of 59142 LinkedIn

Nieuws

 • De provincie Noord-Holland staat achter het advies van de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude om per 1 januari 2019 met elkaar te fuseren. Dit hebben gedeputeerde Staten (GS) laten weten aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  Provincie steunt fusie Noord-Hollandse gemeenten

  De provincie Noord-Holland staat achter het advies van de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude om per 1 januari 2019 met elkaar te fuseren. Dit hebben  gedeputeerde Staten (GS) laten weten aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • De rechtbank Den Haag beveelt de VNG een volledig en gedetailleerd overzicht te geven van derden buiten haar ledenkring die persoonsgegevens van twee personen hebben ontvangen evenals de herkomst van die gegevens te tonen. Twee personen hadden hierover een civiele procedure tegen de VNG hadden aangespannen.

  VNG moet herkomst persoonsgegevens tonen

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) moet een volledig en gedetailleerd overzicht geven van derden buiten haar ledenkring die persoonsgegevens van twee personen hebben ontvangen evenals de herkomst van die gegevens tonen. Dat beveelt de rechtbank Den Haag in een civiele procedure die twee personen tegen de VNG hadden aangespannen.

 • Gemeenteraden krijgen meer vrijheid om een wethouder niet te verplichten te verhuizen naar de gemeente waar hij of zij wethouder is. Dat heeft de ministerraad woensdag 24 mei besloten. Nu moeten gemeenteraden jaarlijks een gemotiveerd besluit nemen over de ontheffing van dit zogenaamde woonplaatsvereiste, dat is vastgelegd in de Gemeentewet.

  Kabinet: gemeente gaat over woonplaats wethouder

  Gemeenteraden krijgen meer vrijheid om een wethouder niet te verplichten te verhuizen naar de gemeente waar hij of zij wethouder is. Dat heeft de ministerraad woensdag 24 mei besloten. Nu moeten gemeenteraden jaarlijks een gemotiveerd besluit nemen over de ontheffing van dit zogenaamde woonplaatsvereiste, dat is vastgelegd in de Gemeentewet.

 • Leidt de wirwar aan samenwerkingsverbanden waarin gemeenten functioneren inderdaad tot veel bestuurlijke drukte, onderling wantrouwen, weinig effectiviteit en een democratisch gat? Dat valt enorm mee, zo blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Twente.

  Regionale verbanden hollen lokaal bestuur niet uit

  Leidt de wirwar aan samenwerkingsverbanden waarin gemeenten functioneren inderdaad tot veel bestuurlijke drukte, onderling wantrouwen, weinig effectiviteit en een democratisch gat? Dat valt enorm mee, zo blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Twente.

 • Dat blijkt uit een steekproef van Binnenlands Bestuur in samenwerking met adviesbureau Over Morgen onder 14 gemeenten. Op de vraag hoe groot de kans wordt geacht dat de streefdatum daadwerkelijk wordt gehaald, antwoordt 1 op de 3 wethouders dat de kans maximaal 50 procent is. 1 op de drie wethouders schat de kans op hooguit 25 procent. De deadlines die de gemeenten zichzelf hebben gesteld verschillen overigens aanzienlijk: ze variëren van 2020 tot 2050.

  Duurzame ambities gemeenten weinig reëel

  Veel gemeenten hebben torenhoge ambities het maatschappelijk vastgoed snel energieneutraal te maken. Verantwoordelijk wethouders twijfelen echter aan het realiteitsgehalte van die doelstelling. De reden: gebrek aan financiële middelen en mensen. 

 • Dick Schoof, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft naar aanleiding van de terreuraanslag in Manchester gesproken met de Nederlandse evenementensector en de politie. De conclusie is dat de evenementen gewoon doorgaan, maar er is wel extra waakzaamheid.

  Evenementen in het land gaan door

  4 reacties

  Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Dick Schoof meldt na afloop van overleg met de evenementensector dat alle partijen ,,extra alert'' zullen zijn. Hij voerde dinsdagmiddag overleg met de politie en organisatoren van grootschalige evenementen als popconcerten, muziekfestivals en dergelijke. Dat overleg hield verband met de aanslag van maandagavond in Manchester.

 • De onderhandelaars heffen het glas op het akkoord

  Akkoord bereikt over cao provincies

  Goede afspraken over de persoonlijke ontwikkeling van provincieambtenaren en duurzame arbeidsplaatsen zijn de belangrijkste punten in het onderhandelaarsakkoord dat de vakbonden en het IPO vandaag sloten. Qua salaris gaan de provincieambtenaren er ook op vooruit. Dit jaar stijgt het loon 2,0 procent, volgend jaar 1,3 procent. Daarnaast is er in september een eenmalige uitkering van 500 euro.

 • De gemeente Hengelo geeft een 83-jarige vrouw op grond van de Wmo toch geld voor de aanleg van een traplift, nadat de rechter bepaalde dat de woningcorporatie geen toestemming hoeft te geven voor een aanpassing in de gemeenschappelijke ruimte van een wooncomplex.

  Rechter fluit gemeente Hengelo terug

  Gemeenten hebben geen toestemming van de woningcorporatie nodig om een aanpassing in een gemeenschappelijke ruimte van een wooncomplex toe te staan voor de uitvoering van de Wmo. Dat zegt de rechtbank Overijssel in een zaak van een 83-jarige vrouw tegen de gemeente Hengelo.

 • De VNG wil dat gemeenten straks meer mogelijkheden krijgen om bij een vergunningaanvraag te kiezen voor de uitgebreide behandelprocedure. Anders zal volgens de vereniging de inspraak van burgers bij complexe projecten door de Omgevingswet eerder worden beperkt dan – zoals de bedoeling was – versterkt. Volgende week dinsdag (30 mei) buigt de Eerste Kamer zich over de ontwerpbesluiten van de nieuwe wet.

  Inspraak bij Omgevingswet in het geding

  De VNG wil dat gemeenten straks meer mogelijkheden krijgen om bij een vergunningaanvraag te kiezen voor de uitgebreide behandelprocedure. Anders zal volgens de vereniging de inspraak van burgers bij complexe projecten door de Omgevingswet eerder worden beperkt dan – zoals de bedoeling was – versterkt. Volgende week dinsdag (30 mei) buigt de Eerste Kamer zich over de ontwerpbesluiten van de nieuwe wet.

 • Enkele honderden Amsterdammers hebben zaterdag betoogd tegen de erfpachtplannen van het gemeentebestuur. 'Weg ermee', riepen ze voor het stadhuis over de wijzigingen die verantwoordelijk wethouder Eric van der Burg (VVD) wil doorvoeren.

  Tegenstanders erfpachtplan roeren zich weer

  Reageer

  Enkele honderden Amsterdammers hebben zaterdag betoogd tegen de erfpachtplannen van het gemeentebestuur. 'Weg ermee', riepen ze voor het stadhuis over de wijzigingen die verantwoordelijk wethouder Eric van der Burg (VVD) wil doorvoeren.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers