of 59232 LinkedIn

Samenloop planschade/onteigening; vergoeding van schade anderszins verzekerd?

Reageer

Afbeeldingmr. B.S. ten Kate (Bas)

 

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 16 juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2613

Een kampeerbedrijf vraagt om vergoeding van de schade die is ondervonden in verband met de wijziging van de bestemming van een deel van de tot het kampeerbedrijf behorende gronden. De bestemmingswijziging houdt verband met de aanleg van de binnenring Parkstad Limburg. Het verzoek wordt afgewezen met het argument dat vergoeding van de schade anderszins is verzekerd. Op het moment dat de gemeente omtrent het verzoek besliste had de rechtbank al onherroepelijk over die onteigening had besloten. Over de omvang van de schadeloosstelling was echter nog niet onherroepelijk beslist.

De rechtbank is het met de gemeente eens, maar de Afdeling vernietigt de uitspraak van de rechtbank. Zij overweegt daartoe dat nog niet onherroepelijk over de omvang van de schadeloosstelling is besloten en dat daarom niet met zekerheid kan worden gezegd dat de vergoeding waarop de exploitant ten titel van planschade aanspraak zou kunnen maken in die schadeloosstelling zal zijn begrepen. Bovendien wordt er op gewezen dat bij het bepalen van de schadeloosstelling niet dezelfde peildatum dient te worden gehanteerd als bij het vaststellen van de tegemoetkoming in planschade. Dat betekent volgens de Afdeling dat niet kan worden uitgesloten dat de planschadevergoedingsprocedure ten opzichte van de onteigeningsprocedure aanvullende betekenis kan hebben. De Afdeling draagt de gemeente op om opnieuw over het verzoek te beslissen nadat onherroepelijk over de in de onteigening toe te kennen schadeloosstelling is geoordeeld.

 

Deze uitspraak heeft grote praktische consequenties. De uitspraak brengt immers met zich dat een verzoek om planschade niet afgewezen kan worden enkel met een verwijzing naar de onteigeningsprocedure en de daarin verzekerde volledige schadeloosstelling. De Afdeling verlangt kennelijk dat wordt vastgesteld dat de schadeloosstelling de vergoeding waarop de belanghebbende aanspraak kan maken ten titel van planschade volledig dekt. Alleen dan kan het verzoek worden afgewezen met het argument dat vergoeding van planschade anderszins is verzekerd. Omdat bij de vaststelling van planschade en de taxatie van de schadeloosstelling bij onteigening verschillende peildata gelden zal deze situatie zich niet gauw voordoen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding