of 59250 LinkedIn

Nieuws

 • Het gebiedsverbod dat in Den Haag geldt voor de omstreden imam Fawaz Jneid werkt. De afgelopen tijd is het rustig geweest rond de plekken waar hij zich ophield. Dat zegt de Haagse burgemeester Pauline Krikke.

  'Gebiedsverbod imam Den Haag werkt'

  Reageer

  Het gebiedsverbod dat in Den Haag geldt voor de omstreden imam Fawaz Jneid werkt. De afgelopen tijd is het rustig geweest rond de plekken waar hij zich ophield. Dat zegt de Haagse burgemeester Pauline Krikke.

 • Over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), heeft de Vereniging Ambtenaar & Recht (VA&R) de bundel Van ambtenaar naar ambtenaar uitgebracht. De bundel beoogt de verschillen van de Ambtenarenwet 2017 met de oude regeling van 1929 op een rij te zetten.

  Status exit, maar de term ambtenaar niet

  Over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), heeft de Vereniging Ambtenaar & Recht (VA&R) de bundel Van ambtenaar naar ambtenaar uitgebracht. Die belicht de gevolgen van de nieuwe wet voor de positie van de ambtenaar.

 • Het Burgercomité Haren heeft aangifte gedaan tegen de provincie Groningen wegens valsheid in geschrifte. Het is een nieuwe poging om te ontkomen aan een herindeling met de gemeenten Groningen en Ten Boer. Het is aan nu aan het OM of het de aangifte gaat oppakken.

  'Haren' doet aangifte tegen provincie Groningen

  Het Burgercomité Haren heeft aangifte gedaan tegen de provincie Groningen wegens valsheid in geschrifte. Het is een nieuwe poging om te ontkomen aan een herindeling met de gemeenten Groningen en Ten Boer. Het is nu aan het Openbaar Ministerie om te beslissen of er een rechtszaak komt.

 • Brabants gedeputeerde Christophe van der Maat: ‘Brabant heeft een turbulent jaar achter de rug. We zijn ons organisatorische huis met het oog op de toekomst aan het verbouwen en tegelijk hebben de provinciemedewerkers enorme prestaties geleverd. Het is gaaf dat ze zo worden beloond voor het harde werk dat ze verrichten.'

  ‘Wij maken als provincie het verschil’

  ‘Brabant heeft een turbulent jaar achter de rug. We zijn ons organisatorische huis met het oog op de toekomst aan het verbouwen en tegelijk hebben de provinciemedewerkers enorme prestaties geleverd. Het is gaaf dat ze zo worden beloond voor het harde werk dat ze verrichten. Het bestuursakkoord in 2015 hebben gesloten, is erg ambitieus. 

 • Gemeenten mogen niet zelf teksten gaan maken voor het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Het ministerie van Binnenlandse Zaken benadrukt dat gemeenten daarvoor de informatie van de Referendumcommissie moeten gebruiken.

  Gemeenten mogen niet zelf gaan ‘knutselen’

  Het is niet de bedoeling dat gemeenten zelf teksten gaan maken voor het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Het ministerie van Binnenlandse Zaken benadrukt dat gemeenten daarvoor de informatie van de Referendumcommissie moeten gebruiken.

 • De Stichting Geen Uitbreiding Vliegveld Beek gaat met een kort geding proberen een besluit van minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) over vliegveld Maastricht Aachen Airport (MAA) terug te draaien. De minister besloot in december het gebruik van de hele startbaan van MAA te gedogen, hoewel de inspraakprocedure nog gaande is en de vergunningsprocedure nog een jaar duurt.

  Kort geding tegen volledig gebruik startbaan Maastricht

  1 reactie

  De Stichting Geen Uitbreiding Vliegveld Beek gaat met een kort geding proberen een besluit van minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) over vliegveld Maastricht Aachen Airport (MAA) terug te draaien. De minister besloot in december het gebruik van de hele startbaan van MAA te gedogen, hoewel de inspraakprocedure nog gaande is en de vergunningsprocedure nog een jaar duurt.

 • De gemeenteraad van Heerhugowaard heeft ingestemd met een onderzoek naar een ambtelijke fusie met Langedijk. Eerder deed de Langedijkse raad dat. Het onderzoek moet in juni klaar zijn. Op basis daarvan nemen beide raden een definitief besluit over een ambtelijke fusie.

  Raden willen onderzoek naar ambtelijke fusie

  De raad van Heerhugowaard heeft ingestemd met een onderzoek naar een ambtelijke fusie met Langedijk. Eerder stemde de Langedijkse raad daar al mee in. Het onderzoek moet in juni klaar zijn. Op basis daarvan nemen beide raden een definitief besluit over een ambtelijke fusie.

 • De Tweede Kamer heeft een obstakel uit de weg geruimd voor het invoeren van burgemeestersverkiezingen. De Kamer besloot uit de Grondwet te schrappen dat de regering de burgemeester en de commissaris van de Koning benoemt. Als de Eerste Kamer instemt, is het straks veel eenvoudiger om de manier te veranderen waarop een burgemeester wordt aangesteld.

  Kamer schrapt benoemde burgemeester uit grondwet

  3 reacties

  De Tweede Kamer heeft een obstakel uit de weg geruimd voor het invoeren van burgemeestersverkiezingen. De Kamer besloot uit de Grondwet te schrappen dat de regering de burgemeester en de commissaris van de Koning benoemt. Als de Eerste Kamer instemt, is het straks veel eenvoudiger om de manier te veranderen waarop een burgemeester wordt aangesteld.

 • Burgemeesters Theo Weterings en Nol Kleijngeld (Tilburg en Waalwijk) zijn bij de Raad van State in hoger beroep tegen een uitspraak die burgemeesters oplegt meer onderzoek te doen voor zij een drugspand sluiten.

  Tilburg en Waalwijk naar RvS om drugspanden

  Burgemeesters Theo Weterings en Nol Kleijngeld (Tilburg en Waalwijk) zijn bij de Raad van State in hoger beroep tegen een uitspraak die burgemeesters oplegt meer onderzoek te doen voor zij een drugspand sluiten. Volgens de Rechtbank Zeeland-West-Brabant moeten burgemeesters aannemelijk maken dat een aangetroffen hoeveelheid drugs daadwerkelijk voor de handel bestemd is en niet voor eigen gebruik.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers