of 59236 LinkedIn

Nieuws

 • Het nieuwe kabinet wil afspraken maken met stedelijke regio’s over de aanpak van grote vraagstukken waar de samenwerkende overheden voor staan. Maar om te komen tot werkelijk effectieve, inhoudgedreven samenwerking tussen overheden en maatschappelijke partners moeten we anders kijken, denken en handelen, aldus Milo Schoenmaker, voorzitter van de vierde VNG Denktank.

  Regio vergt andere blik

  1 reactie

  Het nieuwe kabinet wil afspraken maken met stedelijke regio’s over de aanpak van grote vraagstukken waar de samenwerkende overheden voor staan. Maar om te komen tot werkelijk effectieve, inhoudgedreven samenwerking tussen overheden en maatschappelijke partners moeten we anders kijken, denken en handelen, aldus Milo Schoenmaker, voorzitter van de vierde VNG Denktank.

 • Een kwart van de Nijmeegse gemeenteraad valt voortijdig uit. Met de verkiezingen in maart 2018 volgt een nieuwe, forse aderlating. Zeventien raadsleden (44 procent) hebben aangegeven dat ze niet willen terugkeren in de nieuwe gemeenteraad. Onder de afzwaaiers zitten zowel veteranen die straks drie, vier en zelfs vijf termijnen hebben gediend, als jongelingen.

  Bijna helft Nijmeegse raad niet herkiesbaar

  10 van de 39 Nijmeegse raadsleden zijn voortijdig opgestapt, 17 geven aan dat ze een volgende termijn niet meer zien zitten. Waar de een vers bloed verwelkomt, ziet de ander het collectief geheugen verdwijnen.

 • Burgemeester van Utrecht Jan van Zanen legt zijn functie tijdelijk neer. Bij hem is prostaatkanker geconstateerd, schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad.

  Zieke burgemeester Utrecht stopt tijdelijk

  Reageer

  Burgemeester van Utrecht Jan van Zanen legt zijn functie tijdelijk neer. Bij hem is prostaatkanker geconstateerd, schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad.

 • Wethouder Tjebbe Vugts van Rheden heeft zijn ontslag ingediend na meldingen over zijn gedrag. De meldingen, afkomstig van ambtenaren, gaan over grensoverschrijdend gedrag, licht een woordvoerder van de gemeente toe.

  Wethouder weg wegens 'grensoverschrijdend gedrag'

  Reageer

  Wethouder Tjebbe Vugts van Rheden heeft zijn ontslag ingediend na meldingen over zijn gedrag. De meldingen, afkomstig van ambtenaren, gaan over grensoverschrijdend gedrag, licht een woordvoerder van de gemeente toe.

 • De provincie Noord-Holland heeft zich de maat laten nemen. Aan 55 externe partijen is gevraagd wat zij van de provincie vinden. Een van de veelgehoorde adviezen vanuit de zogeheten Omgevingsscan is dat de provincie meer lef moet tonen.

  Provincie moet meer lef tonen

  De provincie Noord-Holland heeft zich een spiegel laten voorhouden. Aan 55 externe partijen is gevraagd wat zij van de provincie vinden. Wat zijn de sterke en wat de zwakke punten van het ambtelijk apparaat. En vooral ook: wat kan beter. Een van de veelgehoorde adviezen vanuit de zogeheten Omgevingsscan is dat de provincie meer lef moet tonen.

 • Volgens Q-Park zijn de parkeertarieven die de gemeente Veenendaal in haar eigen drie parkeergarages met 936 plaatsen hanteert niet kostendekkend. De gemeente compenseert dat verlies met belastinggeld. Maar volgens de Wet markt en overheid mag een gemeente geen publieke middelen gebruiken voor activiteiten die een commercieel bedrijf ook uitvoert. Daarom wil de ACM dat Veenendaal haar tarieven aanpast of andere maatregelen neemt om te voldoen aan de wet.

  Veenendaal parkeert te goedkoop

  De gemeente Veenendaal moet op last van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de parkeertarieven voor haar parkeergarages verhogen. Daardoor wordt een eind gemaakt aan de oneerlijke concurrentie met Q-Park, de exploitant van twee Veenendaalse parkeergarages met in totaal 780 plaatsen die de kwestie bij de AFM aanhangig had gemaakt. 

 • Een verzoenende brief van burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem aan de gemeenteraad over de verziekte bestuurscultuur in Arnhem, is bij de oppositie volledig verkeerd gevallen.

  Ruzie in Arnhem woedt verder

  4 reacties

  Een verzoenende brief van burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem aan de gemeenteraad over de verziekte bestuurscultuur in Arnhem, is bij de oppositie volledig verkeerd gevallen. Waar Marcouch dinsdag voorstelde om binnenskamers persoonlijk met elkaar te praten over wederzijds onbegrip, heeft bijna de voltallige oppositie nu een openbaar raadsdebat afgedwongen. Het debat wordt maandag gehouden, aldus de raadsgriffier.

 • Lobbyen in gemeentenland werpt voor lokale lobbyisten nog weinig vruchten af, schrijven onderzoekers verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

  ‘Mismatch lokaal bestuur en lobby’

  Lobbyen in gemeentenland werpt voor lokale lobbyisten nog weinig vruchten af, schrijven onderzoekers verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Een mismatch van prioriteiten tussen lokale bestuurders en lobbyisten zou daar mede de oorzaak van zijn.

 • Onderzoek van Citisens / Necker van Naem in opdracht van Binnenlands Bestuur onder 880 raadsleden wijst uit dat zeker de helft van de zittende raadsleden gaat voor een nieuwe periode. Twee op de tien raadsleden geeft aan niet meer verkiesbaar te zijn.

  Raadslid houdt het krap zes jaar vol

  Van alle zittende raadsleden komt bijna de helft opnieuw op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Een kwart wil wel, maar wacht op het partijbestuur. Toch houdt een steeds kleiner deel het twee periodes of meer vol. 

 • Arnhem gaat het centrum sluiten voor dieselauto's van voor 2004. Daarmee maakt Arnhem de regels voor de milieuzone in de Gelderse hoofdstad nog strenger dan die in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam, zegt de gemeente. De stad wil de nieuwe regels zo snel mogelijk, maar in elk geval voor 2019 invoeren.

  Arnhem krijgt strengste milieuzone

  6 reacties

  Arnhem gaat het centrum sluiten voor dieselauto's van voor 2004. Daarmee maakt Arnhem de regels voor de milieuzone in de Gelderse hoofdstad nog strenger dan die in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam, zegt de gemeente. De stad wil de nieuwe regels zo snel mogelijk, maar in elk geval voor 2019 invoeren.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers