of 59221 LinkedIn

Kritiek op algemeen belang-uitzondering Wet Markt en Overheid

Reageer

Afbeeldingmr. E. Hameleers (Emma)

 

Volgens een artikel in het Financieele Dagblad (FD) van 29 juli jl. zal de Wet Markt en Overheid niet de beoogde eerlijke concurrentie tussen overheden en ondernemingen bewerkstelligen, omdat gemeenten velerlei economische activiteiten onder de uitzondering voor diensten in het algemeen belang brengen. Daarmee proberen gemeenten volgens het FD voor teveel activiteiten te bewerkstelligen dat deze niet onder de werking van de wet vallen.  

Zorgvuldigheid
Wanneer een overheidsorganisatie heeft vastgesteld dat naar haar oordeel bepaalde economische activiteiten of bevoordelingen van overheidsbedrijven in het algemeen belang plaatsvinden, zijn daarop de gedragsregels uit de Wet Markt en Overheid niet van toepassing. Overheden hebben een relatief grote vrijheid om vast te stellen dat activiteiten plaatsvinden in het algemeen belang. Dat neemt niet weg dat zijn daarbij een zorgvuldige belangenafweging moeten maken. Overheden die onder het mom van deze uitzonderingsmogelijkheid zonder een goede motivering en belangafweging activiteiten als “algemeen belang” aanmerken, lopen het risico om teruggefloten te worden. Concurrerende ondernemingen kunnen dit namelijk aan de orde stellen bij de rechter.

 

Voorbereiding algemeen belangbesluit
Om te voldoen aan de verplichtingen van de Wet Markt en Overheid is het van belang dat overheden hun activiteiten inventariseren om vast te stellen welke daarvan economische activiteiten vormen en of deze activiteiten van de wet zijn of kunnen worden uitgezonderd. Voor een beroep op één van de uitzonderingsmogelijkheden van de wet is een gedegen onderbouwing van groot belang.

 

Vragen of overleg?
Heeft u een vraag over de Wet Markt en Overheid of over uw situatie? Wij bespreken uw situatie graag nader met u. U kunt contact opnemen met Cees Dekker of Emma Hameleers.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding