of 59232 LinkedIn

Van wie is de Zorgacademie Midden-Brabant?

Reageer

Hoe zou het bestuur van een netwerkorganisatie ingericht moeten worden? Marjolein de Leeuw – Reulen, directeur van de School voor Gezondheidszorg van het ROC Tilburg, deed in haar thesis  voor de Master of Public Management van TIAS onderzoek naar de netwerkgovernance van de Zorgacademie Midden-Brabant.

De zorgsector krijgt in de toekomst te maken met een tekort aan personeel. Om tijdig voldoende goed personeel op te leiden, werken zorginstellingen en beroepsonderwijs voor de zorg in Midden-Brabant aan een ‘Zorgacademie’. Hierin wordt kennis en kunde gebundeld. Als organisatievorm voor de academie werd enige jaren geleden gekozen voor een netwerkorganisatie om deze vervolgens gaandeweg bottom-up op te bouwen. Op het moment dat de structuur van de Zorgacademie op hoofdlijnen stond, wierp zich de vraag op hoe het bestuur van de netwerkorganisatie – de netwerkgovernance –  ingericht moest worden. Deze vraag koos De Leeuw-Reulen voor haar thesis in het kader van de opleiding Executive Master in Public and Non-Profit Management (MPM) van TIAS.

 

De vraag hoe het bestuur van een netwerkorganisatie in te richten kon worden vertaald naar de de vraag hoe invulling te geven aan de vijf kernelementen van besturen: sturing, beheersing, toezicht, verantwoording en transparantie. Uit de literatuur bleek dat de wijze waarop aan deze kernelementen invulling gegeven dient te worden afhankelijk is van de gekozen vorm van de netwerkorganisatie: een zelfregulerend netwerk (niemand heeft formeel de regie), een leider-organisatie-netwerk (de regie wordt gevoerd door een organisatie binnen het netwerk) en een netwerk-administratieve-organisatie (de regievoerder is een aparte organisatie die namens de zorgorganisaties formeel de regie voert). Deze keuze bleek weer afhankelijk van de mate waarin de deelnemende organisaties zich gezamenlijk eigenaar voelen van de Zorgacademie. Bij een geringe mate van gedeeld eigenaarschap past een zelfregulerend netwerk. Een netwerk-administratieve-organisatie sluit aan op een hoge mate van gezamenlijkheid. 

                                   


Met welke vraagstukken houden publieke managers zich bezig en welke antwoorden hebben ze op deze vragen? In de bundel ‘Verantwoorden, veranderen en vertrouwen’ geven negen alumni van de Executive Master in Public and Non-Profit Management (MPM) een beeld van vraagstukken waar publieke managers in de huidige tijd mee worden geconfronteerd. Deze week 'Van wie is de Zorgacademie Midden-Brabant?' van Marjolein de Leeuw-Reulen, directeur van de School voor Gezondheidszorg van het ROC Tilburg.


 

De vraag naar de inrichting van het bestuur van de netwerkorganisatie bleek aldus eenvoudig uiteen leggen in drie opeenvolgende deelvragen: in welke mate is er sprake van gedeeld eigenaarschap, welke vorm van netwerkorganisatie sluit daarop aan en welke invulling van de kernelementen van besturen hoort daarbij?

 

Dat de praktijk weerbarstiger kan zijn dan de theorie ondervond De Leeuw-Reulen toen zij de Zorgacademie trachtte te typeren. Deze bleek zowel kenmerken te bevatten van een zelfregulerend netwerk als een leider-organisatie-netwerk en een netwerk-administratieve-organisatie. Uit een nadere verkenning onder de bestuurders van de deelnemende organisaties naar de gewenste vorm van netwerkorganisatie bleek  eensgezindheid over het belang van gezamenlijkheid.  Ook bleek echter dat onder deze eensgezindheid een variatie aan interpretaties van 'gezamenlijkheid' en gevoelens van onzekerheid over het eigenaarschap van het netwerk schuil ging . . Reden voor De Leeuw-Reulen om een stap terug te doen in  ontwikkeling van de netwerkorganisatie en de deelnemende organisaties de vraag voor te leggen: van wie is de Zorgacademie?

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Afbeelding

Warandelaan 2, Tias Building

5037 AB Tilburg

T 013 466 86 00

www.tias.edu

Meer nieuws

Master of Public and Non-Profit Management

Whitepapers

Afbeelding

Persoonlijk studieadvies

Wilt u weten welke opleiding het best bij u past?

Onze programma-adviseur Esther van Zijp bespreekt graag uw ambities en doelstellingen met u.

 

013 466 86 41 / e.vanzijp@tias.edu