de provincie Groningen komt een eind. Tien Groningse gemeenten doen per 2018 niet langer volledig mee. De inhoudelijke solidariteit blijft bestaan, maar financiële solidariteit zal eerder met buurgemeenten worden georganiseerd.

  Groningse gemeenten niet langer financieel solidair

  Tien Groningse gemeenten doen per 2018 niet langer volledig mee aan de financiële solidariteitsregeling voor de jeugdzorg. De inhoudelijke solidariteit blijft bestaan, maar financiële solidariteit zal eerder met buurgemeenten worden georganiseerd.

 • Het CDA in Rotterdam roept de gemeente op alert te zijn op oplopende spanningen rond de Turkse actiefilm Kurtlar Vadisi: Vatan die vrijdag officieel in première gaat in Amsterdam. De film, die al in Rotterdam is te zien en ook in 18 andere steden wordt vertoond, maakt de tongen los.

  Gemeenten alert rond vertoning Turkse film

  De Turkse actiefilm Kurtlar Vadisi: Vatan die vrijdag officieel in première gaat in Amsterdam, maar al in Rotterdam is te zien en ook in 18 andere steden wordt vertoond, maakt de tongen los. Het CDA in Rotterdam roept op tot alertheid voor oplopende spanningen in de Turkse gemeenschap. Ook in andere gemeenten is men alert.

 • De institutionele, financiële en democratische verhoudingen in ons land zijn uit balans. Volgens Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer bemoeit het rijk zich, ondanks de decentralisaties, te veel met de gemeenten. En de gemeenten wijzen te gemakkelijk naar het rijk als het verkeerd gaat. Hij spreekt van een huwelijkscrisis, voornamelijk veroorzaakt door ‘ondoorgrondelijke en onoverzichtelijke’ afspraken.

  'Huwelijkscrisis tussen rijk en gemeenten'

  De institutionele, financiële en democratische verhoudingen in ons land zijn uit balans. Het rijk bemoeit zich, ondanks de decentralisaties, te veel met de gemeenten. En de gemeenten wijzen te gemakkelijk naar het rijk als het verkeerd gaat.

 • Hoe voer je als beleidsambtenaar, wijkprofessional of buurtbewoner een gesprek met iemand met een verstandelijke beperking? De online gereedschapskist Praat met mij moet gemeenten handvatten geven om beter inzicht te krijgen in hoe verstandelijk beperkten hun zorg en ondersteuning ervaren.

  Praat met verstandelijk beperkten

  Hoe voer je als beleidsambtenaar, wijkprofessional of buurtbewoner een gesprek met iemand met een verstandelijke beperking? De online gereedschapskist Praat met mij die vandaag wordt gepresenteerd door Movisie, Stichting Prisma en stichting ABRI moet gemeenten handvatten geven om beter inzicht te krijgen in hoe verstandelijk beperkten hun zorg en ondersteuning ervaren.

 • Bijna negen op de tien gemeenteraadsleden gaan gebukt onder een (te) hoge werkdruk. De helft van alle raadsleden geeft aan onvoldoende tijd te hebben voor het naar behoren uitvoeren van het raadswerk. Onderzoek van Overheid in Nederland in opdracht van Raadslid.nu wijst uit dat een raadslid er op het moment 16,5 uur per week in steekt.

  Onvoldoende tijd voor raadswerk

  Bijna negen op de tien gemeenteraadsleden gaan gebukt onder een (te) hoge werkdruk. De helft van alle raadsleden geeft aan onvoldoende tijd te hebben voor het naar behoren uitvoeren van het raadswerk.

 • Burgers die ontevreden zijn over de zorg die ze ontvangen van hun gemeente, zouden op meer gronden formeel bezwaar moeten kunnen aantekenen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest meer procedures als dit advies van de commissie-Scheltema wet wordt. Dat hoeft helemaal niet, aldus de regeringscommissaris.

  Burger verdient betere rechtsbescherming

  Burgers die ontevreden zijn over de zorg die ze ontvangen van hun gemeente, zouden op meer gronden formeel bezwaar moeten kunnen aantekenen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest meer procedures als dit advies van de commissie-Scheltema wet wordt. Dat hoeft helemaal niet, aldus de regeringscommissaris.

 • Hoge zorgkosten, ouderenzorg, immigratiebeperking, verkleinen van inkomensverschillen en goed onderwijs moeten prioriteit hebben bij een nieuw kabinet. Dat blijkt uit het derde kwartaalbericht van 2017 van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), waarin het de stemming en de sociaal-maatschappelijke opvattingen van Nederlanders meet.

  Burgers: zorg en immigratie prioriteit

  Een nieuw kabinet moet aan de slag met de hoge zorgkosten, ouderenzorg, immigratiebeperking, verkleinen van inkomensverschillen en goed onderwijs. Dat blijkt uit het derde kwartaalbericht van 2017 van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), waarin de sociaal-maatschappelijke opvattingen van Nederlanders en hun stemming wordt gemeten.

 • Drie van de vier wethouders zijn per direct uit het Brunssumse college gestapt nadat een meerderheid van de raad instemde met het instellen van een bestuurscommissie die vermeende herindelingsplannen moet blokkeren.

  Coalitiepartij torpedeert college Brunssum

  Drie van de vier wethouders zijn per direct uit het Brunssumse college gestapt nadat een meerderheid van de raad instemde met het instellen van een bestuurscommissie die vermeende herindelingsplannen moet blokkeren. Burgemeester Luc Winants (CDA) vormt in zijn eentje het college. De resterende wethouder, wiens partij BCD (Brunssumse Christendemocraten) vóór de bestuurscommissie stemde, heeft geen stemrecht meer en treedt nu als adviseur op.

 • De gemeenteraad in Bladel heeft op advies van het college groen licht gegeven voor onderzoek naar een nieuwe bestuursvorm voor de gemeente en vier beoogde partners; een federatief verband. Voordat het überhaupt zover komt, zou daarvoor eerst de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Gemeentewet moeten worden aangepast.

  Onderzoek in Bladel naar 'federatie Kempen'

  De gemeenteraad in Bladel heeft groen licht gegeven voor onderzoek naar een nieuwe bestuursvorm voor de gemeente en vier beoogde partners; een federatief verband. Voordat het überhaupt zover komt, zou daarvoor eerst de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Gemeentewet moeten worden aangepast.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers