of 59232 LinkedIn

Machtiging in het bestuursrecht (Wob) mag niet praktisch onbegrensd zijn

1 reactie

AfbeeldingAfbeeldingmr. H. van Griensven (Heleen), mr. V.A. Textor (Vera)

 

Rechtbank Gelderland, 26 februari 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:1219

In een uitspraak van de meervoudige kamer van de rechtbank Gelderland is bepaald dat een afgegeven machtiging in het bestuursrecht, en specifiek in het geval van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), niet praktisch onbegrensd mag zijn. Deze machtiging moet zodanig specifiek zijn dat daaruit blijkt op welke concrete vordering of procedure die machtiging betrekking heeft.

In casu heeft een gemachtigde bij de door hem ingediende beroepschriften twee machtigingen overgelegd. Deze machtigingen houden in dat hij gemachtigd is eisers te vertegenwoordigen ‘tegen boetes en parkeerbelastingen, zowel buitenrechtelijk als gerechtelijk …. Hieronder dient in ieder geval te worden begrepen het zo nodig aanwenden en intrekken van beschikbare rechtsmiddelen en het opvragen van verdere gegevens, bijvoorbeeld door middel van de Wet openbaarheid van bestuur …’


Nadat de rechtbank heeft meegedeeld dat zij deze machtiging te algemeen gesteld en/of gedateerd vindt, geeft zij gemachtigde tot tweemaal de gelegenheid een specifieke machtiging aan de rechtbank te sturen. Gemachtigde maakt geen gebruik van deze gelegenheden en stelt dat hij vanuit civielrechtelijk oogpunt een toereikende machtiging heeft verstrekt.

 

De rechtbank ziet dit anders en stelt dat bij de beoordeling of een machtiging in het bestuursrecht aan de daaraan redelijkerwijs te stellen eisen voldoet, de bijzondere aard van het bestuursrecht in zijn algemeenheid en de bijzondere aard van de Wob een rol spelen.
Zij vervolgt dat bij de beoordeling van de machtiging van belang is dat in het bestuursrecht het procesrisico van de eisende partij vergeleken met het civiele recht zeer beperkt is en de Wob niet vereist dat degene die op de wet een beroep doet een belang heeft bij de gevraagde informatie. Bovendien is de rechtspraak een schaars goed dat de gemeenschap veel geld kost.
Een machtiging moet daarom in voldoende mate blijk geven dat degene die de machtiging verstrekt zich ervan bewust is dat hij als eisende partij optreedt of zal optreden in de procedure, waarin de machtiging is gevraagd.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Nuanceerder (Nuanceerder) op
Achterhaalde uitspraak van een rechtbank. De tekst van deze machtiging is immers reeds aanvaard door de Raad van State 201403182/1/A3 en door de Hoge Raad ECLI:NL:HR:2014:346.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding