of 59232 LinkedIn

Nieuws

 • De provincie Drenthe wil Jetta Klijnsma als commissaris van de Koning. Het Drents parlement gaat haar voordragen bij de minister van Binnenlandse Zaken. Die gaat uiteindelijk over de benoeming.

  Drenthe draagt Klijnsma voor als CdK

  12 reacties

  De provincie Drenthe wil Jetta Klijnsma als commissaris van de Koning. Het Drents parlement gaat haar voordragen bij de minister van Binnenlandse Zaken. Die gaat uiteindelijk over de benoeming.

 • Amsterdam begint 20 oktober met het verwijderen van zogeheten deelfietsen. De gemeente heeft dat vrijdag in een brief laten weten aan de aanbieders van deze fietsen.

  Amsterdam verwijdert deelfietsen na 20 oktober

  Reageer

  Amsterdam begint 20 oktober met het verwijderen van zogeheten deelfietsen. De gemeente heeft dat vrijdag in een brief laten weten aan de aanbieders van deze fietsen.

 • Met een nieuw model wil de gemeente Rotterdam het risico beperken op toekomstige problemen met organisaties die voor een gemeente een publieke taak uitvoeren. Alle ambtenaren die met dergelijke op afstand gezette clubs te maken hebben, dienen voortaan bij te houden hoe die presteren.

  Beter zicht op externe partijen in Rotterdam

  Met een nieuw model wil de gemeente Rotterdam het risico beperken op toekomstige problemen met organisaties die voor een gemeente een publieke taak uitvoeren. Alle ambtenaren die met dergelijke op afstand gezette clubs te maken hebben, dienen voortaan bij te houden hoe die presteren.

 • Provincie Friesland verleent een subsidie van 98.500 euro aan het softwarebedrijf Lable, het bedrijf Tinybots en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Een sociale robot kan mogelijk mensen met beginnende dementie helpen in de dagelijkse zorg.

  Friesland trekt portemonnee voor sociale robot

  Provincie Friesland verleent een subsidie van 98.500 euro aan het softwarebedrijf Lable, het bedrijf Tinybots en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Een sociale robot kan mogelijk mensen met beginnende dementie helpen in de dagelijkse zorg.

 • Een eigenaar van twintig strandhuisjes in Kijkduin dreigt tussen twee botsende bestuurslagen te worden vermalen. De rechter haalde een streep door de omgevingsvergunning, toen de huisjes er al stonden. De gemeente verstrekte weliswaar een nieuwe vergunning, maar daar is Zuid-Holland boos over.

  Vergunningen strandhuisjes onder vuur

  Een eigenaar van twintig strandhuisjes in Kijkduin dreigt tussen twee botsende bestuurslagen te worden vermalen. De rechter haalde een streep door de omgevingsvergunning, toen de huisjes er al stonden. De gemeente verstrekte weliswaar een nieuwe vergunning, maar daar is Zuid-Holland boos over.

 • De provincie Noord-Holland gaat per direct de vergoedingen voor Statenleden van de SP op de bankrekening van de leden zelf storten en niet meer op rekening van de partij. Daarmee volgen ze het advies dat minister Plasterk van Binnenlandse Zaken samen met de VNG en het IPO deze week gaf in een brief aan alle gemeenten.

  Noord-Holland stopt betaling raadsvergoeding aan SP

  3 reacties

  De provincie Noord-Holland gaat per direct de vergoedingen voor Statenleden van de SP op de bankrekening van de leden zelf storten en niet meer op rekening van de partij. Daarmee volgen ze het advies dat minister Plasterk van Binnenlandse Zaken samen met de VNG en het IPO deze week gaf in een brief aan alle gemeenten. 

 • Aan de financiële solidariteitsregeling voor de jeugdzorg in de provincie Groningen komt een eind. Tien Groningse gemeenten doen per 2018 niet langer volledig mee. De inhoudelijke solidariteit blijft bestaan, maar financiële solidariteit zal eerder met buurgemeenten worden georganiseerd.

  Groningse gemeenten niet langer financieel solidair

  Tien Groningse gemeenten doen per 2018 niet langer volledig mee aan de financiële solidariteitsregeling voor de jeugdzorg. De inhoudelijke solidariteit blijft bestaan, maar financiële solidariteit zal eerder met buurgemeenten worden georganiseerd.

 • Het CDA in Rotterdam roept de gemeente op alert te zijn op oplopende spanningen rond de Turkse actiefilm Kurtlar Vadisi: Vatan die vrijdag officieel in première gaat in Amsterdam. De film, die al in Rotterdam is te zien en ook in 18 andere steden wordt vertoond, maakt de tongen los.

  Gemeenten alert rond vertoning Turkse film

  De Turkse actiefilm Kurtlar Vadisi: Vatan die vrijdag officieel in première gaat in Amsterdam, maar al in Rotterdam is te zien en ook in 18 andere steden wordt vertoond, maakt de tongen los. Het CDA in Rotterdam roept op tot alertheid voor oplopende spanningen in de Turkse gemeenschap. Ook in andere gemeenten is men alert.

 • De institutionele, financiële en democratische verhoudingen in ons land zijn uit balans. Volgens Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer bemoeit het rijk zich, ondanks de decentralisaties, te veel met de gemeenten. En de gemeenten wijzen te gemakkelijk naar het rijk als het verkeerd gaat. Hij spreekt van een huwelijkscrisis, voornamelijk veroorzaakt door ‘ondoorgrondelijke en onoverzichtelijke’ afspraken.

  'Huwelijkscrisis tussen rijk en gemeenten'

  De institutionele, financiële en democratische verhoudingen in ons land zijn uit balans. Het rijk bemoeit zich, ondanks de decentralisaties, te veel met de gemeenten. En de gemeenten wijzen te gemakkelijk naar het rijk als het verkeerd gaat.

 • Hoe voer je als beleidsambtenaar, wijkprofessional of buurtbewoner een gesprek met iemand met een verstandelijke beperking? De online gereedschapskist Praat met mij moet gemeenten handvatten geven om beter inzicht te krijgen in hoe verstandelijk beperkten hun zorg en ondersteuning ervaren.

  Praat met verstandelijk beperkten

  Hoe voer je als beleidsambtenaar, wijkprofessional of buurtbewoner een gesprek met iemand met een verstandelijke beperking? De online gereedschapskist Praat met mij die vandaag wordt gepresenteerd door Movisie, Stichting Prisma en stichting ABRI moet gemeenten handvatten geven om beter inzicht te krijgen in hoe verstandelijk beperkten hun zorg en ondersteuning ervaren.

 • Bijna negen op de tien gemeenteraadsleden gaan gebukt onder een (te) hoge werkdruk. De helft van alle raadsleden geeft aan onvoldoende tijd te hebben voor het naar behoren uitvoeren van het raadswerk. Onderzoek van Overheid in Nederland in opdracht van Raadslid.nu wijst uit dat een raadslid er op het moment 16,5 uur per week in steekt.

  Onvoldoende tijd voor raadswerk

  Bijna negen op de tien gemeenteraadsleden gaan gebukt onder een (te) hoge werkdruk. De helft van alle raadsleden geeft aan onvoldoende tijd te hebben voor het naar behoren uitvoeren van het raadswerk.

 • Burgers die ontevreden zijn over de zorg die ze ontvangen van hun gemeente, zouden op meer gronden formeel bezwaar moeten kunnen aantekenen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest meer procedures als dit advies van de commissie-Scheltema wet wordt. Dat hoeft helemaal niet, aldus de regeringscommissaris.

  Burger verdient betere rechtsbescherming

  Burgers die ontevreden zijn over de zorg die ze ontvangen van hun gemeente, zouden op meer gronden formeel bezwaar moeten kunnen aantekenen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest meer procedures als dit advies van de commissie-Scheltema wet wordt. Dat hoeft helemaal niet, aldus de regeringscommissaris.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers