of 59232 LinkedIn

Planschade. Passieve risicoaanvaarding

Reageer

Afbeeldingmr. B.S. ten Kate (Bas)

 

Eerder ingediend bouwplan waar gedeeltelijk van de planologische mogelijkheden gebruik wordt gemaakt.

 

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 19 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4184

Een ontwikkelaar vraagt de gemeente Nijmegen om vergoeding van planschade. Die schade is ontstaan doordat het nieuwe bestemmingsplan minder bouwmogelijkheden kent dan het oude. Niet ter discussie staat dat de ontwikkelaar inderdaad in een planologisch ongunstiger situatie is komen te verkeren en daardoor schade heeft ondervonden.

Voorafgaande aan het in werking treden van het nieuwe bestemmingsplan had de ontwikkelaar al een bouwaanvraag ingediend. De Afdeling overweegt dat, voor zover de oude bouwmogelijkheden ruimer waren dan de mogelijkheden die in dat bouwplan zijn benut, de ontwikkelaar het risico heeft aanvaard dat die ruimere mogelijkheden onder het nieuwe regime zouden komen te vervallen. De schade die de ontwikkelaar daardoor lijdt dient daarom voor haar rekening te blijven. Zij krijgt alleen vergoeding van de schade die zij heeft geleden doordat de bouwmogelijkheden, die zij door indiening van het bouwplan heeft geprobeerd veilig te stellen, verloren zijn gegaan. Die schade wordt bepaald door op de te verwachten verkoopopbrengst de bouwkosten in mindering te brengen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding