of 59232 LinkedIn

Nieuws

 • De institutionele, financiële en democratische verhoudingen in ons land zijn uit balans. Volgens Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer bemoeit het rijk zich, ondanks de decentralisaties, te veel met de gemeenten. En de gemeenten wijzen te gemakkelijk naar het rijk als het verkeerd gaat. Hij spreekt van een huwelijkscrisis, voornamelijk veroorzaakt door ‘ondoorgrondelijke en onoverzichtelijke’ afspraken.

  'Huwelijkscrisis tussen rijk en gemeenten'

  De institutionele, financiële en democratische verhoudingen in ons land zijn uit balans. Het rijk bemoeit zich, ondanks de decentralisaties, te veel met de gemeenten. En de gemeenten wijzen te gemakkelijk naar het rijk als het verkeerd gaat.

 • Hoe voer je als beleidsambtenaar, wijkprofessional of buurtbewoner een gesprek met iemand met een verstandelijke beperking? De online gereedschapskist Praat met mij moet gemeenten handvatten geven om beter inzicht te krijgen in hoe verstandelijk beperkten hun zorg en ondersteuning ervaren.

  Praat met verstandelijk beperkten

  Hoe voer je als beleidsambtenaar, wijkprofessional of buurtbewoner een gesprek met iemand met een verstandelijke beperking? De online gereedschapskist Praat met mij die vandaag wordt gepresenteerd door Movisie, Stichting Prisma en stichting ABRI moet gemeenten handvatten geven om beter inzicht te krijgen in hoe verstandelijk beperkten hun zorg en ondersteuning ervaren.

 • Bijna negen op de tien gemeenteraadsleden gaan gebukt onder een (te) hoge werkdruk. De helft van alle raadsleden geeft aan onvoldoende tijd te hebben voor het naar behoren uitvoeren van het raadswerk. Onderzoek van Overheid in Nederland in opdracht van Raadslid.nu wijst uit dat een raadslid er op het moment 16,5 uur per week in steekt.

  Onvoldoende tijd voor raadswerk

  Bijna negen op de tien gemeenteraadsleden gaan gebukt onder een (te) hoge werkdruk. De helft van alle raadsleden geeft aan onvoldoende tijd te hebben voor het naar behoren uitvoeren van het raadswerk.

 • Burgers die ontevreden zijn over de zorg die ze ontvangen van hun gemeente, zouden op meer gronden formeel bezwaar moeten kunnen aantekenen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest meer procedures als dit advies van de commissie-Scheltema wet wordt. Dat hoeft helemaal niet, aldus de regeringscommissaris.

  Burger verdient betere rechtsbescherming

  Burgers die ontevreden zijn over de zorg die ze ontvangen van hun gemeente, zouden op meer gronden formeel bezwaar moeten kunnen aantekenen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest meer procedures als dit advies van de commissie-Scheltema wet wordt. Dat hoeft helemaal niet, aldus de regeringscommissaris.

 • Hoge zorgkosten, ouderenzorg, immigratiebeperking, verkleinen van inkomensverschillen en goed onderwijs moeten prioriteit hebben bij een nieuw kabinet. Dat blijkt uit het derde kwartaalbericht van 2017 van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), waarin het de stemming en de sociaal-maatschappelijke opvattingen van Nederlanders meet.

  Burgers: zorg en immigratie prioriteit

  Een nieuw kabinet moet aan de slag met de hoge zorgkosten, ouderenzorg, immigratiebeperking, verkleinen van inkomensverschillen en goed onderwijs. Dat blijkt uit het derde kwartaalbericht van 2017 van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), waarin de sociaal-maatschappelijke opvattingen van Nederlanders en hun stemming wordt gemeten.

 • Drie van de vier wethouders zijn per direct uit het Brunssumse college gestapt nadat een meerderheid van de raad instemde met het instellen van een bestuurscommissie die vermeende herindelingsplannen moet blokkeren.

  Coalitiepartij torpedeert college Brunssum

  Drie van de vier wethouders zijn per direct uit het Brunssumse college gestapt nadat een meerderheid van de raad instemde met het instellen van een bestuurscommissie die vermeende herindelingsplannen moet blokkeren. Burgemeester Luc Winants (CDA) vormt in zijn eentje het college. De resterende wethouder, wiens partij BCD (Brunssumse Christendemocraten) vóór de bestuurscommissie stemde, heeft geen stemrecht meer en treedt nu als adviseur op.

 • De gemeenteraad in Bladel heeft op advies van het college groen licht gegeven voor onderzoek naar een nieuwe bestuursvorm voor de gemeente en vier beoogde partners; een federatief verband. Voordat het überhaupt zover komt, zou daarvoor eerst de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Gemeentewet moeten worden aangepast.

  Onderzoek in Bladel naar 'federatie Kempen'

  De gemeenteraad in Bladel heeft groen licht gegeven voor onderzoek naar een nieuwe bestuursvorm voor de gemeente en vier beoogde partners; een federatief verband. Voordat het überhaupt zover komt, zou daarvoor eerst de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Gemeentewet moeten worden aangepast.

 • Het ministerie van Infrastructuur handelt volgens Gelderland niet correct in het proces rond de uitbreiding van Lelystad Airport. ,,Er zijn veel onverwachte verrassingen, daar maakt de provincie zich zorgen over'', aldus het Gelderse provinciebestuur dinsdag in een reactie op het nieuws dat het aantal vluchten boven Ede en de Zuid-Veluwe plotseling is verdubbeld. Gelderland en Ede wisten daar niets van, terwijl er wel steeds overleg is met verantwoordelijk staatssecretaris Sharon Dijksma.

  Gelderland boos over 'verrassingen' Lelystad Airport

  1 reactie

  Het ministerie van Infrastructuur handelt volgens Gelderland niet correct in het proces rond de uitbreiding van Lelystad Airport. 'Er zijn veel onverwachte verrassingen, daar maakt de provincie zich zorgen over', aldus het Gelderse provinciebestuur dinsdag in een reactie op het nieuws dat het aantal vluchten boven Ede en de Zuid-Veluwe plotseling is verdubbeld.

 • Voorlopig is het aan de decentrale overheden zelf om te bepalen hoe hoog het salaris is van een ingehuurde externe kracht. Dat zegt minister Plasterk over het feit dat er nog veel externen bij de overheid meer verdienen dan een minister. De vernieuwde Wet Normering Topinkomens moet door het nieuwe kabinet bekrachtigd worden.

  Hoog salaris externe nog steeds zaak van gemeente

  Het kabinet kan voorlopig niets doen aan hoge salarissen voor extern ingehuurde krachten bij de provincie of gemeente. De Wet Normering topinkomens (WNT) voorziet alleen in de beperking van loon van externe topfunctionarissen en ambtenaren in vaste dienst. De WNT geldt dus niet voor externen zonder het label ‘topfunctionaris’. Met als gevolg dat deze groep een hoog salaris mag ontvangen.

 • De SP-fractie van Hoorn en SP-wethouder Nel Douw hebben hun vertrouwen in afdelingsvoorzitter Yvonne Kostelijk opgezegd. Aanleiding vormen haar uitspraken op de landelijke partijraad zaterdag.

  SP Hoorn zegt vertrouwen in voorzitter op

  1 reactie

  De SP-fractie van Hoorn en SP-wethouder Nel Douw hebben hun vertrouwen in afdelingsvoorzitter Yvonne Kostelijk opgezegd. Aanleiding vormen haar uitspraken op de landelijke partijraad zaterdag.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers