of 59232 LinkedIn

Planschade, geen aanvaard risico

Reageer

Afbeeldingmr. B.S. ten Kate (Bas)

 

ABRVS 26 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4239

De eigenaar van een grachtenpand in Franeker vraagt om vergoeding van planschade. Die planschade wordt veroorzaakt door een besluit tot vrijstelling ex artikel 19 WRO (oud), dat de bouw van een woning nabij zijn pand mogelijk maakt.

De woning was aangekocht op 7 oktober 2007. Kort daarvoor, op 4 oktober 2007, had de gemeenteraad besloten de vrijstelling te verlenen. Dat besluit werd echter pas na de aankoop op 10 oktober 2007 gepubliceerd.

 

Anders dan de rechtbank oordeelt de Afdeling dat van een aanvaard risico geen sprake is. Met een openbare behandeling is immers nog niet gewaarborgd dat eenieder van het besluit kan kennis nemen. Dat voorafgaande aan de raadsvergadering de agenda was bekend gemaakt, maakte dit niet anders, omdat in de agenda geen melding was gemaakt van het voorstel van het college aan de gemeenteraad om medewerking aan de vrijstellingsprocedure te verlenen. De publicatie dat tijdens een raadsvergadering gesproken gaat worden over een vrijstelling is geen publicatie van een concreet beleidsvoornemen.

 

De Afdeling herhaalt dat voor het aannemen van voorzienbaarheid niet beslissend is of de verzoeker in zijn onderzoeksplicht tekort geschoten is, maar of hij de kans aanvaard heeft dat de planologische situatie in voor hem negatieve zin zou veranderen. Aan dit laatste criterium werd hier niet voldaan.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding