of 59250 LinkedIn

Prof.dr. Marc Vermeulen

Expertisegebieden: Health & Education (Education Management, Innovation, Strategy), Strategy & Innovation

 

Biografie

Prof. dr. Marc Vermeulen (1958) is academic director van de leergang Strategy, Innovation and Governance voor topbestuurders in het publieke domein. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor enkele programma’s voor onderwijsmanagers. Aan TIAS doceert hij zowel over strategische ontwikkelingen in het publieke domein als over de methoden en technieken om deze ontwikkelingen te analyseren en te voorspellen.
Hij is zowel aan Tilburg University als aan de Open Universiteit Nederland hoogleraar onderwijssociologie met daarbinnen een specialisme in het toegepast onderzoek op het gebied van het onderwijsstelsel en de relatie met omliggende sociale en economische systemen. Een belangrijk toepassingsgebied is de arbeidsmarkt van de onderwijssector zelf (o.a. lerarentekort, opleiding leraren, HRM).
Zijn werkgebied verbreedt zich inmiddels naar andere publieke domeinen (o.a. zorg, volkshuisvesting, openbaar bestuur). Hij is gespecialiseerd in strategische analyses en toekomstverkenningen en werkt hij regelmatig als adviseur voor grote (onderwijs-) instellingen en voor de overheid in Nederland. Op dit gebied werkte hij ook regelmatig in het buitenland. Zo was hij o.a. als wetenschappelijk adviseur betrokken bij de grootschalige internationale toekomstverkenning van het onderwijs die de OECD uitvoerde (Schooling for Tomorrow) en adviseerde hij onlangs het Zuid-Afrikaanse ministerie van Rekenschap & Evaluatie .

 
Naast zijn hoofdfunctie bij TIAS werkt hij als vrij gevestigd adviseur en toezichthouder in het publieke domein. Hij is of was betrokken bij complexe adviestrajecten op het gebied van onder meer
• Macrodoelmatigheid van het onderwijsstelsel;
• Kwaliteit hoger onderwijs;
• Professionaliteit van leraren
• Onderwijstijd

Tot eind 2012 was hij directeur van IVA Beleidsonderzoek en Advies, een aan Tilburg University gelieerd onderzoeksinstituut dat zich specialiseert in toegepast onderzoek naar complexe beleidsproblemen en daarmee samenhangende adviesvraagstukken onder meer op het gebied van arbeid, onderwijs, veiligheid, zorg en welzijn, cultuur en sociale zekerheid.
Hij is voorzitter van de Raad van Toezicht van het Wellantcollege (groen vmbo/mbo), lid van de raad van commissarissen van Zayaz (woningbouwcorporatie Den Bosch) en lid van de raad van Toezicht van Signum (basisonderwijs Den Bosch e.o.).
Daarnaast maakt hij deel uit van een aantal advies- en accreditatiecommissies op het gebied van (de kwaliteit van) onderwijsonderzoek en van het hoger onderwijsbestel.

 

Publicaties

 • Vermeulen, M. (2012). Vakmanschap en verantwoordelijkheid. G. Minderman, R.Goodijk & S. van den Berg (red.). Waar is de raad van toezicht? Deel II: Een bundel van visies en ideeën. Den Haag, Nederland:Boom Lemma.
 • Vermeulen, M. (2012). De Pest in reputatie. Tijdschrift voor hoger onderwijs en management TH&MA, 3, 32-37.
 • Vermeulen, M. (2012). De betekenis van het kwetsbare proces van duurzaam innoveren in het glazen onderwijshuis. D.van den Berg et al (red.). Duurzaam innoveren binnen smalle marges. Alphen a.d.Rijn, Nederland: Kluwer/Mesofocus.
 • Linden, W. van der, A.Bakx, A.Ros, D.Beijaard & M.Vermeulen (2012). Student teachers’ development of a positive attitude towards research and research knowledge and skills. European Journal of Teacher Education, 1–19.
 • Vermeulen,M. (2011). Vakmanschap in de etalage.Tijdschrift voor hoger onderwijs en management TH&MA, 3, 15-20.
 • Grenzeloos vloeibaar. Gemeenten en grenzen, het is al tijden een issue

  Grenzeloos vloeibaar

  Reageer

  Ik kan me de tijd nog herinneren dat er sterke verhalen verteld werden over achtervolgingen door de gemeentepolitie: als je de gemeentegrens over was, mochten ze niks meer doen en was je veilig op je Puch Maxi. Gemeenten en grenzen, het is al tijden een issue. 

 • Feiten en beleid

  1 reactie

  In de 17de en 18de eeuw maakten biologen hele gedetailleerde tekening van planten. U kent ze wel, ze hangen vaak aan de muur van hotelkamers. Op die tekeningen stonden alle verschijningsvormen die zo’n plant kan aannemen, bloesem en vrucht, bloei en verwelking tegelijkertijd. Ze waren informatief, kunstig gemaakt maar weinig feitelijk, een plant kan immers niet bloeien en verwelken tegelijkertijd.

 • Niet normaal, zeg

  Reageer

  In de jaren 20-30 van de vorige eeuw kreeg ir. Lely (zoon van de beroemde minister) opdracht om de Maas te normaliseren. Dat was toen een wilde en onstuimige rivier die regelmatig buiten de oevers trad (vooral in Noord-Limburg) en (daardoor) ook lastige bevaarbaar was.

 • De overheid als je beste vriend

  1 reactie

  We hebben al het liefste ziekenhuis van Nederland, en als je de gemiddelde reclame mag geloven dan is de autodealer je beste vriend. Bij IKEA spotjes ruik je de gebakken appeltaart bijna uit je televisie komen. Intimiteit, warmte en aandacht zijn kenmerken die goed verkopen. Op zich niet zo raar in een samenleving waar individualiteit steeds centraler staat en een veelheid aan materiële voorzieningen verwezenlijkt zijn. Maslow leerde ons al dat dan de hoger orde aandacht vergt.

 • Balanceeroefening van business & society

  Reageer

  AfbeeldingPublieke organisaties en private bedrijven zijn allebei op zoek naar nieuwe businessmodellen, zegt hoogleraar Marc Vermeulen. En in die zoektocht kunnen ze veel van elkaar leren.

   

  Goed doen wordt door bedrijven steeds belangrijker gevonden. Het is een reactie op de financiële crisis. Organisaties doen het niet meer voor het geld alleen, ze hebben gemerkt dat sturen op financieel rendement niet het gewenste resultaat oplevert. Bedrijven willen ook waarde leveren voor mensen en milieu.

 • Kansloze loonkostensubsidies

  2 reacties

  AfbeeldingHet aanwenden van subsidies om arbeid aan de onderkant van arbeidsmarkt goedkoper te maken vindt hoogleraar Marc Vermeulen geen duurzame oplossing.

   

  Het CPB komt met een voorstel om arbeid aan de onderkant van de arbeidsmarkt met subsidies goedkoper te maken. Daarmee hoopt het CPB meer mensen in te schakelen die nu langs de kant staan. Ze doet dat in een rapport onder de titel Kansrijk arbeidsmarktbeleid. Minister Asscher van sociale zaken reageert positief. Dat doen ook de gemeentes: zij voelen immers als eerste de uitkeringsdruk van (langdurige) werkloosheid en die is nu eenmaal geconcentreerd aan de onderkant. Goed nieuws dus? Vooral weinig innovatief nieuws is mijn stelling. En daarmee is dit geen duurzame oplossing.

 • Je hebt een heel dorp nodig om een kind op te voeden

  Reageer

  AfbeeldingOppervlakkig beschouwd lijkt dit Afrikaanse spreekwoord in de Nederlandse gemeenten ruimschoots waargemaakt te worden, met verregaande decentralisaties in onderwijs, opvoeding en zorg. Verantwoordelijkheden worden lager in de samenleving gelegd waardoor het dorp (de gemeente) een veel belangrijkere rol gaat spelen,  zij het dat het dorp wel een beetje de kluts kwijt is op dit moment. 

Contactgegevens

Afbeelding

Warandelaan 2, Tias Building

5037 AB Tilburg

T 013 466 86 00

www.tias.edu

Master of Public and Non-Profit Management

Whitepapers

Afbeelding

Persoonlijk studieadvies

Wilt u weten welke opleiding het best bij u past?

Onze programma-adviseur Esther van Zijp bespreekt graag uw ambities en doelstellingen met u.

 

013 466 86 41 / e.vanzijp@tias.edu