of 59232 LinkedIn

Gemeenten mogen huishoudelijke hulp niet zondermeer met ingang van 1 januari 2015 beëindigen

2 reacties

AfbeeldingAfbeeldingmr. M. Bekooy (Maaike), mr. T.A.M. van den Ende (Tessa)

 

Rb Noord-Nederland 9 december 2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:6176

Op 1 januari aanstaande worden de forse stelselwijzigingen binnen het sociaal domein voltrokken. Vanaf dat tijdstip worden gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van hun inwoners, zodat zij zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven wonen.  Een andere doelstelling van de decentralisatie van deze verantwoordelijkheid is een forse bezuinigingsopgave voor de kosten van langdurige zorg. Teveel zaken die mensen ook zelf zouden kunnen betalen, worden momenteel uit de collectieve middelen betaald.

Gelet op deze nieuwe taak hebben meerdere gemeenten, waaronder Dantumadeel, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wmo 2015 besloten om een voorziening of een persoonsgebonden budget (pgb) voor de huishoudelijke hulp met ingang van 1 januari 2015 te beëindigen. Vanaf die datum moet de schoonmaakhulp zelf worden geregeld en betaald.

 

Een hoogbejaard echtpaar heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit van het college van Dantumadeel om de huishoudelijke hulp met ingang van het nieuwe jaar aan te merken als ‘gebruikelijke hulp’’, zodat hun pgb voor huishoudelijke hulp per die datum komt te vervallen. Onder ‘gebruikelijke hulp’ wordt verstaan de hulp die mensen elkaar normaal gesproken in een huishouden geven zoals man/vrouw en kinderen. Hangende de behandeling van het bezwaar heeft het echtpaar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland verzocht om een voorlopige voorziening te treffen.

 

Bij voorlopige uitspraak van 9 december jl. heeft  de Voorzieningenrechter geoordeeld dat B&W het pgb voor huishoudelijke hulp niet in redelijkheid hadden kunnen intrekken. Op grond van de sinds de toekenning van het pgb in 2012 ongewijzigde medische situatie van het oudere echtpaar had hun pgb niet op grond van het gestelde bij en krachtens de Wmo 2007 kunnen worden ingetrokken. Zij zijn vanwege hun medische beperkingen niet in staat om zelf iets in het huishouden te doen.

 

Evenmin kan het pgb op grond van het overgangsrecht van de Wmo 2015 worden ingetrokken. Het overgangsrecht strekt ertoe dat op 1 januari 2015 geldende voorzieningen en pgb’s op grond van de Wmo 2007 niet worden ingetrokken door de intrekking van de Wmo 2007. De Wmo 2015 staat er overigens niet aan in de weg dat het pgb voor huishoudelijke hulp naar aanleiding van het plaatsgevonden ‘keukentafel’ gesprek wordt heroverwogen en bijvoorbeeld (deels) wordt aangemerkt als ‘gebruikelijke hulp’.

 

De Voorzieningenrechter treft uiteindelijk een voorlopige voorziening die inhoudt dat het hoogbejaarde echtpaar vooralsnog het pgb voor de huishoudelijke hulp ongewijzigd behoudt met ingang van 1 januari 2015. Naar aanleiding van deze uitspraak rijst de vraag wat de uitspraak betekent voor anderen die, in tegenstelling tot het echtpaar in kwestie, geen bezwaar hebben gemaakt tegen een besluit waarbij hun voorziening of pgb is ingetrokken. Deze uitspraak geldt slechts in het concrete geval.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Bert op
Er zijn gemeentes die zich niets aantrekken van een dergelijke uitspraak. De SP is uit de coalitie van de gemeente Kampen gestapt. De partij besloot daartoe omdat de gemeenteraad donderdagavond bij meerderheid een voorstel de huishoudelijke zorg te schrappen aannam.
Gaat van Rijn ingrijpen en de gemeente onder curatele stellen of worden burgers in de steek gelaten in gemeenten die zich niet aan de afspraken houden.?
Door g clappers (aow) op
daar heef de rechter gelijk in ik heb een vrouw die blind is en ik manelzorger ben en niets mag doen na een operatie en ze de hulp inwillen trekken op 31 12 2014 de aftredende wed houder krijgt doorbetaald tot pesioen afpakken en aan de bejaarden geven die hulp nodig hebben toch

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding