of 59232 LinkedIn

Planschade, omvang maatschappelijk risico

Reageer

Afbeeldingmr. B.S. ten Kate (Bas)

 

ABRVS 26 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4256

De eigenaar van een woning vraagt vergoeding van planschade. De schade wordt veroorzaakt door een vrijstelling ex artikel 19 WRO waardoor de bestemming van gronden nabij zijn woning zijn gewijzigd van “Bedrijf” naar “Wonen”. Als gevolg daarvan is er een toename van met name de toegestane bouwhoogte, zodat ook de bouwmassa is toegenomen.

In eerste instantie begroot de planschadeadviseur het maatschappelijk risico op 2% van de waarde van de woning voorafgaande aan het verlenen van de vrijstelling. Naar aanleiding van een daartegen ingesteld beroep van de ontwikkelaar, die zich kennelijk heeft verbonden om de planschade voor zijn rekening te nemen, vraagt de gemeente haar planschadeadviseur opnieuw om advies. Dan komt de planschadeadviseur tot een maatschappelijk risico van 3% en dat advies wordt door de gemeente overgenomen.

 

Ter onderbouwing van het percentage drie wordt door de planschadeadviseur aangevoerd dat de planologische ontwikkeling plaatsvindt op een locatie die behoort tot het centrum en dat de ontwikkeling (het oprichten van appartementen) goed past in het karakter van de buurt. De stedenbouwkundige structuur en het woonklimaat worden volgens de planschadeadviseur niet aangetast. Door de grotere goot- en bouwhoogte sluit de ontwikkeling naar het oordeel van de planschadeadviseur echter niet volledig aan bij de plaatselijke situatie. De ontwikkeling ligt daar dan slechts voor zover dat betrekking heeft op het woongebruik en de aard van de woningbouw, maar niet voor zover het betreft de maximale bouwmogelijkheden, in de lijn der verwachting. Om die reden stelt de planschadeadviseur dat een normaal maatschappelijk risico van 3% van de waarde van de woningen voorafgaande aan de vrijstelling gerechtvaardigd is. De totale schade bedroeg 4% van de waarde, zodat per saldo 1% werd vergoed. De Afdeling laat het besluit, dat op dit nader advies gebaseerd is, in stand.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding