of 59250 LinkedIn

Verzoek schadevergoeding gedurende beroepsprocedure schadeveroorzakend besluit

Reageer
 

Rb Overijssel 18 augustus 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:3815

Uit deze uitspraak volgt de praktische aanpak van de rechtbank Overijssel in een kwestie waar om vergoeding van de schade werd verzocht gedurende de beroepsprocedure tegen het besluit dat de schade zou hebben veroorzaakt.  Hiermee geeft de rechtbank toepassing aan de op 1 juli 2013 in werking getreden Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (Wns).

De rechtbank merkt in deze zaak een verzoek om schadevergoeding aan als een verzoekschrift als bedoeld in artikel 8:92 van de Awb, gelezen in samenhang met artikel 8:91 van de Awb. Het verzoek is gedaan hangende het beroep tegen het gestelde schadeveroorzakende besluit tot het vergoeden van schade als bedoeld in artikel 8:88, eerste lid, aanhef en onder a, van de Awb.

 

In deze procedure komt vast te staan dat de Raad van Bestuur van het UWV ten onrechte geen maatregel heeft opgelegd in een dossier waarin een werknemer zich niet aan zijn sollicitatieplicht had gehouden. Vanwege het voorgaande moet het UWV de overheidswerkgever, eiseres in deze procedure, de schade vergoeden die zij heeft geleden als gevolg van het niet opleggen van een maatregel. Met deze uitspraak van de rechtbank is de aansprakelijkheid vast komen te staan.  Het UWV zal met inachtneming van deze uitspraak een nieuwe beslissing op  bezwaar dienen te nemen. In deze beslissing op bezwaar zal het UWV aandacht moeten besteden aan de omvang van de schade.  Tegen deze beslissing op bezwaar staat vervolgens weer beroep en hoger beroep open.  Al met al een mooi voorbeeld van de Wns in de praktijk.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding