of 59232 LinkedIn

Planschade Kosten deskundige bijstand

Reageer

Afbeeldingmr. B.S. ten Kate (Bas)

 

ABRVS 24 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4690

In deze uitspraak komen aan de orde zowel de kosten van deskundige bijstand in het kader van de aanvraag om vergoeding van planschade als de kosten van deskundige bijstand die in het verdere verloop van de procedure zijn gemaakt. De uitspraak geeft daarmee een aardig overzicht van de lijn die de Afdeling ten aanzien van deze kosten volgt.

De Afdeling herhaalt dat de kosten die zijn gemaakt in het kader van de aanvraag van vergoeding van planschade in de regel niet voor vergoeding in aanmerking komen. De aanvrager kan immers weten dat ter beoordeling van de aanvraag een onafhankelijk advies wordt gevraagd. De Afdeling acht het daarom in zijn algemeenheid niet redelijk om zonder dat advies af te wachten een eigen adviseur in te schakelen.

 

Wanneer een deskundige in een later stadium wordt ingeschakeld geldt een ander criterium. Dan moet worden beoordeeld of degene die de deskundige bijstand heeft ingeroepen ervan mocht uitgaan dat die deskundige een relevante bijdrage zou leveren aan de beantwoording van voor de uitkomst van het geschil mogelijk relevante vragen. Of naar aanleiding van de deskundige bijstand afwijkend van het advies wordt geoordeeld is niet beslissend, maar draagt wel bij aan de conclusie dat het inroepen van bijstand redelijk was. In deze uitspraak rekent de Afdeling een forfaitair bedrag van € 75,- per uur aan kosten voor het opstellen van het deskundigenrapport (in dit geval 25 uur).

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding