of 59232 LinkedIn

Geen verplichting uitwerken videoverslag raadsvergadering tot woordelijk verslag

Reageer

Afbeeldingmr. V.A. Textor (Vera)

 

ABRvS 23 juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2770

Tegenwoordig is het vrij gebruikelijk dat openbare vergaderingen, zoals raadsvergaderingen en vergaderingen van provinciale staten op audiovisuele wijze worden opgenomen. Tijdens de vergadering kan men veelal op afstand live meekijken en na de vergadering kan men fragmenten terugzien.

De heer X. diende namens zijn zoon bij een aantal overheden een verzoek in tot openbaarmaking van tekstbestanden met woordelijke verslagen van vergaderingen die raden, raadscommissies, respectievelijk provinciale staten hadden gehouden. De zaak van de gemeente Noordoostpolder is tot nu toe de enige zaak die tot aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘Afdeling’) is uitgeprocedeerd.

 

De raad van Noordoostpolder informeert de burgers over wat tijdens de vergaderingen is besproken, door het maken van video-opnamen van de vergaderingen en plaatsing daarvan op de gemeentelijke website. De videoverslagen zijn daarmee volgens de Afdeling openbaar gemaakt in de zin van de Wob.

Zoals aangegeven, verzocht de heer X om openbaarmaking van tekstbestanden met woordelijke verslagen van vergaderingen die de raad en bestuurscommissies sinds 1 januari 2012 hebben gehouden. Daarmee heeft de heer X volgens de Afdeling om andere documenten verzocht dan de reeds openbaargemaakte videoverslagen. De raad heeft zich in de procedure onder meer op het standpunt gesteld dat hij niet over tekstbestanden met de woordelijke verslagen beschikt. Hij is, anders dan de heer X betoogde, op grond van de Gemeentewet ook niet verplicht om een woordelijk verslag te maken. Op grond van de vaste jurisprudentie van de Afdeling oordeelt de Afdeling  daarom dat de mededeling van de raad dat de woordelijke verslagen niet aanwezig zijn, niet ongeloofwaardig voorkomt. De heer X heeft het tegendeel niet aannemelijk gemaakt.

 

Vervolgens oordeelt de Afdeling over de vraag of de raad op grond van artikel 7, tweede lid, van de Wob verplicht was om de informatie in de gevraagde vorm te verstrekken. Met verwijzing naar de parlementaire geschiedenis overweegt de Afdeling dat die bepaling niet zover strekt dat een bestuursorgaan gehouden is om een document op te stellen en te verstrekken, indien het verzochte document niet bestaat.

 

Kortom: de raad is op grond van de Gemeentewet en de Wet openbaarheid van bestuur niet gehouden videoverslagen om te zetten in tekstbestanden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding