of 59232 LinkedIn

Social return: daar waar dat ten koste gaat van de bestaanszekerheid van mensen mét een baan, schiet het zijn doel voorbij!

Reageer

Afbeeldingmr. T.G. Zweers-te Raaij (Dorien)

 

Social return is er niet op gericht om een deel van het vaste personeel door werklozen te vervangen, zo schrijft Minister Asscher in zijn brief van 1 oktober 2014 aan de Tweede Kamer over ‘het verschijnsel verdringing en de concrete maatregelen die het kabinet neemt om verdringing te voorkomen en tegen te gaan’. In deze brief wordt ingegaan op diverse vormen van verdringing. Eén van die vormen van verdringing kan aan de orde zijn als gevolg van het opnemen van een social return verplichting in geval van de uitvoering van een opdracht die is verkregen na een aanbestedingsprocedure.

Social return bij aanbestedingen betekent dat sociale voorwaarden in het aanbestedingsdocument worden gesteld  - en dat kan op verschillende manieren, zoals in de vorm van een bijzondere uitvoeringsvoorwaarde - op grond waarvan bedrijven bijvoorbeeld een bepaald percentage van de waarde van de opdracht moeten besteden aan het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 

De Minister geeft aan dat het UWV bij de toets bij ontslag wegens bedrijfseconomische gronden altijd let op het vervallen van arbeidsplaatsen. In het geval dat de werkgever voornemens is om een deel van het bestaande werk door andere werknemers (bijvoorbeeld uitkeringsgerechtigden) te laten vervullen, is geen sprake van vervallen van arbeidsplaatsen en zal het UWV niet overgaan tot verstrekken van een ontslagvergunning, aldus de Minister.

De Minister merkt daarnaast ook nog op dat bij de rijksoverheid het streven 5% social return per aanbesteding is, maar dat hiervan kan worden afgeweken als verdringing toch dreigt op te treden. Volgens de Minister is bij de rijksoverheid in dat geval de afspraak dat het percentage wordt aangepast of dat zelfs geheel wordt afgezien van social return.

 

Gelet op hetgeen de Minister schrijft, doen aanbestedende diensten er dus verstandig aan om in het kader van een specifieke aanbesteding goed te onderzoeken of social return kan leiden tot verdringing in welk geval aanpassing van het percentage of zelfs geheel afzien van social return in die specifieke aanbesteding op zijn plaats lijkt te zijn.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding