of 59232 LinkedIn

Nieuwe lijn Afdeling: Verlengen verstreken begunstigingstermijn door bestuursrechter

Reageer

Afbeeldingmr. V.A. Textor (Vera)

 

ABRvS 22 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3803

In deze uitspraak verlaat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘Afdeling’) de lijn dat een verstreken begunstigingstermijn niet kan worden verlengd door de bestuursrechter.

In deze zaak lagen invorderingsbeschikkingen van Gedeputeerde Staten van Utrecht ter beoordeling voor en ging het om de vraag of dwangsommen waren verbeurd. Eerder was in de procedure tegen de last onder dwangsom ruim voor het einde van de begunstigingstermijn een verzoek om voorlopige voorziening ingediend. In de uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling op dit verzoek was de begunstigingstermijn verlengd, nadat zij was verstreken. Volgens het bestuursorgaan, Gedeputeerde Staten van Utrecht, had deze verlenging geen terugwerkende kracht en waren  in de periode tussen het einde van de begunstigingstermijn en de datum van de uitspraak dwangsommen verbeurd, omdat niet was voldaan aan de last. Appellant betoogde, dat die visie op een onjuiste uitleg van de uitspraak van de Voorzitter berustte. Het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zou, indien de visie van Gedeputeerde Staten van Utrecht zou moeten worden gevolgd, illusoir zijn.

 

Volgens de Afdeling kan een voorzieningenrechter, onder omstandigheden, door een voorlopige voorziening met terugwerkende kracht te treffen bewerkstelligen, dat ook in de periode tussen het einde van de begunstigingstermijn en zijn uitspraak niet aan de last behoefde te worden voldaan. Als ik het goed zie, is daarvoor nodig, dat het verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend voor het einde van de begunstigingstermijn.

 

Deze uitspraak laat overigens onverlet dat een bestuursorgaan zelf een verstreken begunstigingstermijn niet kan verlengen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding