of 59232 LinkedIn

Wijziging Wob ter voorkoming van misbruik

Reageer
 

Minister Plasterk heeft op 10 december jl. een wetsvoorstel (zie voorstel en memorie van toelichting) ingediend*, waarin maatregelen zijn opgenomen om het misbruik van de Wob tegen te gaan. Het wetsvoorstel bevat meer maatregelen dan die afgelopen zomer door de Minister waren aangekondigd in een kamerbrief.

Het gaat om de volgende maatregelen:

 

  1. De in de Awb neergelegde dwangsomregeling is niet (langer) van toepassing op de Wob;
  2. De bestuursrechter kan bij omvangrijke verzoeken de beslistermijn bepalen waarbinnen alsnog een besluit moet worden genomen, indien een beroep tegen het niet tijdig beslissen gegrond wordt verklaard (afwijking van artikel 8:55d, eerste lid Awb);
  3. De bestuursrechter kan de standaard beslistermijn van twee weken bij verzoeken waar de beslistermijn is verstreken als gevolg van de wijze van indiening van het verzoek (bijv. ‘verstopte’ wob-verzoeken) verruimen, indien een beroep tegen het niet tijdig beslissen gegrond wordt verklaard (afwijking van artikel 8:55d, eerste lid Awb);
  4. De bestuursrechter kan bepalen, dat vergoeding van de proceskosten achterwege blijft als de opstelling van de verzoeker ertoe heeft geleid, dat geen overeenstemming is bereikt over de opschorting van de beslistermijn zowel in de primaire fase als in de bezwaarfase;
  5. De bestuursrechter kan bepalen, dat vergoeding van de proceskosten achterwege blijft als de beslistermijn is verstreken als gevolg van de wijze van indiening van het verzoek.

 

Voormelde maatregelen zijn in belangrijke mate vergelijkbaar met de anti-misbruikmaatregelen uit het initiatiefswetsvoorstel Wet open overheid (dossiernummer 33 328). Omdat dit initiatiefwetsvoorstel omvangrijker is dan het onderhavige wetsvoorstel, zal volgens Plasterk het onderhavige wetsvoorstel eerder tot wet worden verheven. Daarmee zal eerder paal en perk kunnen worden gesteld aan het op innen van dwangsommen gerichte misbruik van de Wet dwangsom in het kader van de Wob.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
















Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding