of 59232 LinkedIn

Bestuurskracht gevraagd voor regionale kenniscentra

Reageer

Wat is de bestuurskracht van de 9 regionale kenniscentra handhaving? Ad van Mierlo, manager van een van deze regionale kenniscentra, deed in zijn thesis die hij schreef ter afronding voor de Master of Public Management van TIAS onderzoek hiernaar.

Het Nederlandse socialezekerheidsstelsel behoort tot een van de beste in de wereld, maar het stelsel staat onder druk als gevolg van de economische crisis en de tekorten op de overheidsbegroting. Het Rijk hecht aan de handhaving van wet- en regelgeving in het sociale domein vanuit de zorg voor een doel- en rechtmatige besteding van overheidsmiddelen. Om gemeenten hierin te ondersteunen heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) negen regionale kenniscentra handhaving (RCF’s) opgericht die tezamen een landelijk dekkend netwerk vormen. Het ministerie van SZW heeft de bestuurlijke regie over de RCF’s overgedragen aan de Regionale Platforms Fraudebestrijding (RPF’s) samengesteld uit vertegenwoordigers van de regiogemeenten en hun handhavingspartners zoals de Belastingdienst, de politie, het UWV, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Inspectie SZW.

 

Ad van Mierlo is manager van een van de negen regionale kenniscentra in Nederland. Hij vermoedde een relatief beperkte betrokkenheid van gemeentelijke bestuurders bij de handhaving binnen het domein van de sociale zekerheid en vreesde voor een tekort aan bestuurskracht van de RPF’s. Reden om de bestuurskracht van de RPF’s aan een nader onderzoek te onderwerpen. 

                                          

Met welke vraagstukken houden publieke managers zich bezig en welke antwoorden hebben ze op deze vragen? In de bundel ‘Verantwoorden, veranderen en vertrouwen’ geven negen alumni van de Executive Master in Public and Non-Profit Management (MPM) een beeld van vraagstukken waar publieke managers in de huidige tijd mee worden geconfronteerd. Deze week 'Van wie is de Zorgacademie Midden-Brabant?' van Marjolein de Leeuw-Reulen, directeur van de School voor Gezondheidszorg van het ROC Tilburg.]


De literatuur bood geen modellen voor bestuurskracht van horizontale samenwerkingsverbanden als de RPF's/RCF'S. Vanuit verschillende invalshoeken in de literatuur stelde Van Mierlo zelf een model samen dat hij als instrument gebruikte voor het meten van de bestuurskracht van de RPF's. Zijn vrees dat de bestuurskracht van de RPF's ontoereikend was bleek gegrond. De geringe betrokkenheid van gemeentelijke bestuurders was één van meerdere oorzaken hiervan. De onderzoeksresultaten waren niet positief maar boden Van Mierlo aanknopingspunten voor de versterking van de bestuurskracht van de RPF's; de noodzakelijke versterking, aldus Van Mierlo. Immers de complexiteit van de huidige samenleving vraagt professioneel opererende en soepel samenwerkende organisaties en bovenal krachtig bestuur!

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Afbeelding

Warandelaan 2, Tias Building

5037 AB Tilburg

T 013 466 86 00

www.tias.edu

Meer nieuws

Master of Public and Non-Profit Management

Whitepapers

Afbeelding

Persoonlijk studieadvies

Wilt u weten welke opleiding het best bij u past?

Onze programma-adviseur Esther van Zijp bespreekt graag uw ambities en doelstellingen met u.

 

013 466 86 41 / e.vanzijp@tias.edu