of 59232 LinkedIn

Onvoldoende middelen om griffierecht te voldoen

Reageer

Afbeeldingmr. B.S. ten Kate (Bas)

 

CRvB 13 februari 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:282

Verzet tegen het niet ontvankelijk verklaren van het hoger beroep wegens het niet tijdig voldoen van het griffierecht. Appellant voert aan dat hij onvoldoende middelen had en heeft om het griffierecht te voldoen.

De Centrale Raad overweegt dat het niet de bedoeling van de wetgever is geweest om door de heffing van griffierecht bepaalde groepen feitelijk de toegang tot de bestuursrechter te ontnemen. Bovendien komt in een rechtstaat groot belang toe aan de toegang tot een onafhankelijke rechterlijke instantie. Om deze redenen kan niet worden aanvaard dat in een geval waarin de heffing van het griffierecht het voor de rechtzoekende onmogelijk althans uiterlijk moeilijk maakt om gebruik te maken van een door de wetgever opengestelde rechtsgang, het niet betalen van het griffierecht leidt tot niet-ontvankelijkheid.

 

De Centrale Raad geeft vervolgens gedetaillleerde regels aan de hand waarvan kan worden vastgesteld of zich een dergelijk geval voordoet. Ook geeft de Centrale Raad enkele procedurevoorschriften, waaronder de regel dat een rechtzoekende zo spoedig mogelijk maar uiterlijk voor het einde van de door de griffier gestelde betalingstermijn dient aan te geven dat hij niet in staat is het griffierecht te voldoen. Wanneer is geoordeeld dat de rechtzoekende aan alle door de Centrale Raad geformuleerde criteria voldoet, wordt ‘vooralsnog’ van de heffing van griffierecht afgezien. Mocht in de loop van de procedure gerede twijfel aan de juistheid van het eerder gegeven oordeel ontstaan, dan kan daarop uiterlijk tot de einduitspraak worden teruggekomen.

 

Door zowel de Afdeling (ECLI:NL:RVS:2013:BZ4443) als de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2014:699) was al eens in vergelijkbare zin geoordeeld. Deze beide uitspraken geven echter geen algemene regeling voor het geval een rechthebbende stelt het griffierecht niet te kunnen betalen. De hier besproken uitspraak van de Centrale Raad geeft die algemene regeling wel.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding