of 59232 LinkedIn

Wet Gemeenschappelijke Regelingen

Reageer

AfbeeldingAfbeeldingmr. P.L.G. Haccou (Patrick), mr. E.I. Speelman (Erin)

 

ABRvS 3 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4372

In deze zaak is de gemeente uit een gemeenschappelijke regeling getreden. Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling heeft bij besluit van 13 december 2012 de door de gemeente te betalen frictiekosten in verband met de uittreding vastgesteld. Het door de gemeente ingesteld administratief beroep is niet ontvankelijk verklaard omdat het administratief beroep te laat zou zijn ingediend. Vervolgens wordt ook het ingesteld beroep bij de rechtbank ongegrond verklaard.

Voor de beantwoording van de vraag of het administratief beroep van de gemeente inderdaad te laat is ingesteld, is van belang op welke wijze het besluit van 13 december 2012 bekend diende te worden gemaakt. Allereerst oordeelt de Afdeling dat het besluit tot vaststelling tot de frictiekosten, anders dan het besluit tot uittreding, een beschikking is. Slechts de gemeente wordt rechtstreeks door het beoogde rechtsgevolg van het besluit geraakt, waardoor toezending aan de gemeente volstaat. Het besluit hoeft niet, zoals bij het besluit tot uittreding het geval zou zijn geweest, aan de bewoners van de gemeente bekend te worden gemaakt.

 

Daarnaast oordeelt de Afdeling dat de inhoud van het besluit van 13 december 2012 in de door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling  aan de gemeente toegezonden brief voldoende kenbaar is gemaakt en dat daarmee het besluit op juiste wijze aan de gemeente bekend is gemaakt. Dat het besluit van 13 december 2012 niet zelf aan de gemeente is verzonden doet aan het voorgaande niet af.

 

Tot slot oordeelt de Afdeling dat nu het administratief beroep van de gemeente terecht niet-ontvankelijk is verklaard, mocht worden afgezien van het houden van een hoorzitting.  Ook het hoger beroep van de gemeente wordt ongegrond verklaard.

 

Ten tijde van het schrijven van deze bijdrage en op het moment van wijzen van voornoemde uitspraak, was de huidige Wet Gemeenschappelijke Regeling nog van kracht. Op 1 januari 2015 is echter het wetsvoorstel “Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en een aantal andere wetten in verband met de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur en de invoering van de bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid, alsmede regeling van diverse onderwerpen” (nr. 33 597) in werking getreden (Stb. 306 , 2014 en Stb. 466 , 2014).

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding